Персональна сторінка
Блохін Л. М.
Блохін Л. М.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Відео звернення
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Блохін Леонід Миколайович

Доктор технічних наук, професор, Лауреат Премії ка.академіка М.К.Янгеля Національної кад.мії наук України (1995 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р), дійсний член 5 громадських академій:

 • Міжнародної Слов’янської академії наук;
 • Української академії оригінальних ідей;
 • Транспортної Академії України;
 • Міжнародної академії навігації і управління рухом (м. Санкт-Петербург);
 • Російської Академії транспорту (м. Санкт-Петербург).

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Відео звернення
 

  Автобіографія


Рік і місце народження: 1935 р., м. Сімферополь, АРК.

Освіта, коли і який навчальний заклад закінчив: освіта вища наукова:

 • у 1959 р. закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність турбінобудування;
 • у 1969 р. успішно закінчив аспірантуру при приладобудівному факультеті КПІ зі спеціальності «Гіроскопічні прилади та навігаційні системи» (без від-риву від виробництва);
 • у 1973 р. факультет підвищення кваліфікації викладачів зі спеціальності «Системи автоматичного управління та основи системного аналізу» при Московському авіаційному інституті (кафедра систем управління рухомими об’єктами, № 301).

Науковий ступінь, рік одержання: Доктор технічних наук зі спеціальності 05.1301 – «Управління в технічних системах», рік одержання ступеня – 1986, диплом ТН № 005718.

Вчене звання, рік присвоєння: професор кафедри метрології і вимірювальної техніки, рік присвоєння – 1988, атестат ПР № 000652.

Нагороди, почесні звання:

 • ветеран праці, нагороджений двома медалями,
 • кілька Почесних грамот та подяк ректора Національного авіаційного університету;
 • диплом ім.Ю.О.Гагаріна від 15.05.90р. «за плодотворное научное со-трудничество по соврешенствованию тренажной базы ЦПК» (Перший заступ-ник начальника ЦПК ім. Ю.О.Гагаріна А.Г.Ніколаєв);
 • диплом ім. Ю.О. Гагаріна «за большой научный вклад в совершенствова-ние и развитие тренажерно-моделирующего комплекса подготовки космонав-тов и в святи с 30-летием полета Ю.А.Гагарина» (заступник начальника ЦПК ім.Ю.О.Гагаріна П.І.Клімук);
 • ювілейний пам’ятний знак «30 лет Центру подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина» (В.Шаталов, П.Клімук);
 • подяка командування ЦПК ім.Ю.О.Гагаріна «За плодотворный труд по подготовке и осуществлению пилотируемых космических полетов» (12.04.91 р., В.Шаталов, П.Клімук);
 • подяка ВАК України «за багаторічну участь в діяльності експертної ради з проблем оборони, національної безпеки та оборонно-промислового комплексу ВАК України, вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів вищої кваліфікації» (12.07.05, Голова ВАК України В.Мачулін);
 • подяка ВАК України «за вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів вищої кваліфікації України» (30.03.07, Голова ВАК України В.Мачулін);
 • Почесна Грамота «За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогіну дія-льність» (№ 119038, Міністр МОНУ С.М. Ніколаєнко);
 • Почесна Грамота Міністра транспорту України «За вагомі досягнення у професійній діяльності, плідну сумлінну працю» (Міністр Г.Кірпа);
 • Почесна Грамота «За вагомий внесок в розвиток дорожно-транспортного комплексу України та активну роботу в Транспортній Академії України» (7.05.02 р., Президент ТАУ В.Канарчук);
 • нагрудний знак «Почесний працівник космічної галузі України» (№ 328, Генеральний директор НКАУ Ю.С.Алексеєв);
 • почесна відзнака «Заслужений діяч Транспортної Академії України» (№ 4 від 02.06.04, Президент ТАУ В.Канарчук;
 • знак «Відмінник освіти України» (наказ № 1047 від 20.11.02 р.).

Блохін Л.М.- Лауреат Премії ка.академіка М.К.Янгеля Національної кад.мії наук України (1995 р.) за цикл науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт «Розробка методології створення оптимальних і модифікація існуючих імітаторів аерокосмічного збуреного польоту і оптималь-них систем стабілізації рухомих об’єкті» (Президент НАНУ Б.Є.Патон, Голов-ний учений секретар НАНУ А.П.Шпак);

Блохін Л.М. - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р), за роботу в галузі приладобудування (диплом № 4554 від 10.11. 98 р.).

Блохін Л.М. є дійсним членом 5 громадських академій:

 • Міжнародної Слов’янської академії наук (диплом № 4 від 29.12.1997 р.);
 • Української академії оригінальних ідей (диплом АК № 000075);
 • Транспортної Академії України (диплом від 22.04.94 р.);
 • Міжнародної академії навігації і управління рухом (м. Санкт-Петербург, диплом від 28.09.99р. № 223);
 • Російської Академії транспорту (м. Санкт-Петербург, диплом № 580 від 22.09.95 р.).

Політична і громадська діяльність: Експерт ВАК України, член експертної ради МОНУ з питань транспортних проблем, член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій; науко-вий керівник секції технічних наук Міжнародної Слов’янської академії наук, заступник академіка-секретаря відділення «Кібернетичні проблеми транспортних і аерокосмічних систем» Транспортної академії України.

