Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ)
Кафедра аерокосмічних систем управління (АКСУ)

  СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Спеціальність 151   Спеціальність 126   Наша кафедра   Працевлаштування

  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
    Напрямок 15. Автоматизація та приладобудування
 
Спеціальність
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
Освітньо-професійна программа (ОП):  
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.
  Бакалавр   Магістр   Детальніше
 
    Напрямок 12. Інформаційні технології
 
Спеціальність:
126. Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійна программа (ОП):  
Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління.
  Бакалавр   Магістр   Детальніше
Контакти: Київ, НАУ, Корпус №5, кім. 5-507, 5-513

- кафедри
38044-4978186, 38044-4067427, 38044-4067184, 38067-4663271

 
    Завідувач кафедрою АКСУ

    Азарсков Валєрій Миколайович , д.т.н., професор
  - mail: azarskov@nau.edu.ua

  До меню сторінки

  Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – новий престижний напрям, спрямований на урахування світових тенденцій в найбільш розвинених державах світу, як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації високоінтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація, ракетно-космічна техніка, роботизовані комплекси сучасних підприємств, які являються пріоритетними в будь-якій розвиненій країні світу, тому що впливають на її майбутнє, корпоративних та фінансових структур тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки, зростаючій конкуренції при її створенні конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями.

 

При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-інтенсивні системи, засновані на комп’ютерних технологіях.

Загалом саме такі спеціалісти розробляють і системи воєнного призначення, системи управління високоточною зброєю, системи стабілізації, системи управління пілотованими і безпілотними літальними апаратами.

Саме таких спеціалістів ми і готуємо!

  Навчальні дисципліни   Навчальні матеріали
  Студентське НТТ   Комп'ютерні класи

 
  До меню сторінки
  Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління.

Інформаційні технології – новий престижний напрям підготовки по одній з самих високооплачуваних у всьому світі спеціальності, спрямований на урахування світових тенденцій в найбільш розвинених державах світу, як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації високоінтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням інтелектуальних інформаційних систем.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація, ракетно-космічна техніка, роботизовані комплекси сучасних підприємств, які являються пріоритетними в будь-якій розвиненій країні світу, тому що впливають на її майбутнє, корпоративних та фінансових структур тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

Інформаційні технології – це сфера молоді!
Хто володіє інформаційними технологіями – той здатен змінити світ!

 

При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки, зростаючій конкуренції при її створенні конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями.

При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-інтенсивні системи, засновані на комп’ютерних технологіях.

Загалом саме такі спеціалісти на фундаментальному рівні розробляють складні програмні продукти, комп’ютерні мережі, системи штучного інтелекту, інтелектуальні системи прийняття рішень з застосуванням хмарних структур, системи воєнного призначення, системи управління високоточною зброєю, системи стабілізації, навігації і управління пілотованими і безпілот-ними літальними апаратами, тощо.

Саме таких спеціалістів ми і готуємо!

  Навчальні дисципліни   Навчальні матеріали   Студентське НТТ   Комп'ютерні класи

 
  До меню сторінки

  Наша кафедра

Кафедра аерокосмічних систем управління - одна з найстаріших кафедр університету і навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Вона є провідною в галузі підготовки фахівців із новітніх технологій проектування, виробництва і експлуатації різних кібернетичних систем, науково-технічній і економічній експертизам функціонування складних систем, з ефективних технологій системного керування організаціями, а також застосування сучасних інформаційних систем та технологій в аерокосмічних системах управління. При цьому враховуються світові тенденції в найбільш розвинених державах світу, як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації високоінтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація, ракетно-космічна техніка, роботизовані комплекси сучасних підприємств, які являються пріоритетними в будь-якій розвиненій країні світу, тому що впливають на її майбутнє, корпоративних та фінансових структур тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

 

При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки, зростаючій конкуренції, конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями. При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-інтенсивні системи, засновані на інформаційних технологіях.

При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-інтенсивні системи, засновані на комп’ютерних технологіях.

Загалом саме такі спеціалісти розробляють і системи воєнного призначення, системи управління високоточною зброєю, системи стабілізації, системи управління пілотованими і безпілотними літальними апаратами.

