Комп'ютерний клас 5-509

  До кінця сторінки   Обладнання   Забеспечення   Учбовий процес   Напрямки розвитку
 
  Призначення лабораторії

  Комп'ютерний клас

Основними задачами та призначенням лабораторії є задачі учбового процесу, а також задачі математичного моделювання, автоматизованого проектування що орієнтовані на розробку систем управління. При цьому можливості лабораторії дозволяють реалізувати, як професійний підхід до рішення таких задач, так і підхід навчального чи ознайомчого характеру. Для задач математичного моделювання використовуються такі потужні математичні системи як MatLAB і Mathematіca, Simulink або (для початкових етапів навчального процесу) більш прості системи такі як MultiSim MS Offіce. Прикладне програмування реалізується в системах Delphі та JAVA. Для професійноої роботи, наукових досліджень та розрахунків застосовуються системи, які представлені у розділу "Інформаційне, програмне та інше забеспечення лабораторії". Крім того, програмне забезпечення лабораторії дозволяє виконувати підготовку фахівців для WEB-дизайну, офісних технологій, навчати роботі в Інтернет, а також основам адміністрування мереж.
 

 
 
  До меню сторінки
  Обладнання лабораторії

Архітектура системи

Основою лабораторії є локальна комп'ютерна мережа, що поєднує два мережевих сегмента, що фізично розташовані у комп'ютерих класах 5.509 та 5.503. Типовий мережевй сегмент, у якому сервер (він же головний або резервний контролер домена) виступає в ролі шлюзу або router-a. Така архітектура сегменту мережі добре збалансова до задач навчального процесу, має високу живучість, зручна для подальшого масштабування чи інтеграції як у однорідних, так і неоднорідних мережах. Застосування таких сегментів дозволяє забеспечити незалежне керування доступом та ресурсами, формуючи, тим самим, доступні для огляду локальні та добре ізольовані області адміністрування.
 

 
 
  До меню сторінки
  Інформаційне, програмне та інше забеспечення лабораторії

Системне забеспечення

Основні інформаційні ресурси кафедри фізично розташовані на головному сервері домену лабораторії 5.509.

Ці ресурси підтримуються програмними спеціалізованими серверами та доступні лише в INTRANET кафеди для зареєстрованих користувачів. До зареєстрованих користувачів відносяться студенти та викладачі кафедрі, а також студенти та викладачі інших кафедр, що об'єднані в окрему групу з трохи нижчім рівнем доступу.

В таблиці, що наведена поряд, зазначені тип та характеристика системних інформаційних ресурів кафедри.


Особливо необхідно зауважити, що наши студенти мають право без обмежень та безкоштовно копіювати любий файл з WEB - або FTP - бібліотек.

 
Тип Характеристика інформаційного ресурса
FILE - сервер Сервер підтримує загальні файлові ресурси для зареєстрованих користувачів домена. Структура файлових ресурсів орієнтована на задачі таких користувачів: задачі викладачів, задачі інженерно-технічного складу, задачі студентів.
WEB - сервер WEB - Сервер підтримує навчальні і загальні WEB бібліотеки для усіх користувачів домену. На сучасний момент у WEB бібліотеці представлені розділи:
  • Технічна література, підручники і методичні матеріали по профільних напрямках кафедри.
  • Технічна література і підручники по профільних напрямках інституту.
FTP - сервер FTP - Сервер підтримує навчальні і загальні FTP бібліотеки для усіх видів користувачів у домені, а також є інструментом привілейованих користувачів для ведення своїх розділів у FTP і WEB бібліотеках системи. На сучасний момент у FTP бібліотеці представлені розділи:
  • Навчальні матеріали викладацького складу кафедри для роботи зі студентами.
  • Технічна література і підручники по профільних напрямках інституту
  • Художня література ( ресурс ART-BOOKs, більш 4000 файлів)

Прикладне програмне забеспечення

Програмне забеспечення кафедри фізично розташовано на кожному комп'ютеру користувачів, що обумовлює високий рівень житєздайності системи та дозволяє гарантовано забеспечити навчальний процес. Програмне забеспечення складаєтся з загального програмного забеспечення та програмних систем для моделювання та автоматизації проектування по напрямках підготовки студентів кафедри. В таблиці, що наведена поряд, зазначені тип та характеристика програмного забеспечення, призначеного для моделювання та автоматизації проектування.


