Лабораторія автоматизованих систем управлення
специіалізованого призначення

  До кінця сторінки   Призначення   Термометри   Тахометри
  Вимірювачи тиску   Віброметри   Об'єм та витрати палива   Напрямки розвитку
 
  Призначення лабораторії

[Назва лабораторії]


 

На даний час лабораторія орієнтована на навчальний процес та застосовується для виконання студентами лабораторних робот по наступним напрямкам:

 1. Фізичні основи первинних перетворювачів (датчиків) авіаційного призначення;
 2. Метрологічні основи первинних перетворювачів (перевірка, атестування);
 3. Вторинні перетворювачи - ADC та DAC;
 4. Інформаційно - вимірювальні системи авіаційного борта.
 
 
  До меню сторінки
  Термометри


 
 
 

Стенд для дослідження
датчиків на базі термопар

Термоелектричні термометри в авіації використовуються в основному для вимірювання температури окремих частин силових установок і газових потоків, що виходять з реактивного сопла двигуна. Принцип дії термоелектричного термометра заснований на використанні термоелектричного ефекту. Явище термоелектрики полягає у виникненні термоелектрорушильної сили (термоЕРС) в спає двох провідників з двох різнорідних струмопровідних матеріалів при наявності різниці температур місця з'єднання провідників і їх вільних кінців. Такий ланцюг, складається з двох різнорідних металів, називається термопарою. Атоми металів складають просторову решітку, усередині якої вільні електрони, які беруть участь в тепловому русі, утворюють електронний газ. Щільність електронного газу для різних металів неоднакова. Через це на межі дотику двох різнорідних металів виникає прагнення до вирівнювання щільності електронного газу. Частина електронів переходить з одного металу в інший. При цьому один метал заряджається позитивно, інший негативно. Виникає різниця потенціалів, яка врівноважує різницю тиску електронного газу. Контактна різниця потенціалів не залежить від форми і геометричних розмірів термоелектродів і визначається різницею температур гарячого і холодного спаїв і властивостями металевих провідників термопари.


 

Стенд для дослідження
резистивних датчиків температури

Електричні термометри опору застосовуються в авіації для вимірювання температури масла і повітря всередині і зовні кабін.Принцип дії термометра опору заснований на вимірюванні електричного опору металів або напівпровідників в залежності від температури.
Вибір матеріалу для термочутливого елемента обумовлюються зручністю виготовлення, надійністю, чутливістю, однозначною залежністю R(q) і відсутністю впливу середовища на чутливий елемент. Цим вимогам задовольняють метали – мідь, нікель, залізо і платина і напівпровідникові – хлориди і карбіди; оксиди урану, нікелю, марганцю, бор, кремній, германій, телур та ін.
Вимірювання температури в електричному термометрі опору зводиться до вимірювання електричного опору, яке може бути здійснено за допомогою гальванометра, логометра або компенсаційним методом.
В авіаційних бортових термометрах застосовуються мостові схеми з логометри як покажчики. В таких схемах реалізується метод відхилення.

 

 
 
  До меню сторінки
  Тахометри

 

Стенд для дослідження
датчиків швидкосі обертання

Прилади, призначені для вимірювання частоти обертання, називаються тахометрами. Тахометри застосовуються для вимірювання частоти обертання валу двигуна і його агрегатів. За величиною частоти обертання можна судити про тягу і про динамічну і теплову напруженостях.

Магнітоіндукціонний тахометр є дистанційним приладом. Синхронна дистанційна передача складається з трифазного генератора змінного струму (датчика), розташованого на авіадвигуни, трипроводній лінії і синхронного двигуна, розміщеного в покажчику. Показуючий прилад включає в себе два вузла, яки змонтовані в одному корпусі синхронний двигун і вимірювальну систему (тахометр).


 
 
  До меню сторінки
  Вимірювачи тиску

Стенд для дослідження
датчиків тиску

Прилади, що застосовуються для вимірювання тиску в літакових системах, називаються авіаційними манометрами. Вони вимірюють відносний тиск (надлишковий). В авіації манометри широко застосовуються в системі змащення авіадвигунів, в системі живлення авіадвигунів паливом, в гідросистемі літака, в повітряної і кисневої системах літака. Відповідно до цього вони називаються манометрами масла, манометрами палива, манометрами гідросистеми, манометрами кисню і т.д.
Авіаційні манометри в більшості своїй засновані на методі порівняння сили вимірюваного тиску з силою пружності чутливого елемента.
Манометри типу ДИМ (дистанційні індуктивні манометри) не вимагають використання ПММ (передавальне - множувальні механізми). Це забезпечується використанням диференціального індуктивного перетворювача переміщення. Манометри охоплюють діапазон вимірюваних тисків до 30 МПа з пульсаціями до 700 Гц.
ПЧЕ (пружний чутливий елемент) манометрів типу ДИМ в залежності від діапазону вимірюваних тисків є мембрани або мембранні коробки. Покажчиком є магнітоелектричний логометр з рухомим магнітом.

