ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Завідувач кафедри
Азарсков Валерій Миколайович

д.т.н., професор, академік Міжнародної Слов'янської академії наук, Міжнародної академії навігації й керування рухом, Транспортної академії України і Російської академії транспорту, лауреат Державної премії й Премії ім. академіка М.К. Янгеля Національної академії наук України, заслужений працівник транспорту України, Почесний працівник космічної галузі України, Почесний працівник авіаційного транспорту.

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Відео звернення
 

  Автобіографія


Народився 1 січня 1944 року в м.Галево Брестської області. В 1968 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Після закінчення працював в КІІЦА на різних інженерних посадах, начальником відділу в науково-дослідній частині та науково-дослідному моделюючому центрі під науковим керівництвом визначного вченого в галузі механіки та технічної кібернетики академіка О.І.Кухтенка над виконанням Державної програми по створенню та впровадженню перших вітчизняних тренажерів для тренування космонавтів до польотів на Місяць та інші планети. В цей же час з’являються перші наукові публікації з питань моделювання динаміки польоту, розробки систем управління складними динамічними об’єктами. Приймав безпосередню участь у розробці, створенні та випробуваннях двох комплектів посадочного модуля космічного корабля-місячника “Сіріус”, установці їх в РКК “Енергія” та Центрі підготовки космонавтів.

Тренажерний комплекс “Сіріус” впродовж значного часу використовувався для вирішення задач тренажерної підготовки космонавтів, а після переобладнання і модернізації за участю фахівців КІІЦА – для тренування радянських і американських космонавтів по програмі “Союз-Аполон”.

В 1975 році закінчив аспірантуру за спеціальністю “Обчислювальна математика”. З 1977 року по 1983 рік працював помічником ректора інституту, поєднуючи науково-дослідну і викладацьку роботу. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Методика і алгоритми визначення в процесі експлуатації динамічних характеристик літальних апаратів”, в якій було вирішено проблеми підвищення динамічних характеристик літаків ТУ-144, ТУ-160. В подальшому це методика була спішно застосована при проектуванні системи управління літака АН-124 (Руслан).

Основні напрями наукової діяльності в цей період: методи і алгоритми створення оптимальних систем управління рухомими об’єктами, методи і алгоритми структурної ідентифікації динаміки систем управління, авіаційні і космічні імітатори польоту і тренажери.

3 1982 приймав участь як відповідальний виконавець цілої низки НДР з проблем оптимізації систем управління динамічними об’єктами різного призначення. Звання старшого наукового співробітника було присвоєно в 1985 році. З 1984 по 1991 рік член Міжвузівської координаційної секції Наукової Ради АН СРСР з проблем навігації і управління рухом. З 1985 року в інституті разом з Центром підготовки космонавтів приймав участь у проведенні комплексу наукових досліджень по створенню тренажера для наскрізного моделювання динамічних факторів аерокосмічного польоту при підготовці космонавтів за програмою підготовки екіпажів корабля багаторазового використання “Буран” на базі чотирьохступеневої центрифуги ЦФ-18.

Проведений комплекс робіт дозволив модернізувати складну систему управління рухомістю імітатора, що була створена відомою шведською фірмою ASEA з застосуванням обладнання і обчислювальної техніки фірм Франції і США, на порядок підвищити точність відпрацювання програмних рухів аерокосмічних об’єктів і забезпечити підвищення рівня безпеки операторів-космонавтів при льотно-космічній підготовці.

З 1992 по 1995 навчався в докторантурі і займався науково-дослідною роботою на замовлення Міністерства промислової політики та Міністерства оборони України по розробці концепції, методів та засобів для напівнатурного моделювання з метою сертифікації, атестації та ресурсних випробувань літальних апаратів та їх систем наведення.

За цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт “Розробка методології створення оптимальних і модифікації існуючих імітаторів аерокосмічного збуреного польоту і оптимальних систем стабілізації рухомих об’єктів” відзначений Премією імені академіка М.К. Янгеля Національної академії наук України. Багато років співпрацює з ДКБ “Південне”, ЦКБ «Завод Арсенал», ДХК «Артем», КБ «Антонов» та ін.

В 1998 році захистив докторську дисертацію та тему: “Методологія оптимальної модернізації управління аерокосмічними імітаторами польоту і тренажерами”.

За цикл науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджу вальних робіт по створенню першої вітчизняної системи курсовизначення та новітніх технологій автономної навігації присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 1998 рік.

З 2000 року по 2004 рік очолював факультет систем управління. З 2010 по 2013 рік очолював Інститут аерокосмічних систем управління. Завідувач кафедри систем управління літальних апаратів. Підготував 7-м кандидатів технічних наук. Науковий керівник трьох НДР. Проводить підготовку аспірантів і докторантів.

Виступав з доповідями на багатьох міжнародних симпозіумах і конференціях. Опублікував понад 200 наукових праць, серед яких чотири монографії: “Методология оптимальной модификации управления аэрокосмическими имитаторами полета и тренажерами», «Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления», «Методология конструирования оптимальных систем стохастической стабилизации», «Анализ и прогнозирование финансовых инструментов в условиях кризиса» та підручники “Експериментальне випробування та дослідження систем”, «Надежность систем управления и автоматики», 5 навчальних посібників, має понад 10 свідоцтв на винаходи та патенти. Приймає активну участь у громадській діяльності: член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, член редколегії наукових журналів “Вісник НАУ”, “Електроніка та системи управління”, “Захист інформації”, член правління Міжнародної Асоціації з проблем CALS – технологій для координації досліджень по вирішенню проблем ефективного застосування інформаційних технологій у просторі Співдружності Незалежних Держав, з метою підвищення якості та конкурентоздатності наукоємної продукції, що виробляється в рамках міждержавної кооперації, заступник голови Комітету «Освіта і наука» Аерокосмічного товариства України.

За значний особистий внесок у розвиток авіаційної та космічної галузей відзначений галузевими нагородами «Почесний працівник космічної галузі України», «Почесний працівник авіаційного транспорту України», ювілейною медаллю і двома дипломами імені Ю.О. Гагаріна, ювілейною медаллю ім. Ю.В. Кондратюка.

 
  До меню сторінки
  Перелік наукових та навчально-методичних праць

1. Азарсков В.Н., Ахматов В.М., Харазишвили Ю.М. Исследование возможностей создания имитатора пространственного движения пассажирского самолета Ил-18 // Прикладная аэродинамика. Тез. докл. – К.: Знание, 1969.

2. Азарсков В.Н., Шевелев А.Г., Бимбас В.А., Харазишвили Ю.М., Ахматов В.М., Яцков Н.А. Исследование динамических характеристик самолетов и систем пилотирования и научное обоснование технических требований к перспективным системам управления самолетами ГА. К.: КНИГА, 1970, ДСП. – 299 с.

3. Азарсков В.Н., Шевелев А.Г., Моржов В. И. Исследование на имитаторах точностных характеристик динамики полета и систем управления. К.: КНИГА, 1971, ДСП. –126 с.

4. Азарсков В.Н. Исследование на моделирующем комплексе динамических характеристик самолета с системой управления при посадке в сложных метеорологических условиях. К.: КНИГА, 1973, ДСП. – 7 с.

5. Азарсков В.Н. Об одном алгоритме управления двухстепенной динамической платформой // Тренажеры и имитаторы транспортных средств. Тез. докл., К.: Знание, 1975.

6. Азарсков В.Н. Задачи определения динамических характеристик звеньев САУЛА по летным данным. Научно-технический прогресс в самолетостроении. Тез. докл., К.: КМЗ, 1976, ДСП.

7. Азарсков В.Н., Шевелев А.Г., Бимбас В.А. Полухин А.В. Антонов В.К. Назначение и требования к построению структур базовых пилотажно-навигационных комплексов самолетов ГА. Отчет №1831. К.: КНИГА, 1977, ГР 7505438, ДСП –28 с.

8. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Жилютов Э.Н. Идентификация динамических свойств линейного статистического объекта при полной исходной информации. В кн.: Динамика, полета, управляемость и идентификация характеристик воздушных судов. Тез. докл. – К.: Знание, 1978.

9. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Задача оптимальных оценок свойств линейного динамического объекта при неполной исходной информации // Сложные системы управления. К.: ИК АН УССР, 1978. – С. 28–34.

