Персональна сторінка
Абрамович О.О.
Абрамович О.О.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Абрамович Олена Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент.
Спеціалізація: «Робастна оптимізація цифрових законів управління польотом безпілотних літальних апаратів».

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


У 2002 році закінчила Національний авіаційний університет за фахом «Біомедичні та технічні апарати та системи».

Кандидат технічних наук з 2005 року, дисертацію захистила 28 вересня 2005 року у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету. Тема дисертації: «Робастна оптимізація цифрових законів управління польотом безпілотних літальних апаратів».

У 2007 році успішно закінчила курси підвищення кваліфікації здобувача в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету за курсом «Менеджмент освітянської діяльності».

20 січня 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри систем управління літальних апаратів.

Основні етапи педагогічної діяльності:

 • З 2003 по 2006 рр. асистент кафедри систем управління Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.
 • З 2006 по 2013 рр. доцент кафедри систем управління Інституту аерокосмічних систем управління НАУ..
 • З 2013 р. доцент кафедри систем управління літальних апаратів Інституту аеронавігації НАУ.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 10 років, усі в НАУ. Основні навчальні курси: Оптимальні системи управління, Теорія автоматичного управління, Архітектура комп’ютерних систем, Управління надійністю складними системами.

Є автором 30 друкованих праць, з них 23 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі навчальний посібник «Основи сучасної теорії управління» з грифом МОН України, лабораторний практикум «Сучасна теорія управління», методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для дисципліни «Основи сучасної теорії управління», методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для дисципліни «Теорія автоматичного управління».

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

На теперішній час має 30 друкованих праць, з них 23 наукових та 7 навчально-методичного характеру,.


1. Абрамович О.О., Тунік А.А. Parametric Robust Optimization of the Digital Flight Control Systems. Вісник НАУ. – 2003. – Вип. 2. – С.31-37.

2. Абрамович О.О., Тунік А.А. Багатомодельний під­хід до параметричної робастної оптимізації дискретних систем керування. Авіа-2003: матеріали V МНТК, 23-25 квітня 2003 р., Київ. – К.: НАУ, 2003. – С. 9-12.

3. Абрамович О.О., Тунік А.А., Галагуз Т.А., Азарсков В.М. Оптимальне стохатичне керування бо­ковим рухом безпілотного літального апарату при неповному вимірюванні вектора стану в неперервних системах. Авіа-2003: матеріали V МНТК, 23-25 квітня 2003 р., Київ. – К.: НАУ, 2003. – С. 70-73.

4. Абрамович О.О., Тунік А.А. Многомодельный подход к параметри­ческой робастной оптимизации цифровых систем управления полетом. Проблеми управління і інформатики. – 2004. –Вип. 2. – С.32-41

5. Абрамович О.О., Тунік А.А. Определение динамической обратной связи методом модального управления. Проблеми інформати-зації та управління.– 2004. –Вип. 11. – С.225-228

6. Абрамович О.О., Тунік А.А. Робастна параметрич­на оптимізація дискретної системи управління, яка має неструктуровані параметричні збурення. Вісник НАУ. – 2004. – Вип. 2. – С. 30-35.

7. Абрамович О.О., Тунік А.А. Оцінка впливу передімпульсної фільтрації на динаміку цифрової системи. Авіа-2004: матеріали VІ МНТК, 26-28 квітня 2004 р., Київ. – К.: НАУ, 2004. – Т. 2. – С.26.32-26.35

8. Абрамович О.О., Тунік А.А. Робастна параметрична оптимізація при турбулентному вітрі та випадкових шумах вимірювання. Авіоніка-2004: матеріали V МНТК, 20-21 травня 2004 р., Київ. – К.: НАУ, 2004. – С.44-45

9. Абрамович О.О., Абрамович Н.А., Горбатюк О.Д. Параметрична робастна оптимізація дискретних систем уп­равління. Авіоніка-2004: матеріали V МНТК, 20-21 травня 2004 р., Київ. – К.: НАУ, 2004. – С.52-53

10. Абрамович О.О., Тунік А.А. Оценка влияний неструктурированных параметрических возмущений на робастность и качество замкнутых цифровых систем управления. Автоматика-2004: матеріали 11 Mіжнародної конференції з управління, 27-30 вересня 2004 р., Київ. – К.: Нац. унів. харч. технологій, 2004. – С. 41

11. Абрамович О.О., Тунік А.А. Методологія синтезу робастних дискретних систем управління безпілотним літаль­ним апаратом. Гіротехногії, навігація та управління рухом: матеріали V МНТ, Київ. – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С. 287-290.