 

 
 
  До меню сторінки
  Віброметри

 

Стенд для дослідження
вібраційних датчиків прискорення

Вібрація в основному виникає через наявність неврівноважених відцентрових сил, викликаних дисбалансом обертових частин двигуна. Руйнування і підвищений знос деталей двигуна ведуть до зростання вібрації. Тому за амплітудою вібрації двигуна можна судити про його технічний стан.

Параметри вібрацій, що вимірюються приладами:

 • вібропереміщення – віброметри переміщення;
 • швидкість вібрації – віброметри швидкості;
 • віброприскорення – віброметри прискорення.

  Детальніше

 
 
  До меню сторінки
  Стенди об'єму та витрат палива

Стенд для дослідження
датчиків витрати палива

Методи вимірювання: змінного перепаду тиску, обтікання, тахометричний, термоанемометричний, ультразвуковий.По витраті палива визначають тягу (потужність) двигуна і економічність польоту. Тому витрату палива вимірюють з похибкою не більше ± 2%.
Прилади для вимірювання витрати палива називають витратомірами. Прилади для вимірювання кількості витраченого палива називають лічильниками кількості палива.
В авіації найбільш широке застосування знайшли турбінні тахометричні витратоміри і лічильники кількості палива.Принцип вимірювання миттєвої витрати палива полягає в перетворенні швидкості потоку палива, що протік через датчик, в показання покажчика миттєвої витрати палива в кг/год. При обертанні крильчатки, магнітне поле постійного магніту крильчатки индуктирует в котушках датчика ЕРС змінної частоти, яке надходить в перетворювач частоти ПЧН1Т, де частота перетворюється пропорційно витраті в напругу.Ця напруга порівнюється з опорною стабілізованою напругою і за допомогою слідкуючої системи, що складається з підсилювача УСС2Т, виконавчого двигуна і потенціометра відпрацювання, переміщається стрілка покажчика витрати.

 

 
 

Стенд для дослідження
датчиків об'єму палива

Прилади й системи, призначені для вимірювання об’ємної або масової кількості палива (масла) на борту ЛA називаються паливомірами. Вони забезпечують:

 • вимірювання маси палива (масла) в окремих баках або групах баків;
 • вимірювання загальної маси палива, що припадає на кожен двигун в крилі або літаку;
 • автоматичне управління послідовністю вироблення палива з баків і послідовністю заправки баків паливом;– автоматичне управління перекачуванням палива для підтримки центрування літака;
 • сигналізацію про наявності критичного запасу палива (масла) наборту.

Найбільш широке застосування в авіації отримали поплавкові електромеханічні і електроемнісні паливоміри.Принцип електроемнісного паливоміра заснований на залежності ємності конденсатора від рівня і діелектричної проникності рідини, що знаходиться між електродами датчика паливоміра


 
 
  До меню сторінки
  Напрямки технічного та наукового розвитку лаборатоії

Основою подальшого розвитку лабораторії є осучаснення засобів вимірювання, складу та типу датчиків авіаційного призначення. Таке осучаснення, особливо застосування засобів вимірювання на базі сигнальних контролерів, дозволить значно розширити напрямки використання лабораторії в навчальному та науковому процесі.
 
  Наступним кроком доцільно виконати об'єднання комп'ютеризованих вимірювальних стендів в комп'ютерну мережу, та виконаити розробку відповідних клієнт - серверних систем для комплексного відображення варіантів умовного стану бортових систем.
 
  На даний час, ресурси і можливості лабораторії використовуються для навчального процесу в обсязі майже 100%. Оновлення лабораторії забеспечить значний поштовх для оновлення навчальних дисципін та дозволить виконувати наукові і дослідницькі роботи використовуючи системи математичного моделювання й автоматизованого проектування.

Інформаційний супровід сторінки виконує Єрмолаєва О.В.


 
 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2018.