Загальне програмне забеспечення не потребує окремих коментарів. Нижче в таблиці наведено лише його склад. 
Напрямок Призначення програмного забеспечення
Математика Математичне моделювання систем, процесів, явищ це невідємна складова успішного іженерного рішення. Тому наші студенти опановують системи математичного моделювання та розрахунків поступово підвищуючі потужність таких систем.
  • Система MatLab. Система MatLab опановується студентами як перша система математичного моделювання та розрахунків. Робота з цією системою застосовується в контексті багатьох дисципліни та дозволяє студентам засвоіти основні принципи чисельного та аналітичного моделювання.

  • Системи Mathematica (Wolfram research) and Femlab, Maple, NCSS Statistical and Data Analysis. З названими та іншими системами наших студентів знакомлять на старших курсах з метою їх підготовки до самостійної наукової роботи.
Програмування Важливе місце в підготовці студентів займає прикладне програмування, яке, в першу чергу, орієнтоване на самостійне створення засобів для автоматизації розрахунків та засобів моделювання.
  • Система Delphi. Система Delphi вигідно відризняється від значної кількості надсучасних систем програмуваня доступністью (Borland Developer Studio 2006 for Microsoft Windows FREEWARE), відсутністю значного обсягу умовчань, дуже значною кількістю уніфікованих рішень для технічних систем та, що важливіше, успадковує знання з Pascal, які набуваються ще в школі. Зазначені властивості цієї системи, а також ії здібность продемонструвати всі особливості об'єктно-орієнтованого програмуваня обумовлюють Delphi як найзручніший інструмент для прикладного технічного програмування.

  • Система JAVA. Система JAVA опановується студентами, як інструмент програмування мобільних пристроїв, а також як засоб для професійної роботи з MatLab.

 
  До меню сторінки
  Використання лабораторії в учбовому процесі

    ТЕКСТ part03-1.

    ТЕКСТ part03-2.

    ТЕКСТ part03-3.

    ТЕКСТ part03-3.

 
  До меню сторінки
  Напрямки технічного та наукового розвитку лаборатоії

Подальший розвиток системи

Основою подальшого розвитку лабораторії є розвиток архітектури локальної комп'ютерної мережи кафедри. Архітектура такого об'єднання зображена на малюнку поряд та орієнтована на подальше масштабування системи як за топологічною схемою "зірка", так і за схемою "загальна шина". Виконання такої роботи дозволить значно підвищити рівень стійкості системи для учбового процесу та виключить залежність дисциплін відносно розміщення необхідних інформаційних ресурсів загального призначення.
 
  Наступним кроком плануєтьсая значне розширення та посійний сопровід технічних WEB- та FTP - бібліотек загального технічного та учбового призначення. До процесу супроводу бібліотек планується активно залучати як викладачів, так і студентів кафедри.
 
  На даний час, ресурси і можливості лабораторії використовуються для навчального процесу в обсязі майже 100%. Такі ресурси дозволяють досліджувати нові технології обробки інформації, перевіряти і готувати до впровадження нові методики подачі навчального матеріалу, виконувати роботи з супроводу електронних бібліотек, створювати нові і редагувати діючі електронні підручники, виконувати наукові і дослідницькі роботи використовуючи системи математичного моделювання й автоматизованого проектування.

Наша кафедра докладає максимальних зусиль для підготовки студентів з високою фаховою освітою, та наші можлисості стримуються застарілою технічною базою. Ми постійно шукаємо спонсорів, але в наш час це вельме важко. Господа, приєднуйтесь до процесу інтелектуального відновлення потенціалу країни, ми будемо дуже вдячні Вам.

 
 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2018.