Саме таких спеціалістів ми і готуємо!


При підготовці фахівців забезпечуються: – глибокі, стійкі, універсальні теоретичні знання електронної та комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, сучасної теорії управління, інтелектуальних алгоритмів управління, мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, тощо. Диплом фахівця нашого університету визнається в понад 200 країнах світу, які входять до Міжнародної організації цивільної авіації – ICAO.

Кафедра аерокосмічних систем управління здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії

за галуззю знань:

 • 15 “ Автоматизація та приладобудування” спеціальністю:
  151 “Автоматизація та комп’терно-інтегровані технолргії”
  освітньо-професійна програма: “Системи управління і автоматики літальних апаратів”.
та галуззю знань:
 • 12 “Інформаційні технології” спеціальністю:
  126 “Інформаційні ситсеми та технології”
  освітня програма: “Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління”

 

Випускники орієнтовані на вирішення актуальних задач управління складними технічними системами різних напрямів, літальними апараиами різного призначення, великими організаційними системами за допомогою досягнень сучасної кібернетичної науки і технологій.

Серед фундаментальних і спеціальних дисциплін за обраним фахом:

 • організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем;
 • комп’ютерні науки і інформаційні технології;
 • основи системного програмування;
 • теорія інформації;
 • основи сучасної теорії управління;
 • автоматизовані системи управління спеціального призначення;

 

 • основи безпеки інформаційних систем;
 • об’єктно-орієнтоване програмування;
 • теорія систем та системний аналіз;
 • теорія проектування інформаційних систем;
 • спеціальні бортові кібернетичні системи управління, навігації і орієнтації;
 • технології штучного інтелекту в управлінні, тощо.
Навчання супроводжується рішенням актуальних прикладних задач, вивченням методології їх ефективного вирішення з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

При підготовці фахівців забезпечується:

 • глибокі теоретичні знання з сучасної теорії управління, електронної та комп’ютерної техніки;
 • спроможність у своїй практичній роботі застосовувати новітні наукоємні технології створення та експлуатації конкурентоспроможних бортових кібернетичних систем;
 • здатність розробляти та впроваджувати новітні механізми та науково обґрунтовані алгоритми і програми управління підприємствами і організаціями, роботизованими комплексами і підприємствами.

Навчання супроводжується рішенням актуальних прикладних задач, вивченням методології їх ефективного вирішення з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Наші випускники працюють генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки, керівниками і провідними спеціалістами аналітичних підрозділів митниці, банків і фірм, силових структур, системними аналітиками і системними інженерами, інженерами дослідниками тощо.


Науковий і технічний потенціал
 

Кафедра – навчально-науковий комплекс з високим науковим потенціалом, у складі якого – десять докторів наук, професорів, понад 15 кандидатів технічних наук, доцентів. Серед них – дійсні члени Міжнародної академії навігації та управління рухом, Транспортної академії України та Російської федерації, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки та Премії Національної академії наук України ім. академіка М.К.Янгеля, Заслужені працівники транспорту, Почесні працівники та ветерани авіаційної і космічної галузей.

На провідних підприємствах м. Києва, в аеропортах, в інститутах Академії наук України діють філії кафедри, де студенти поглиблюють теоретичну і практичну підготовку.

Магістерська підготовка проводиться кафедрою за різними напрямами, що забезпечує взаємний зв’язок набутих знань з теоретичних положень і практичних розробок, інформаційних технологій з технікою і економікою, і гарантує набуття унікального досвіду з різних сфер діяльності.

 

 

Ведуться наукові дослідження з найважливіших проблем, в яких беруть активну участь і студенти, успішно йде підготовка докторів філософії і докторів наук.

Підготовка фахівців з 1 курсу проводиться також і англійською мовою, тому майбутні фахівці будуть в змозі легко адаптуватися до виконання службових обов’язків на підприємствах, в організаціях, фірмах як у нашій країні, так і за її межами.