10. Азарсков В.Н., Антонов В. К. Разработка математической модели ПНК на при мере самолета ТУ-154 при самолетовождении по маршруту с учетом ошибок подсистем комплекса. Отчет №2032 .К.: КНИГА, 1978, ГР 79063018 –101 с.

11. Азарсков В.Н., Антонов В.К. Бимбас В.А. Полухин А.В., Шевелев А.Г. Разработка цифровой модели автоматизированной системы самолетовождения в ускоренном масштабе времени при полете по маршруту на примере самолета ТУ-154. Отчет №1978. К.: КНИГА, 1978 ГР 7096301 8, ВНТИЦ, инв. № 6786888. 70 с.

12. Азарсков В.Н., Шевелев А.Г., Антонов В.К., Бимбас В.А., Полухин А.В. Разработка критериев оценки точности выполнения задач самолетовождения пилотажно-навигационного комплекса при полете по маршруту. Отчет №2129. К: КНИГА, 1979, ГР 79063018, инв. № 860000 –86 с.

13. Азарсков В.Н., Минин В.В., Петров А.И. Адаптивные устройства оценивания пониженной размерности для линейных стохастических систем. В кн. : Труды Четвертого Ленинградского симпозиума "Теория адаптивных систем управления", Л.: Наука, 1979. – С. .

14. Азарсков В.Н., Петров А.И., Зубов А.Г. О построении статистически оптимальных адаптивных систем управления динамическими объектами. В кн.: Труды Четвертого Ленинградского симпозиума "Теория адаптивных систем управления". – Л.: Наука, 1979.

15. Азарсков В.Н., Антонов В.К. Бимбас В.А., Полухин А.В., Шевелев А.Г. Математическая модель технической эффективности самолетовождения по маршруту. Отчет №689. К: КНИГА, 1980, ГР№ 79063018 ДСП –78 с.

16. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Об одной задаче аналитического конструирования регуляторов. Кибернетика и вычислительная техника. 1981. Вып. 51.

17. Азарсков В.Н., Антонов В.К. Бимбас В.А., Полухин А.В., Шевелев А.Г. Разработать метод анализа топливной эффективности по условиям эксплуатации воздушных судов ГА, оснащенных ПНК Отчет №243 7 К.: КНИГА 1981, ГР ЛЬ 8 1028 195 – 78 с.

18. Азарсков В.Н., Кривоносенко А.П., Осадчий С.И. Методика и обработка полетных данных для решения задач идентификации. К.: КМЗ, 1982, ДСП.

19. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Алгоритм определения динамических свойств пилота и ремнанты по данным летного эксперимента. Сб. Летная деятельность экипажей воздушных судов и безопасность полетов. – Л. :ОЛАГА, 1983.

20. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Осадчий С.И. Структурная идентификация динамического стенда имитатора полета при регулярных движениях // Сб. докл. XIII Гагаринских чтений по космонавтике и авиации. – М.: Наука, 1983.

21. Азарсков В.Н., Бурдин Б. В. Корнев В. И. Методика экспериментального определения модели подвижной части имитатора полета // Сб. докл. XIII Гагаринских чтений по космонавтике и авиации. – М.: Наука, 1983.

22. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. К вопросу оптимизации точности тренажеров с системой подвижности. Сб. Эргономические вопросы тренировки и подготовки операторов. – К.: КНИГА, 1983.

23. Азарсков В.Н. Идентификация динамики самолета основа его сертификации и коррекции управления полетом. Проблемы повышения эффективности воздушного транспорта в народном хозяйстве. – М. : МИИГА, 1983.

24. Азарсков В.Н. Разработка модели динамики и сводки характеристик Л А ГА по данным летных испытаний на базе методов идентификации. Разработка методов повышения точности измерений и обработки данных испытаний с целью создания алгоритмов и программ структурной идентификации. Отчет № 2584, К.: КИИГА, 1983, ГР № 01. 82.4039333 ВНТИЦ ДСП – 20 с.

25. Азарсков В.Н. Разработка алгоритма и проведение этапа структурной идентификации динамики лета тельного аппарата по данным "вход-выход" в стационарных режимах полета. К.: КНИГА, 1983, ДСП – 53 с.

26. Азарсков В.Н. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук "Методика и алгоритмы определения в процессе эксплуатации динамических характеристик ЛА" (на примере сверхзвукового транспортного самолета). К.: КИИГА, 1983, ДСП. – 131 с.

27. Азарсков В.Н. Методика и алгоритмы определения в процессе эксплуатации динамических характеристик летательных аппаратов (на примере сверхзвукового транспортного самолета. Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук. К.: КНИГА, 1983. – 18 с.

28. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Структурная идентификация динамики воздушного судна и спектральных характеристик возмущений по данным летных испытаний. Динамика полета, управляемость и идентификация характеристик воздушных судов. Тез. докл. К.: "Знание", 1983.

29. Азарсков В.Н. Разработка модели динамики и сводки характеристик ЛА ГА по данным летных испытаний на базе методов идентификации. Разработать математическое обеспечение для системы об работки вибраций и шумов ЛА на технических средствах ГосНИИГА. Отчет №2651, К: КНИГА, 1983 ГР 01. 02.4039333 ВНТИЦ инв. №0284.00881888 ДСП – 15 с.

30. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Бурдин Б. В. Оптимальная оценка состояния многокомпонентного измерителя ускорений в комплексах имитации полета. Сб. докл. XIY Гагаринских чтений по космонавтике и авиации. – М.: Наука, 1984.

31. Азарсков В.Н. Анализ отечественных и зарубежных технических средств и руководящих материалов по моделированию динамики по лета и метрологической аттестации стендов для определения динамических характеристик (СОДХ) датчиков пара метров полета (ДПП). Разработка ТЗ на макетные образцы. Отчет №2695, К.: КНИГА, 1984 ГР 01 .84.04909.4 ВНТИЦ инв. №0284.0092168 – 15 с.

32. Азарсков В.Н., Кривоносенко А.П., Кондратьев А.Г. Методика формирования навигационной информации для имитации динамики полета в условиях авиапредприятий // Материалы Всесоюзной НТК Совершенствование технологических процессов ремонта авиационной техники на заводах ГА. М.: ВГПО "Авиаремонт", 1984.

33. Азарсков В.Н., Косюк М.В. Нечаев А.Г. Идентификация ВС в штатных режимах поле та, как основа получения априорной информации для моделирования полета в условиях авиаремонтного производства // Материалы Всесоюзной НТК Совершенствование технологических процессов ремонта авиационной техники на заводах ГА. М.: ВГПО "Авиаремонт", 1984.

34. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Сапрыкин А.П., Туник А.А. Динамическая модель помехи измерителя воздушной скорости, обусловленная флюктуациями динамического напора и статистического давления // Сб.: Проблемы полета самолета ГА при заходе на посадку в сложных метеоусловиях, К.: КИИГА: 1984.

35. Азарсков В.Н. Исследовать и разработать методы и технические средства для определения динамических характеристик датчиков параметров полета. Отчет № 2797, К.: КИИГА, 1984 ГР01. 84.004.909.4 ВНТИЦ инв. № 0284.0092168 ДСП – 17 с.

36. Азарсков В.Н., Кудин И.И., Тюрин А.Н. Шестикомпонентный акселерометр компенсационного типа Сб.: Теория и практика применения и совершенствования авиационного оборудования. М.: МИИГА, 1985.

37. Азарсков В.Н., Кривоносенко А.П., Косюк М.Ю. Определение динамических характеристик навигационных сигналов по данным летных испытаний // Сб. : Моделирование по лета в задачах эксплуатации ВС ГА, К.: КИИГА, 1985.

38. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Методы винеровской фильтрации и оптимального синтеза в задачах совершенствования летной эксплуатации воздушных судов. Сб. докл. Республиканской научной конференции Моделирование по лета и идентификация математических моделей ВС. – К.: Знание, 1985.

39. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В. Идентификация динамики стенда полунатурного моделирования при случайных воздействиях. Сб. докл. Республиканской научной конференции Моделирование полета и идентификация математических, моделей ВС. Сб. докл. К.: – Знание, 1985.

40. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Структурная идентификация линейных стационарных динамических систем при случайных воздействиях. Электронное моделирование. К.: Наукова думка, 1985, Вып. 5. – С. 39–42.