12. Абрамович О.О., Тунік А.А., Абрамович Н.А. Робастна параметрична оптимізація дискретної системи управління стратосферичним аеростатом. Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 13. – С.124-131

13. Абрамович О.О., Туник А.А. Галагуз Т.А.Сюй Гуо-Дун. Современные методы синтеза робастных систем управления полётом беспилотных летательных аппаратов. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. –Вінниця, 2005. – №3. – С. 134–140

14. Абрамович О.О., В.М. Грібов, Ю.В.Грищенко, Л.М.Ситнянських. Надійність і діагностика технічних систем. Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2005. – 120 с.

15. Абрамович О.О., А.А.Тунік. Основи сучасної теорії управління. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 1-6 в пакеті програм MATLAB. – К.: НАУ, 2005. – 56 с.

 

16. Абрамович О.О., Горбатюк О.Д., Галагуз Т.А. Определение динамической обратной святи методом модального управления и расширение области робастной устойчивости дискретных систем управления. Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 2(8). –С. 163-169

17. Абрамович О.О., Горбатюк О.Д., Абрамович Н.А. Застосування аеростатичної платформи для організації системи глобальної телекомунікації. Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 3(9). –С. 155-163

18. Абрамович О.О., А.А.Тунік. Основи сучасної теорії управління. Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт 7-15 в пакеті програм MATLAB. – К.: НАУ, 2006. – 48 с.

19. Абрамович О.О., А.А.Тунік. Основи сучасної теорії управління. Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт 16-20 в пакеті програм MATLAB. – К.: НАУ, 2006. – 48 с

20. Абрамович О.О., О.Є.Погребняк. Дослідження економічного виграшу при використанні безпілотної аеростатичної платформи для вирішення задачі глобальної телекомунікаційної мережі. Політ-2008: матеріали VIII МНК студентів та молодих вчених, Київ. – К.: НАУ, 2008. – С. 240

21. Абрамович О.О., О.І.Андрущенко. Синтез робастної дискретної системи управління безпілотної аеростатичної платформи. Політ-2008: матеріали VIII МНК студентів та молодих вчених, Київ. – К.: НАУ, 2008. – С. 241

22. Абрамович О.О., Надсадна О.І., Булавкіна С.О. Дослідження робастної стійкості аеростатичної платформи. Авіа – 2009: матеріали IX МНТК, Київ. – К.: НАУ, 2009. – Т. 2. – С. 9.5-9.8

23. Абрамович О.О., Надсадна О.І., Булавкіна С.О. Оцінка впливу неструктурованої динаміки при оптимізації законів управління аеростату. Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 4(22). – С. 90-97.

24. Абрамович О.О., Надсадна О.І., Булавкіна С.О. Синтез законів управління аеростатом при дії неструктурованних збурень. Вісник НАУ. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 1. – С. 112-118.

25. Абрамович О.О., Галагуз Т.А. Комнацька М. М. Порівняння результатів синтезу робастних систем управління з використанням спостерігача Калмана та спостерігача Люенбергера. Системи управління, навігації та зв’язку. К.: 2010. – Вип. 2(14). – С.75-82.

26. Абрамович О.О., Надсадна О.І., Булавкіна С.О. Параметричний синтез робастної дискретної системи управління аеростатом. Політ-2010: матеріали Х МНК студентів та молодих вчених, Київ. – К.: НАУ, 2010. –Т. 1. – С.107.

27. Абрамович О.О., А.А.Тунік. Основи сучасної теорії управління. Навчальний посібник. – К.: НАУ-друк, 2010. – 260 с. (Гриф МОН України. Лист № 1/ІІ-1142 від 23.02.2010 р.)

28. Абрамович О.О., Ю.К. Зіатднов, В.А.Василенко, Ю.О.Єрмачков, та інші. Сучасна теорії управління. Лабораторний практикум. – К.: НАУ-друк, 2010.– 60 с.

29. Абрамович О.О., О.Басанець. Синтез робастної системи управління обертовим БПЛА та її дослідження при наявності неструктурованої невизначеності. Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. – Вип. 1(17). – С.59-63

30. Абрамович О.О., А. Кліпа, О.Єрмолаєва, П.Троянов. Теорія автоматичного управління. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» – К.: НАУ, 2012. – 100 с.

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті викладалися наступні дисципліни:

 1. «Оптимальні системи управління»
  [ семестр ], [ анотація ].

 2. «Теорія автоматичного управління»
  [ семестр ], [ анотація ].

 3. «Архітектура комп’ютерних систем»
  [ семестр ], [ анотація ].

 4. «Управління надійністю складними системами»
  [ семестр ], [ анотація ].

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

[ Чекаємо додаткової інформації ]

 1. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 2. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 3. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 4. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація

[ Поки чекаємо ... ]

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.