Випускник отримує гідну XXI століття фундаментальну системотехнічну, кібернетичну підготовку з науково-технічної експертизи якості та ефективності різних технічних комплексів і підприємств у реальних умовах їх функціонування: літальні апарати різного призначення авіаційні, космічні, морські об’єкти, складні роботизовані виробництва і технологічні процеси, процеси вирішення наукових проблем і таке інше).


Попит на наших випускників перевищує 100% Основні замовники наших випускників :

 • Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова;
 • Підприємства національного космічного агентства України;
 • Підприємства Міністерства інфраструктури;
 • Національні авіалінії України;
 • Міжнародні авіалінії України;
 • Експлуатаційні та ремонтні підприємства цивільної авіації (аеропорти «Бориспіль», «Київ»), завод №410 ЦА, ДЕЗ №20 ЦА);
 • Державна акціонерна холдінгова компанія “Артем”;
 
 • ДержККБ “Луч”;
 • ПАТ НВО „Київський завод автоматики”;
 • ДП НДІ „Квант-Навігація”;
 • Авіакомпанія ”АЕРОСВІТ”;
 • Авіакомпанія “DELTA”;
 • Підприємства і фірми різних форм власності.

  Особливості підготовки студентів

Здатність спеціаліста до системного мислення це вельме важлива та навіть фундаментальна потреба як підготовки, так і наступної діяльності сучасних спеціалістів. Тому ця потреба согодні знайшла своє відображення в бурхливому розвитку наукового та освітнього напрямку "Системна інженерія".  
 
Системна інженерія – як напрям виник в найбільш розвинених державах світу в наслідок нагальних потреб індустрії, бізнесу, наукових досліджень, потреб у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоавтоматизованиx технічних кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням IT-технологій.

Особливу актуальність системній інженерії надає те, що вона об’єднує інші дисципліни і спеціальності. Саме тому системна інженерія, як освітній процес, об’єднує не лише спеціальності 151 та 126, вона надає нашим студентам важливі навички системного аналізу та створення самих різноманітних складних технічних систем.

При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-інтенсивні системи, засновані на комп’ютерних технологіях, а відповідна програмна інженерія розглядається як домен, фундаментальні організаційні, проектні і технічні процеси в якому повністю гармонізовані з фундаментальними процесами системної інженерії.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація і космонавтика, роботизовані комплекси сучасних підприємств тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

 

Системна інженерія і пов’язані з нею дисципліни присутні в навчальних планах більшості провідних університетів світу (приклади курсів по тематиці системної інженерії можна знайти в розділі МІТ OpenCourseWare на порталі Массачусетського технологічного інституту). Для досягнення успіху системна інженерія, як міждисциплінарний напрям, активно використовує досягнення різних галузей знань.


 

За рахунок отриманої в університеті фундаментальної підготовки за фахом, після закінчення навчання, наші випускники працюють на престижних посадах як в Україні, так і за її межами генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки і технологій в авіаційній і космічній, приладобудівній і електронній галузях, в авіакомпаніях, викладачами вищих навчальних закладів, керівниками аналітичних підрозділів, фірм, банків, силових структур, митниці, провідними фахівцями, системними адміністраторами і інженерами-дослідниками в науково-дослідних і конструкторських організаціях, інститутах Національної академії наук України тощо, гарантовано отримуючи гідну заробітну платню.


  Навчальні дисципліни   Навчальні матеріали   Студентське НТТ   Комп'ютерні класи
  До меню сторінки
  Працевлаштування випускників

Перелік інфраструктур або областей економіки, де можуть бути затребувані випускники за профільними спеціальностями кафедри.

 
 • ВАТ НВО "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"
 • НДІ "Квант-Навігація"
 • Український технологічний центр оптичного приладобудування
 • ЦНДІ "Навігації і управління"
 • ПП "Ярос"
 • ПФ "Сфера"
 • ЗАТ "Авіакомпанія АЕРОСВІТ"
 • Авіакомпанія "DELTA"
 • КДАЗ "АВІАНТ"
 • ТОВ "ЦЕНТРРАДІОКОМПЛЕКТ"
  До початку сторінки
© ASCS WEB DESIGN,   2003-2020.