41. Азарсков В.Н., Вархни В.В., Сапрыкин А.П., Туник А.А. Синтез оптимальной непроизвольной структуры регулятора в многомерной системе подвижности авиационного тренажера // Сб. тез. докл. Y Всесоюзной конференции "Управление в механических системах". Казань, 1985.

42. Азарсков В.Н., Вархни В.В., Сапрыкин А.П., Туник А.А. Анализ погрешностей гировертикали с трением подвесе на качающемся основании // Сб. тез. докл. У Всесоюзной конференции "Управление в механических системах". Казань, 1985.

43. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Сапрыкин А.П., Туник А.А. Синтез оптимальных структур систем управления подвижными имитаторами полета и тренажерами. Моделирование авиационных и космических систем. – М.: Наука, 1985. – С. .

44. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б. В., Шайгарданов Р.С. Метод и алгоритм идентификации динамического стенда ЦФ-18 при стохастических входных сигналах // Сб. докл. XV Гагаринских чтений по космонавтике и авиации. – М: Наука, 1985.

45. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Сапрыкин А.П., Туник А.А. Имитация динамики полета при испытаниях гироприборов в условиях авиаремонтного производства // Сб. докладов Всесоюзной НТК Совершенствование технологических процессов ремонта авиационной техники на заводах ГА, М: ВГПО "Авиа-ремонт", 1985, ДСП.

46. Азарсков В.Н. Провести исследование по оптимизации точности и сокращению времени регулировки гиро полукомпаса ГПК-52 АП в условиях АРЗ ГА. Анализ технологии регулировки гирополукомпаса, обоснование возможности измерения уходов ГПК на стенде ТУСК-1 принципов измерения качества подшипников карданова подвеса и питающего напряжения. Отчет № 2839. К.: КИИГА, 1985 ГР 01. 85.0037388 – 19 с.

47. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Косюк М.Ю., Туник А.А. Дискретный алгоритм синтеза оптимальной структуры стохастического управления стен дом имитатором подвижного объекта // Сб. ИСК АН СССР 10 Вопросы кибернетики. М.: Наука, 1986.

48. Азарсков В.Н. Провести исследование по оптимизации точности и сокращению времени регулировки гиро полукомпаса ГПК-52 АП в условиях АРЗ ГА. Разработка структурной принципиальной схемы устройства контроля качества регулировки ГПК. Отчет №2914, К.: КНИГА, 1985 ГР 01. 85.0037388 ВНТИЦ инв. № – 12 с.

49. Азарсков В.Н. Повышение эффективности работы использования БПНК. Анализ точности пилотажно-иавигационных комплексов при автоматическом заходе на посадку. Отчет № 2990. К.: КИИГА. 1985 ГР 01. 82.4039333 – 5 с.

50. Азарсков В.Н., Косюк М.Ю. Алгоритм синтеза оптимальной многомерной системы управления динамическим стендом имитатором для воспроизведения угловых движений ВС. Сб. Моделирование полета воздушных судов ГА, К. КНИГА, 1986.

51. Азарсков В.Н. Провести исследование по оптимизации точности и сокращению времени регулировки гирополукомпаса ГПК-52 АП в условиях АРЗ ГА. Изготовление узлов, сборка и настройка устройств контроля качества питающего напряжения, определение динамических моделей питающего напряжения, подшипников карданова подвеса. Отчет № 3060. К.: КИИГА. 1986 ГР 01. 85.0037388 ВНТИЦ исп.№ – 32 с.

52. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Сарафанов А.Г. Особенности воспроизведения акселерационной обстановки полета при имитационном моделировании. Сб. Обеспечение безопасности полетов в особых случаях полета. К.: КНИГА, 1986.

53. Азарсков В.Н., Туник А.А., Блохин Л.Н., Сапрыкин А.П. Цеховые испытания устройства контроля качества регулировки гирополукомпакса с учетом временных затрат. Разработка ТЗ на ОКР устройства контроля качества регулировки ГПК-52 АП. Отчет №3168. К.: КНИГА. 1986. ГР 01. 85.0037388 ВНТИЦ № – 98 с.

54. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Синтез оптимальных дискретных систем угловой стабилизации ЛА // Сб. Оптимизация управления летательными аппаратами и их системами. – М.: МАИ, 1988.

55. Азарсков В.Н., Бимбас В.А. Исследование точности и технической эффективности базового навигационного комплекса (БНК-2п) самолета Ил-86 // Сб. Проблемы оптимизации качества управления полетом и навигации ВС. К.: КИИГА. 1987.

56. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В., Туник А.А. А.с.№1024164 ССР МКИ G09В 9/08 G01М 7/00 |Многостепенной стенд для оптимального воспроизведения стохастических движений ДСП. Опубл. 25.05.1987 Бюл. № 14. ДСП.

57. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Алгоритм и результаты идентификации модели 3х-степенного динамического стенда при регулярных сигналах // Сб. Идентификация моделей движения Л А. Тез. докл. Ш Научно-технической конференции. – Жуковский, 1986.

58. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В. Синтез оптимальной структуры управления стендом для воспроизведения акселерационных ощущений при детерминированном движении ЛА. Сб. Идентификация моделей движения ЛА. Тез. докл. III Научно-технической конференции. – Жуковский, 1986.

59. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Сапрыкин А.П. Некоторые вопросы анализа уходов гироприборов при лабораторно-стендовых испытаниях // Сб. Идентификация моделей движения ЛА. Тез. докл. III Научно-технической конференции. Жуковский, 1986.

60. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Синтез цифрового автопилота в задачах угловой стабилизации // Сб. докладов Всесоюзной научной конференции памяти АП.Летова "Проблемы динамики, управления движением и анализа систем ЛА" – М.: МАИ, 1986.

61. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Туник А.А. Алгоритм синтеза оптимальной структуры системы стабилизации стенда-генератора заданных пространственных случайных движений // Сб. докл. Всесоюзной НТК "Моделирование 87" Кишинев, 1987.

62. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Синтез оптимального цифрового управления многомерным стендом имитатором движений ЛА. Сб. тез. докл. Всесоюзной конференции "Имитационное моделирование сложных систем". Пенза, 1987.

63. Азарсков В.Н. Разработать методы испытаний гироприборов и инерциальных систем в условиях, близких к эксплуатационным, а также алгоритмы управления и обработки информации для трехстепенного стенда полунатурного моделирования пролета. Разработать методики, схемы измерений и алгоритмы обработки данных эксперимента по определению динамики заданной части стенда. Отчет №33 10. К.: КНИГА, 1987. ГР 01. 87.007.0887 ВНТИЦ № 02.87.0074521 ДСП – 25 с.

64. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Методы синтеза и задачи стохастической стабилизации ЛА // Сб. тез. докл. II Всесоюзной школы семинара по динамике, управлению полетом и исследованию операций ЛА. М.: МАИ, 1987.

65. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Жигулин Ю.М. Задача идентификации многомерного управляемого объекта с произвольной динамикой // Сб. Автоматизация процессов ТО ремонта АОВС. – К.: КНИГА, 1988. – С. .

66. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Синтез оптимальных дискретных систем угловой стабилизации // Сб. науч. тр. "Оптимизация управления ЛА и их системы". – М.: МАИ, 1988.

67. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В., Косюк М.Ю. А.с. 279333 СССР, МКИ G09. Способ определения положения систем подвижности стендов-имитаторов полета. Опубл. 01.08.88. Бюл. № 21 ДСП.

68. Азарсков В.Н., Салимон В.И., Туник А.А. Комплекс технических средств имитационного полунатурного моделирования динамики полета для испытания гироприборов // Сб. тез. докл. ВНТК, – Пенза: Знание, 1988.

69. Азарсков В.Н. Алгоритм структурной идентификации динамики стенда-имитатора полета // Сб. тез. докл. XI Всесоюзного совещания "Проблемы управления 89". Ташкент, 1989.

70. Азарсков В.Н., Белан В.В., Туник А.А. Синтез цифровых систем управления трехстепенными стендами для испытания гироприборов. В кн. Автоматизация исследования, проектирования и испытаний сложных технических систем. Калуга, 1989.

71. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Белан В.В. Методы, алгоритмические и аппаратные средства идентификации многостепенных динамических испытательных стендов. В кн. Автоматизация исследования, проектирования и испытаний сложных технических систем. Калуга, 1989.

72. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Туник А.А. Цифровые комплексы полунатурного моделирования для испытания бортовых систем управления полетом и навигации ВС. Автоматизация исследования, проектирования и испытаний сложных технических систем. – Калуга: МВТУ, 1989.

73. Азарсков В.Н., Туник А.А. Пути совершенствования и оптимизации пилотажно-навигационных комплексов и систем управления полетом. К.: Знание, 1989.

74. Азарсков В.Н., Туник А.А., Белан В.В. Многомерные цифровые микропроцессорные системы оптимального управления при случайных возмущениях // Сб. тез. докл. Всесоюзной конференции "Проблемы развития АСУ и информационных услуг в новых условиях хозяйствования". – Душанбе, 1989.

75. Азарсков В.Н., Туник А.А., Белан В.В. Расчет и аппаратурная реализация микропроцессорных систем управления многомерными подвижными объектами // Сб. тез. докл. Всесоюзной конференции "Проблемы развития АСУ и информационных услуг в новых условиях хозяйствования". –Душанбе, 1989.

76. Азарсков В.Н., Туник А.А., Белан В.В. Синтез дискретных систем управления при не устойчивых и нейтральных объектах. В кн. Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации. – М. : Наука, 1989.

77. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Структурная идентификация измерительного устройства и оптимальное наблюдение его состояния в возмущенном движении // Труды V Всесоюзного симпозиума Методы теории идентификации в задачах измерительной техники и метрологии. – Новосибирск: СНИИМ, 1989.

78. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В., Держак С.В. Структурная идентификация динамики стенда имитатора полета. КЛА. В кн. Научно-технический прогресс и эксплуатация воздушного транспорта. Тез. докл. ВНТК. – М.: МИИГА, 1990.

79. Азарсков В.Н., Денисов В.Г., Скрипец А.В. А.с. 1595242 СССР МКИ G09В Устройство для определения степени групповой эрратической совместимости операторов. Опубл. 12.09. 1990, Бюл. №23. ДСП.

80. Азарсков В.Н., Туник А.А. Комплексирование бортовых измерителей в замкнутых и разомкнутых системах // Третье Всесоюзное совещание по проблеме "Комплексирование бортовых систем и новая информационная технология. – Л. : ЛИАП, 1990.

81. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.Г. Методика определения модели воспроизведения пилотом-оператором акселерационной информации // Сб. тез. докл. III Всесоюзной НТК "Тренажеры и компьютеризация профессиональной подготовки". – М: ОНТЦ, 1991.

82. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В., Воронин Л.И. Модель восприятия пилотом возмущенного углового движения кабины как часть его информационной модели. Космическая биология и авиакосмическая медицина. – М., 1991, № 6.

83. Азарсков В.Н., Держак С.В., Кривоносенко А.П. Структурная идентификация модели динамики многомерного стенда имитатора возмущенного полета и ее результаты // Сб. тез. докл. Всесоюзной НТК "Системы управления, следящие приводы и их элементы". – М.: Информатика, 1991.

84. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Вопросы совершенствования подвижных тренажеров // Сб. тез. докл. III Всесоюзной НТК "Тренажеры и компьютеризация профессиональной подготовки" . М.: ОНТЦ, 1991.

85. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В. Оптимальная система управления имитатора возмущенного стохастического движения ЛА. Труды XXI Гагаринских чтений. – М.: Наука, 1991.

86. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В., Держак С.В. Задача модификации управления стендом имитатором с целью высокоточного воспроизведения динамики возмущенного полета ЛА // Сб. тез. докл. Всесоюзной НТК "Системы управления, следящие приводы и их элементы" – М.: Информатика, 1991.

87. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Держак С.В., Кривоносенко А.П. Идентификация динамики подвижного стенда // Тез. докл. ВНТК "Идентификация, измерение характеристик и имитация случайных сигналов" .Новосибирск, СНИИМ, 1991.

88. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Глазков Ю.Н., Рождественский В.И. и др. А.с. 4713128 СССР, МКИ G09 В9/08/G01М7. Способ имитации возмущенного стохастического движения подвижного объекта. Опубл. 15.11.91, Бюл. №27.

89. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Бурдин Б.В. Модернизация многомерных стендов, имитирующих возмущенный полет при испытаниях гироскопических систем // Сб. тез. докл. Всероссийской НТК "Гироскопические системы и их элементы", – Саратов, СПИ, 1992.

90. Азарсков В.Н. Задача синтеза модели сложного стохастического динамического объекта // Сб. тез. докл. II Международной НТК "Методы управления системной эффективностью функционирования электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", – К.: КИИГА, 1993.

91. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Методология разработок технических предложений на создание оптимальных систем стабилизации высокоточных подвижных объектов с учетом стохастических эксплуатационных воздействий // Сб. тез. докл. Отчетной научно-технической конференции КНИГА за 1993 год, К.: КНИГА, 1994.

92. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Держак С.В. и др. Оптимальная модификация управления имитатором аэрокосмического полета по результатам структурной идентификации его динамики // Сб. тез. докл. Международного симпозиума"Летные испытания самолетов". – М.: ЦАГИ, 1993. – С. .

93. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Держак С.В. Синтез оптимальной системы управления многомерным динамическим стендом имитатором заданного движения // Сб. тез. докл. II Международная НТК "Методы управления системной эффективностью функционирования электрифицированных и пилотажно-навигационных. комплесов. – К.: КНИГА, 1993.

94. Азарсков В.Н. Методология и алгоритмы определения моделей динамики многомерных подвижных объектов в штатных режимах движения // Сб. тез. докл. III Международной НТК "Аэронавигация-94", К.: КНИГА, 1994.

95. Азарсков В.Н. Оптимальная модификация действующих подвижных имитаторов движения и тренажеров // Сб. тез. докл. II НТК Проблемы и перспективы развития судостроения в Украйне. – Николаев, 1994.

96. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Результаты синтеза оптимальной структуры систем управления стендом-генератором возмущенных движений подвижного объекта // Сб. тез. докл. Отчетной НТК научных коллективов университета, К.:КМУГА, 1995.

97. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Носов И.И. Динамическая аттестация бортовых кибернетических комплексов // Тезисы докладов III Международной НТК "Авионика-95".

98. Азарсков В.Н., Держак С.В., Савинов А.Н. Некоторые вопросы создания конкурентоспособных БИНК // Тезисы докладов III Международной НТК "Авионика-95".

99. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Держак С.В. Результаты оптимальной модификации управления уникальным имитатором аэрокосмического полета // Сб. трудов I Украинской конференции по автоматическому управлению " Автоматика-94". – К.: КПИ, 1994.

100. Азарсков В.Н., Держак С.В., Савинов А.Н. Методология и результаты структурной идентификации моделей динамики систем подвижности действующих авиационных тренажеров // Труды Второй Украинской конференции по автоматическому управлению "Автоматика-95 ", Львов: ФМИ, 1995, т. 2.

101. Азарсков В.Н. Методология оптимальной модификации управления аэрокосмическими имитаторами полета и тренажерами. К.: КМУГА, 1996. – 229 с.

102. Азарсков В.Н. Методы синтеза оптимальных многомерных систем управления подвижностью авиакосмических тренажеров // Сб. тез. докл. Международной НТК "Аэронавигадия-96". – К.:КМУГА, 1996.

103. Азарсков В.Н., Держак С.В., Савинов А.Н. Методология оптимальной модификации системы управления подвижностью имитатора полета // Труды Третьей украинской конференции по автоматическому управлению "Автоматика-96". – Севастополь, СГТУ, 1996, т. 2.

104. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Носов И.И. Некоторые вопросы создания конкурентоспособных БИНС // Тезисы докладов III Международной НТК "Авионика-95".

105. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Глазунов И.Е. Динамическая аттестация бортовых кибернетических комплексов // Тезисы докладов III Международной НТК "Авионика-95".

106. Азарсков В.Н., Блохін Л.М. Проблемні питання максимізації точності вітчизняних бортових вимірювачів параметрів руху літальних апаратів. Міжвідомчий науково-технічний збірник "Механіка гіроскопічних систем", – К.:"Либідь", вип.14, 1997. – С. 194.

107. Азарсков В.Н., Блохін Л.М. Методологія модернізації тренажерних комплексів з метою найбільш точної імітації стохастично збуреного польоту літального апарату // Збірник доповідей 1 Міжнародного симпозіуму з проблем авіаційної та космічної медицини "Україна-Росія AGARD-HATO", К., 1997.

108. Азарсков В.Н., Блохін Л.М. Методи та алгоритми синтезу оптимальної система стабілізації багатомірного стохастично збурюємого рухомого об’єкта // 1 Навігаційна НТК «Гіротехнологія, навігація та управління рухом». Тези доповідей, – К., 1997, С. 63.

109. Азарсков В.Н. Методологія і результати оптимальної модернізації управління комплексами імітації стохастично збуренного польоту. Автореф. дис. д-ра техн.наук К.: 1998. – 36 с.

110. Азарсков В.Н. Орієнтовні моделі динаміки збурених кутових рухів важкого транспортного літака // Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України № 1, 1998.

111. Азарсков В.М., Блохін Л.М. Методика ідентифікації акселераційного каналу моделей динаміки польоту, що сприймає та передає навігаційну стохастичну інформацію // Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України № 1, 1998. – С.44–45.

112. Азарсков В.Н. Методология создания динамических стендов для аттестации и сертификации систем управления транспортными средствами. Труды IV международной НПК "Современные информационные и энергосберегающие технологии жизнеобеспечения человека.

113. Азарсков В.Н. Методологія і результати створення високоточних комплексів імітації аерокосмічного польоту // Труди п'ятої української конференції з автоматичного управління "Автоматика-98", К., 1998.

114. Азарсков В.Н. Проблемні питання створення сучасних комплексів імітації польоту // Міжнародна НТК "Аеронавігація і Авіоніка-98", Київ-98.

115. Азарсков В.Н., Блохін Л.Н. Важнейшая научно-организационная проблема отечественной авиации / Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України, № 2, 1999. – С. 5–7.

116. Азарсков В.Н. Алгоритм выбора оптимального управления подвижностью авиационного тренажера для воспроизведения акселерационных ощущений / Вісник КМУЦА № 1, 1998, – С. 218-224.

117. Азарсков В.Н. Пути и методы создания и модернизации средств имитации движения и авиационных тренажеров в Украине / Вісник КМУЦА № 1, 1998, – С. 107-113.

118. Азарсков В.Н., Кривоносенко О.П., Савінов О.М. Вступ в теорію систем (конспект лекцій). К.: НАУ. – 2000. – 100 с.

119. Азарсков В.Н., Буриченко М.Ю., Савінов О.М., Сущенко О.А. Аналітичне конструювання вимірювальних систем (спектральні алгоритми) (навчальний посібник). К.: НАУ. – 2000. – 90 с.

 

120. Azarskov V., Blokhin L. Problems and methodology of moving objects airborne metering and control systems dynamic certification using motions simulation complexes. The fifth international forum on astronautics and aeronautics. Harbin, P.R. China, P. 768-773, 2000.

121. Azarskov V. Methodology of Airborne Metering and Control System Dynamic Certification Using Motion Simulation Complexes // Труди міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-200», К.: КМУЦА, 2000.– C. 72.

122. Азарсков В.М., Дев'яткіна С.С. Надійність світлосигнальної системи аеродрому та безпека польотів на етапі візуального пілотування у складних метеоумовах / Вісник ЦНЦ ТАУ, Випуск 4, К., 2001. С.12-14.

123. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Кошевая Л.А. Оптимальная фильтрация в задачах автономной навигации. Науково-технічний журнал "Захист інформації" Випуск 1, 2001.

124. Азарсков В.М., Ванецян С.Г., Дев'яткіна С.С. Системи світлосигнальні аеродромні (навчальний посібник). Київ, НАУ, 2001. – 60 с.

125. Азарсков В.М., Ванецян С.Г., Дев'яткіна С.С. Системи світлосигнальні аеродромні: Українсько-російсько-англійський термінологічний словник. Київ, НАУ, 2002. – 44 с.

126. Азарсков В.Н., Агарев В.А. Гиротехнологии с использованием космических факторов // МНТК, К.: НАУ, Авиа-2002 .

127. Азарсков В.М. Кібернетичні проблеми авіакосмічних та транспортних систем Вісник НТУ. К., 2002. – №6, С. 158-164.

128. Азарсков В.М. Проблемні питання створення систем управління літаками на сучасному етапі розвитку авіації // Матеріали IV МНТК "Авіа-2002" т.2. – К.: НАУ, 2002.

129. Азарсков В.М., Дев'яткіна С.С. Кількісний аналіз впливу надійності світлосигнальної системи аеродрому на безпеку польотів. Вісник ЦНТУ ТАУ. – 2002 – № 5.

130. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Житецький Л.С., Куссуль Н.Н. Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления. Монографія. К.: НАУ, – 2004. – 498 с.

131. Азарсков В.М., Сущенко О.А. Експериментальні випробування та дослідження систем. Підручник. К.: НАУ, 2003. – 268 с.

132. Азарсков В.М., Рудюк Г.І. Тенденції проектування кабін екіпажів сучасних літаків // Матеріали V МНТК "Авіа-2003" т.2. – К.:НАУ, 2003. – С. 4-8.

133. Азарсков В.Н., Шишков А.І. Нормирование надежности светосигнальных систем аэродромов гражданской авиации // Матеріали V МНТК "Авіа-2003" т.2. – К.:НАУ, 2003. С. 114-117.

134. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Житецький Л.С. Методология конструирования оптимальных систем стохастической стабилизации. Монографія. К.: НАУ, – 2006. – 432 с.

135. Азарсков В.Н., Стрельников В.П. Надежность систем управления и автоматики. Учебное пособие К. НАУ. – 2004. – 116 с.

136. Азарсков В.Н., Тунік А.А., Галагуз Т.А., Абрамович О.О. Оптимальне стохастичне керування боковим рухом БПЛА при неповному вимірюванні вектору стану в неперервних системах // Матеріали V МНТК “Авіа-2003” т.2. – К.: НАУ, 2003. – С. 66-69.

137. Азарсков В.М., Шишков О.Ф., Дев’яткіна С.С. Основні проблеми нормування надійності світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації / Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2003. – № 2.

138. Азарсков В.М., Ванецян С.Г., Степура В.І., Донець О.Д. Прогнозування технічного стану аеродромних вогнів світлосигнальних систем в процесі експлуатації. Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2003. – № 2.

139. Азарсков В.М., Житецький Л.С. Про одну задачу побудови субоптимальної системи програмного управління рухом при наявності нерегулярних збурень / Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2003. – № 2. – С. 55–57.

140. Азарсков В.М., Житецький Л.С. Підвищення ефективності застосування авіакосмічних технологій в транспортній галузі / Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2003. – № 2.

141. Азарсков В.М., Блохін Л.М. Постановка, методика и некоторые результаты решения проблем идентификации модели действий пилота при полуавтоматическом управлении полетом / Кибернетика и вычислительна техника. К.– 2003.– Вып. 140. –C. 12-22.

142. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Новий підхід до задачі синтезу цифрової системи. Матеріали V Міжнародної НТК „Авіа-2004”. – 2004. – Т. ІІ, – С. 26.28-26.31.

143. Азарсков В.М., Блохін Л.М., Глазунов І.Є., Касьянов В.Г. Некоторые пути модернизации навигационной системы «ГК-Круиз». Матеріали VІ Міжнародної НТК „Авіа-2004”. – 2004. – Т. ІІ, – С.26.56-26.59.

144. Азарсков В.М., Блохін Л.М., Рудюк Г.І. Проблемні задачі модернізації авіаційних керуючих комплексів у зв’язку з необхідністю польотів в міжнародних транспортних ешелонах. Матеріали VІ Міжнародної НТК „Авіа-2004”. 2004. – Т. ІІ, – С.26.60-26-62.

145. Азарсков В.М., Тунік А.А., Кліпа А.М. Розширена калманівська фільтрація в задачах оцінки стану та ідентифікації динамічних характеристик літального апарата / Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2004. - № 1. – С. 114-124.

146. Азарсков В.Н. Алгоритм синтеза оптимального регулятора для имитатора стохастических движений транспортного средства. Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ – 2004. – Вип. 10.

147. Азарсков В.Н. Алгоритм синтеза оптимальной непроизвольной коррекции бортовых измерительных комплексов. Проблеми інформатизації та управління. К.: НАУ– 2004. – Вип. 10.

148. Азарсков В.Н. Подвижники нужны как солнце / Вісник НАУ. К. – 2004. –№ 2. – С. 3-12.

149. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Розвиток ідентифікаційного підходу до задачі адаптивної стабілізації дискретного динамічного об’єкта при нерегулярному збурені. Вісник К.: НАУ. – 2004. –№ 2. – С. 34-39

150. Azarskov V., Zhiteckij L., Suschenko O. Adaptive prediction of a class of stochastic process. Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ. – 2004. – №. 12. – С. 12-17.

151. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Синтез цифрової системи автосупроводження з адаптивною обробкою вимірювальних сигналів / Вісник північного наукового центру. – 2004. – ТАУ Вип. №7. – С. 48-51.

152. Азарсков В.М., Тунік А.А., Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастної системи управління при стохастичних збуреннях і неповних вимірах стану системи. Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2004. - № 10. – С. 78-83.

153. Азарсков В.М., Ситнік А.Г. Використання наноструктурної технології у системах штучного інтелекту, що встановлюються в апаратурі на літаках і космічних станціях / Електроніка та системи управління. – К.:НАУ, – 2004. – № 2. – С. 130-135.

154. Азарсков В.М. Принципи побудови високоефективної технології, методів і засобів захисту об’єкта, а також текстової і візуальної інформації у комп’ютерній мережі / Журнал:“Захист інформації“. Спеціальний випуск. – К.: НАУ, – 2004. – С.39-44.

155. Азарсков В.Н., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Обобщение одной задачи синтеза оптимального управления линейным объектом с запаздыванием при ограниченных возмущениях // Труды 11 международной конференции “Автоматика-2004”. – К. – 2004. С.1.

156. Азарсков В.Н. Оптимизация управления движением неминимально-фазовой системы с неизмеряемыми внешними воздействиями // Труды 11 международной конференции “Автоматика-2004”. – К. – 2004.

157. Азарсков В.Н., Шевелев А.Г. Научная, педагогическая и общественная деятельность А.И. Кухтенко в Киевском институте инженеров гражданской авиации. Проблеми інформатизації та управлення. – К.: НАУ, 2004. - № 11. – С. 21-28.

158. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Адаптивная цифровая фильтрация процесса авторегрессии, искаженного белым шумом / Проблеми інформатизації та управлення. – К.: НАУ, 2004. - № 11. – С. 51-54.

159. Азарсков В.М., Машков О.А., Кондратенко С.П. Теорія і практика управління персоналом: формулювання цілей управління / Проблеми інформатизації та управлення. – К.: НАУ, 2004. - № 11. – С. 55-60.

160. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Адаптивне управління динамічним об’єктом за наявності нерегулярних збурень на основі методів поточної функціональної ідентифікації / Вісник НАУ, К. – 2005. – Вип. 1(23). – С. 35-42.

161. Азарсков В.Н., Ситник О.Г. Исследование влияния ионизирующего излучения на механизмы защиты организма человека. Вісник північного наукового центру ТАУ. – 2005. –Вип. 8. – С. 75-84.

162. Азарсков В.М., Блохін Л.М., Безкоровайний Ю.М., Сафронова І.Ю. Проблема модернізації комплексів натурного та напівнатурного моделювання збуреного польоту / Вісник північного наукового центру ТАУ. – 2005. –Вип. 8. – С. 85-88.

163. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Структурно-параметрична оптимізація цифрової системи авто супроводження літальних апаратів / Вісник північного наукового центру ТАУ. – 2005. – Вип. 8. – С. 106-109.

164. Азарсков В.М., Ситнік А.Г. Комп'ютерні технології в рішенні задач автоматизованого управління системами експлуатації, обслуговування і ремонту літаків / Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, - 2005. № 3. – С. 147-155.

165. Азарсков В.Н., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Оптимизация управления движением неминимально-фазовой системы с неизмеряемыми внешними воздействиями // 12-а Міжнародна конференція з управління “Автоматика-2005”. – Харьків, – 2005. – Т.1.

166. Азарсков В.Н., Ситник А.Г. Мониторинг механизма взаимодействия малых доз радиации с костными тканями человека с целью регистрации процессов на различных твердотельных носителях изображений / Журнал:“Електроніка та системи управління“. К.: НАУ. – 2005. – № 6. – С. 126-136.

167. Азарсков В.Н., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Об адаптивной идентификации динамических объектов в замкнутых человеко-машинных системах // Збірка наукових праць міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій. – (ISDMIT`2005). – Євпаторія, – 2005. – С.23-26.

168. Азарсков В.М. Інтелектуальні системи прийняття рішень для підтримки процесів експлуатації, обслуговування та ремонту бортового обладнання авіаційної техніки // Збірка наукових праць міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій”. (ISDMIT`2005). – Євпаторія, – 2005.– Т 2. – С.21-25.

169. Азарсков В.Н., Ситник А.Г. Социопсихологические проблемы пилотирования и их влияние на безопасность полетов // ІІ міжнар. наук. конф.: “Філософія космізму і сучасна авіація”. – К.: НАУ – 2005. – С. 112.

170. Азарсков В.Н. Современные методы информационного противоборства на основе исследований действий послевоенных западных спецслужб и древних способов разведки в странах Азии. Часть 1 / Журнал: “Захист інформації“. – К.: НАУ, – 2005. – № 1. – С. 84-94.

171. Азарсков В.Н. Современные методы информационного противоборства на основе исследований действий послевоенных западных спецслужб и древних способов разведки в странах Азии. Часть 2 / Журнал:“Захист інформації. – К.: НАУ, – 2005. – №2. – С. 73-84.

172. Азарсков В.Н., Ситник А.Г. Исследование взаимодействия малых доз радиации с костными тканями человека с целью регистрации изображений на различных твердотельных носителях / Тезиси докл. международ.научн.-техн. конф: “Теория и методы обработки сигналов“. К.: НАУ, – 2005. – С.134.

173. Азарсков В.Н., Стрельников В.П., Джассим Мухаммед Касми Методика расчета надежности резервированных систем // Проблеми інформатизації та управлення. Збірник наукових праць. Випуск 4(15) – К.: НАУ, 2005. - № 14. – С. 8-11.

174. Азарсков В.Н., Стрельников В.П., Джассим Мухаммед Касми Использование порядковой статистики в задачах оценки надежности резервированных систем / Журнал “Математичні машини і системи”. – K: ІММіС НАН України, 2005, - № 4. – С. 152-156.

175. Азарсков В.М., Ситнік О.Г. Інтелектуальні системи прийняття рішень для підтримки процесів експлуатації, обслуговування та ремонту бортового обладнання авіаційної техніки / Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, - 2005. - № 15. – С. 4-7.

176. Азарсков В.Н., Ситник О.Г. Исследование взаимодействия малых доз радиации с костными тканями человека с целью регистрации изображений на различных твердотельных носителях / Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, - 2005. - № 4 (6). – С. 126-136.

177. Азарсков В.М., Ситнік О.Г. Комп’ютерні технології в рішенні задач автоматизованого управління системами експлуатації, обслуговування і ремонту літаків // Тези допов. ХІІ Міжнародної конференції з управління. “Автоматика-2005”. – Харків, Т.3. 2005. – С.162.

178. Азарсков В.М., Ситнік О.Г. Метод удосконалення змісту освіти через моделювання наукового потенціалу аспірантів, що базується на впровадженні новітньої технології тестування при сприйнятті зображень // Тези допов. МНТК МЕЕС’05 – К.: НАУ. 2005. – С.78-80.

179. Азарсков В.М. Дослідження міжетнічних конфліктів через аналіз оман при самоідентифікації етносів і сприйнятті релігійних зображень з метою прогнозування зіткнення цивілізацій // Тези допов. МК ISDMIT’2005 – Євпаторія, - Т.2. 2005. – С.21-25.

180. Азарсков В.М. Моніторинг впливу наслідків вибуху радіації на атомному рівні і розробка концепції захисту особового складу ЗС України // Тези допов. Міжнар. Медико-фармацевтичного конгресу. – К,: МОЗ і АМН України, 2005. – С. 218.

181. Азарсков В.М., Ситник О.Г. і др. Деклараційний патент на винахід (Україна), МПК 7 Е 05 В 19/00 - 19/26. Електронно-кодовий ключ для ідентифікації особистості. Опубл. .2006.

182. Азарсков В.М., Опанасюк І.І. Оцінка взаємного впливу елементів на діаграму спрямованості інваріантної антенної решітки / Електроніка та системи управління. НАУ. 2006. №4(10).

183. Азарсков В.М., Джассим Мухаммед Касми Методы расчета надежности мажоритарных систем / Матеріали VII МНТК “Авіа-2006”, 25-27 вересня 2006 р., Т.1, К., 2006. С.22.73-22.75.

184. Азарсков В.М., Блохин Л.М., Єрмолаєва О.В., Литвинова О.В., Юрченко А.М. Методологические основы модернизации навигационных систем по результатам их динамической аттестации на комплексе полунатурного моделирования полета / XIIIСанкт-Петербургская МК по интегрированным навигационным системам, 29-31 мая 2006, С.-П., 2006.

185. Азарсков В.М. Методика идентификации информационной модели пилота-оператора. Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАНУ. Спеціальний випуск. Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи Т. 1, К., 2006. – С. 3-10.

186. Азарсков В.Н., Житецький Л.С. Обучение распознаванию образов в задаче адаптивного управления динамическими объектами / Матеріали МНК “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій”, 15-18 травня 2006 р. Т. 1, Євпаторія, Крим, 2006. С.9-12.

187. Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Лупой Р.А., Олейник О.О. Об одной задаче принятия решений в составе человеко-машинной системы управления предприятием // Кибернетика и вычисл. техника. – 2006. – Вып. 151. – С. 3–12.

188. Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Сущенко О.А. Адаптивное управление движением неминимально-фазовой системы / XIII МК з автоматичного управління “Автоматика-2006”, 25-28 вересня 2006 р. Тези доповідей. Вінниця, 2006 С. 82– 87.

189. Азарсков В.М., Ситник О.Г. Моніторинг механізму взаємодії навколишнього середовища і людини на рівні частотної механіки структурних елементів речовин і їхній взаємовплив у токсикології. Вісник ПНЦ Транспортної академії України. – К.: ЦНЦ ТАУ, 2006.

190. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Синтез адаптивного керування рухом дискретної немінімально-фазової системи / Вісник НАУ, К.: НАУ №1(31) – 2007. – С. 78-84.

191. Азарсков В.М., Поліщук С.Т. Міжпланетні пілотовані польоти в розрізі Четвертої космічної програми України / Вісник НАУ, К.: НАУ №1(31) – 2007. – С. 99-102.

192. Азарсков В.М., Бойко І.Ф., Поліщук С.Т. Особливості побудови оптимальної системи керування станом біологічного об’єкту / Електроніка та системи управління. – 2007. – № 2. – С. 57 – 63.

193. Азарсков В.М., Поліщук С.Т., Харчевка Е. О. Визначення інформативних рівнів маркерів гомеостазу організму космонавта як об’єкту керування / Вісник НАУ. – 2007. – №2 (32). – С.49 – 54.

194. Азарсков В.Н., Машков О.А., Кондратенко С.П. Методика синтеза модели нештатных ситуаций в бортовых информационно-управляющих комплексах / Електроніка та системи управління. – К.:НАУ. – №3(13). – 2007.– С. 104.

195. Азарсков В.Н., Машков О.А., Кондратенко С.П. Особенности построения функционально устойчивых цифровых автоматических систем / Електроніка та системи управління. – К.: НАУ. – №1(11). – 2007.– С.96-105.

196. Азарсков В.М., Машков О.А., Кондратенко С.П. Ідентифікація нештатних ситуацій у бортових інформаційно-керуючих комплексах / Вісник ЦНЦ ТАУ.– №10.– 2007.– С. 73 –77.

197. Азарсков В.М., Поліщук С.Т. Мікрогравітація – системний фактор порушення гомеостазу організму людини / Електроніка та системи управління. – К.:НАУ – №1(11). – 2007.– С.173-183.

198. Азарсков В.Н. Этапы развития космического тренажеростроения / Збірник доповідей VI Міжнародної НТК «Гіротехнології, навігація та конструювання авіаційно-космічної техніки». К.: НУТУ «КПІ» (26-27 квітня 2007 р.) – 2007. – Ч.ІІ. – С. 178-223.

199. Азарсков В.Н., Стрельников В.П., Джасим Мухаммед Касми Сравнительный анализ методик расчета надежности систем авионики / Матеріали VIІІ міжнародної НТК «АВІА-2007». К.: НАУ – т. ІІ – 2007. – С. 22.138--22.141.

200. Азарсков В.Н., Иванов С.В. Использование современных информационных технологий для повышения уровня авиационной безопасности / Матеріали ІІ міжнародної НТК «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Харків: ХНУРЕ – 2007. – С. 209—212.

201. Азарсков В.Н., Иванов С.В. Методология построения автоматизированной системы поддержки принятия решений при диспетчерском обслуживании воздушного движения / Матеріали ІІ міжнародної НТК «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Харків: ХНУРЕ – 2007. – С. 213—214.

202. Азарсков В.Н. Новые информационные технологии в космическом тренажеростроении // Збірка наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пукове. Спеціальний випуск т.1. Сучасні тренажерно –навчальні комплекси та системи. К.: ІПМЕ. – 2007. – С.24-48.

203. Азарсков В.Н., Дурняк Б.В., Машков О.А., Кондратенко С.П. Анализ возможных вариантов построения функционально устойчивого комплекса управления дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами с применением псевдоспутниковых технологий // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці, випуск 42, К. – 2007. – С.29-35.

204. Азарсков В.Н., Дурняк Б.В., Машков О.А., Кондратенко С.П. Проблемы построения моделей функционально устойчивого комплекса управления дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами с применением псевдоспутниковых технологий // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці «Моделювання та інформаційні технології», випуск 43, К. – 2007. – С. 118-127.

205. Азарсков В.Н., Дурняк Б.В., Машков О.А., Кондратенко С.П. Анализ энергетических характеристик построения радиоканалов связи в сетевой системе управления беспилотными летательными аппаратами // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці, випуск 43, К. – 2007. – С. 106–114.

206. Азарсков В.М., Дурняк Б.В., Машков О.А., Кондратенко С.П. К вопросу моделирования радиоканалов связи в сетевой системе управления беспилотными летательными апаратами // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці , випуск 44, К. – 2007. – С. 29-39.

207. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Лупой Р.О. Про одну задачу оптимального управління запасами підприємства з дискретним характером виробництва / Вісник ЦНЦ ТАУ.– №10.– 2007.– С. 69–74.

208. Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Николаенко С.П. Об одной открытой проблеме в теории адаптивного управления нелинейными динамическими объектами на базе нейрорегуляторов. Збірка наукових праць Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» «ISDMCI’2008». – Євпаторія – Т.1. (ч. 1) – 2008. – С. 3-6.

209. Азарсков В.М., Поліщук С.Т. Екстракопоральна корекція гомеостазу. Міжнародна наукова конференція ISDMCI’2008.–Євпаторія: ПП Вишемирський.– Т2 (ч.1), 2008.– С.2 – 6.

210. Azarskov V., Polishchuk S., Fatyeyeva S. Ergatic control system with stabilization circuit of biological component. Proceedings of third congress “Aviation in the XXI-st sentery”, V.2. pp 33.18– 33.21.

211. Azarskov V.M., Zhiteckij L.S., Sushchenko O.A. Adaptive digital feedforward/feedback control concept applied to designing an aircraft. Proceedings of third congress “Aviation in the XXI-st sentery”, V.2. pp 33.26– 33.32.

212. Азарсков В.М., Бойко І.Ф., Поліщук С.Т. Ергатична система з контуром стабілізації параметрів стану біологічної складової. Пат. 31879. України МПК (2006) G05B 13/00 № u 2007 14004 Заявл. 13.12.2007 Опубл. 25.04.2008 Бюл. № 8.

213. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Проблема обеспечения конкурентоспособности бортовых управляющих комплексов подвижных объектов // АВІА-2009. Матеріали VIX МНТК. – К.: НАУ, 2009 –Т.2. – С. 9.51.

214. Азарсков В.М., Косенко В.Р., Харчевка Е.А. Особенности построения моделей функционально устойчивых систем управления подвижных объектов / Електроніка та системи управління. – 2010. – № 2(24). – С.52-59.

215. Азарсков В.М., Машков О.А., Харчевка Є.А. Модели нештатных ситуаций в информационно-управляющих комплексах сложных динамических систем. Системи управління, навігації та зв’язку. – 2010. – Вип. 3(15). – С.71-77.

216. Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сенькович А.В. Динамические свойства дискретных инвариантных следящих систем: новые результаты. / XVII Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2010». Тези доповідей. – Харків: ХНУРЕ, Т.1. – 2010. – С. 88–89.

217. Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Николаенко С.А. О сходимости стандартных алгоритмов некумулятивного обучения нейросетевых моделей при адаптивной идентификации нелинейных динамических систем / Материалы международной научной конференции. Интелектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интелекта. – Евпатория 2010. - Т.1. С. 221.

218. Azarskov V.M., Zhiteckii L.S., Blokhin L.M. Discrete Time Suboptimal Adaptive Control in the Presence of Input Constrains and Bounded Disturbances: a New Result / 1st International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. Conference Proceedings. Kyiv, NAU.- Oct. 13-16, 2010.- pp. 17-23.

219. Азарсков В. Н., Житецкий Л. С., Блохин Л. Н. Адаптивная субоптимальная система управления объектом с ограниченным входом // Електроніка та системи управління №2 (28), 2011. – С.

220. Azarskov V.N., Zhiteckij L.S., Blokhin L.N. Adaptive Suboptimal Control of Input Constrained Plants: Bounded Disturbance Case // Theoretical and applied aspects of improvement of transport system, “ISDMCI’2011” Матеріали МНК «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (Євпаторія, Україна 16-20 травня 2011р.). – 2011. – т.2, С. 291-299.

221. Азарсков В. Н., Богомья В.И., Блоха Д.А., Давыдов В.С. Повышение эффективности системы управления космическими аппаратами путем использования морского пункта / Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2012. – № 1 (31). – С. 76–83.

222. Азарсков В.М., Машков О.А., Троянов П.П. Програмно-алгоритмічне забезпечення інформаційно-керувальних комплексів літальних апаратів для усунення наслідків нештатних (аварійних) ситуацій / Електроніка та системи управління. – 2012. – № 1 (31). – С. 96–108.

223. Azarskov V.N., Zhiteckii L.S., Nikolaienko S.A. Some asymptotic results for online learning in neural networks used as models of complex systems // Proceedings The fifth world congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technologies”, Kyiv, Ukraine, September 25-27, 2012 p. – 2012. –Vol. 2 – P. 3.6.1–3.6.5.

224. Azarskov V.M., Bogomya V.I. Justification of requirements for a long-term ground automated complex of spacecraft control in geostationary orbit // Proceedings The fifth world congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technologies”, Kyiv, Ukraine, September 25-27, 2012 p. – 2012. –Vol. 2 – P. 3.6.34–3.6.38.

225. Азарсков В. Н., Житецкий Л. С., Николаенко С. А. Асимптотика процессов последовательного обучения нейросетевых моделей с одним скрытым слоем. XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА/AUTOMATICS 2012», Київ, Україна, 26-28 вересня 2012. – С. 91–92.

226. Azarskov V. N., Zhiteckii L. S., Nikolaienko S. A. Asymptotical behavior of an online gradient algorithm for learning in neural networks with hidden layer. Conference proceedings “Intellectual systems for decision making and problems of computational intelligence” (ISDMCI’2012), Yevpatoria, Ukraine, May 27-31, 2012. – pp. 301–303.

227. Азарсков В.Н., Кухар В. В. Задача и методика составления интересующих моделей динамики сложного объекта стохастической стабилизации по данным натурных испытаний его ближайшего прототипа. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2012), Євпаторія, Україна, 27-31 травня 2012. – С. 464–461.

228. Zhiteckii L.S., Azarskov V.N., Nikolaienko S.A. Convergence of learning algorithms in neural networks for adaptive identification of nonlinearly parameterized systems // Preprints 16th IFAC Symposium on System Identification. The International Federation of Automatic Control (Brussels, Belgium, July 11-13, 2012). – 2012. – P. 1593–1598.

229. Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Николаенко С.А. Достаточные условия сходимости градиентных алгоритмов последовательного обучения нейросетей: стохастический случай. XIV Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2012», Москва 2012. Часть 1. С. 44-53.

230. Azarskov V.N., Zhiteckii L.S., Blokhin L.N., Adaptive Suboptimal Regulation of Input Constrained Plants With Bounded Disturbances // Preprints 18 th IFAC World Congress (Milano, Italy, August 28 – September 2, 2011). – 2011. – P. 132–137.

231. Азарсков В.Н., Грищак Д.Д. Приближенное аналитическое решение задачи динамики математического маятника переменной массы и длины // матеріали XI міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-2013», 21-23 травня 2013 р. – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – С. 22.1 – 22.4.

232. Azarskov V.N., Zhiteckii L.S. Modern control theory applied to inventory control for a manufacturing system // матеріали XI міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-2013», 21-23 травня 2013 р. – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – С. 22.16 – 22.25.

233. Азарсков В.Н., Грищак Д.В., Грищак Д.Д. Аналитическое решение задачи динамики летательного аппарата вблизи возмущаемой поверхности // матеріали XI міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-2013», 21-23 травня 2013 р. – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – С. 22.34 – 22.39.

234. Azarskov V.N., Skurikhin V.I., Zhiteckii L.S., Lypoi R.O. Modern control theory applied to inventory control for a manufacturing system // Preprints International IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control. MIM ‘2013 (Saint Petersburg, Russia, June 19-21, 2013). – 2013. – P. 1216–1221.

235. Azarskov V.N., Blokhin L.N., Zhytetskyi L.S., Adaptive Suboptimal Control of Input Constrained Plants / Proceedings of NAU. 2011. № 3. – P. 17–26.

236. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Этапы развития космического тренажеростроения // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» (Київ, Україна 25-27 квітня 2007 р.). – 2007. Т. ІІ – С. 22.105–22.137.

237. Азарсков В.Н. Алгоритм синтеза оптимальной непроизвольной коррекции бортовых измерительных комплексов // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2009) (Євпаторія, Україна 18-22 травня 2009 р.) –2009. – Т. 2. – С. 484–487.

238. Азарсков В.Н., Житецкий Л.С., Николаенко С.А. О сходимости стандартных алгоритмов последовательного обучения нейросетевых моделей в нестохастической среде // Нейроинформатика-2011. XIII Всероссийская научно-техническая конференция. Сб. научных трудов. Ч. 2. М.: НИЯУ МИФИ. 2011. – С. 258–260.

239. Azarskov V.N., Blokhin L.N., Zhytetskyi L.S., Adaptive Suboptimal Control of Input Constrained Plants / Proceedings of NAU. 2011. № 3. – P. 17–26.

240. Azarskov V.N., Zhiteckij L.S. Blokhin L.N. Adaptive feedforward/ feedback control strategy applied for controlling a nonminimum phase system //

241. Азарсков В.М., Поліщук С.Т., Харчевка Е. О. Визначення параметрів простору станів маркерів гомеостазу організму космонавту як об’єкту керування у контурі біотехнічної системи // Збірник тез Сьомої української конференції з космічних досліджень (Крим, Євпаторія, НЦУВКЗ 3-8 вересня 2007 р.). 2007. – С. 227 – 228.

242. Азарсков В.М., Сущенко О.А. Стан та перспективи розвитку систем орієнтації та навігації рухомих об’єктів /Вісник ПНЦ ТАУ – К.: 2006, №9, С. 131–134.

243. Azarskov V.M., Zhiteckij L.S., Sushchenko O.A. Motion control applied to nonminimum phase systems: a generalization / Proceedings of the Second World Congress “Safety in Aviation”. – 2005 – P. 41-45.

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

  1. Назва дисципліни, семестр, анотація.
  2. Назва дисципліни, семестр, анотація.
  3. Назва дисципліни, семестр, анотація.
  4. Назва дисципліни, семестр, анотація.
 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

  1. Назва розробки, анотація.
  2. Назва розробки, анотація.
  3. Назва розробки, анотація.
  4. Назва розробки, анотація.
 
  До меню сторінки
  Відео звернення

Поки чекаємо ...

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.