Загальний стаж роботи, у тому числі у Національному авіаційному університеті: Загальний стаж складає 60 років і включає:

 • військову службу (курсант Дніп-ропетровського військового училища зенітної артилерії – 06.53 р. – 03.54 р., звільнений в запас за станом здоров’я;
 • роботу колектором Чернігівської проектної групи «Укрпромкооппроект» – 03.54 р. – 07.54 р.;
 • навчання в КПІ – 09.54 р. – 06.59 р.;
 • роботу інженером-конструктором СКБ підприємства п/я 53, м. Ніко-лаєв – 09.59 р. – 03.60 р.;
 • роботу інженером-дослідником, старшим інженером, провідним інженером СКБ Київського заводу автоматики ім.Г.І.Петровського – 05.60 р. – 05.70 р.;
 • роботу у Національному авіаційному університеті з 05.70 р. до теперішнього часу ст.викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафе-дри, знову професором (загальний стаж роботи в НАУ – 42 роки).

Визначні дати, події у науковій діяльності:

 • до розпаду Радянського Союзу був членом Міжвузівської координаційної секції Наукової ради АН СРСР з проблем навігації і управління рухом;
 • з травня 1995 року був членом Координаційної ради з біомедикотенічних проблем при Президентові України (Указ Президента України №408/95 від 31.05.95 року);
 • біля 8 років до розпаду Радянського Союзу без відриву від основної ро-боти в університеті був науковим керівником кількох науково-дослідних робіт у Центрі підготовки космонавтів (м. Зоряний);
 • 1995 рік – присудження Премії ім. академіка М.К.Янгеля НАН України;
 • 1998 рік – присудження Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • допомагав у складанні Державної програми досліджень України в Антар-ктиці у 2002–2010 р.р., до якої сумісно з професором Кузовиком В.Д. (НАУ) вписані три наукові напрямки.

Підготовка наукових кадрів: успішно підготував 30 кандидатів технічних наук та двох докторів технічних наук. У теперішній час керує підготовкою доктора технічних наук та 5-ма кандидатами наук.

Напрям наукової діяльності:

 • Розробка новітніх суворо науково обґрунтованих методологій, технологій та механізмів для практичних створення чи модернізації оптимальних комплек-сів управління рухомими об’єктами з урахуванням стохастичних умов їх екс-плуатації з ціллю забезпечення конкурентноздатності процесів навігації і управління рухом.
 • Визначення, постановки і механізми практичного вирішення дійсно крупних науково-технічних та організаційних проблем і задач ряду пріоритетних галузей господарства України.
 • Проблеми і технології структурної ідентифікації моделей динаміки складних багатовимірних існуючих об’єктів за даними їх спеціальних натурних та напівнатурних досліджень.

Докторська дисертація на тему «Динамічне проектування оптимальних несвавільних структур комплексів стабілізації руху при стохастичних експлуатаційних збуреннях (на прикладах авіаційної техніки).»

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

На теперішній час має біля 400 наукових, науково-методичних праць та ви-находів, які надані у приведеному нижче списку наукових праць та інших пуб-лікацій (див. список).


1. Блохин Л.Н. Оптимальные системы стабилизации. – К.: Техніка, 1982. – 144 с.

2. Блохин Л.Н., Туник А.А. Оптимизация точности систем автоматического управления полетом: Учебное пособие. –К.: КИИГА, 1982. – 52 с.

3. Блохин Л.Н., Туник А.А. Оптимальные гиростабилизаторы: Учебное посо-бие. – К.: КИИГА, 1983. – 44 с.

4. Блохин Л.Н., Туник А.А., Кривоносенко А.П. Алгоритмы и программы ре-шения на ЭВМ задач автоматического управления. – Учебное пособие. – К.: КИИГА, 1988. – 88 с.

5. Блохин Л.Н., Бимбас В.А., Кривоносенко А.П. Основы инерциальной нави-гации. – Учебное пособие. – К.: КИИГА, 1992. – 103 с.

6. Блохин Л.Н., Кадышев И.К., Трифонов-Богданов П.И. Основы навигации и пилотажно-навигационные комплексы. Учебник для вузов ГА / Под редак-цией Л.Н. Блохина. – М.: Воздушный транспорт, 1993. – 244 с.

7. Блохін Л.М. Оптимізація характеристик вимірювальних комплексів. – На-вчальний посібник (наукове видання) для ВНЗ України. –К.: КУЦА, 1997. – 103 с.

8. Блохін Л.М., Буриченко М.Ю. Статистична динаміка систем управління. – Підручник для ВНЗ України. – К.: НАУ, 2003. – 214 с.

9. Блохин Л.Н., Буриченко М.Ю., Кривоносенко А.П. Идентификация моделей динамики блоков чувствительных элементов БИНС / Проблемы управления и информатики. – 1996. – № 6. – С. 78–86.

10. Блохін Л.М., Азарсков В.М. Методика ідентифікації акселераційного каналу моделі динаміки пілота, що сприймає і передає стохастичну навігаційну ін-формацію. Вісник ЦНЦ ТАУ. – 1998. – № 1. – С.44-45 (ЦНЦ ТАУ – Центра-льний науковий центр Транспортної академії України).

11. Блохин Л.Н. Синтез нелинейных оптимальних систем стохастической ста-билизации. – Вісник КМУЦА. – 1998. – № 1. – С. 173-185.

12. Блохін Л.М., Азарсков В.М. Найважливіша науково-організаційна проблема вітчизняної навігації. – Вісник ЦНЦ ТАУ. – 1999. – № 2. – С.5-7.

13. Блохін Л.М. Синтез оптимальних робастних систем стабілізації. – Вісник ЦНЦ ТАУ. – 1999, № 2. – С. 40-44.

14. Блохин Л.Н. Современные технологии создания оптимальних и оптимиза-ции существующих бортових кибернетических комплексов подвижных объ-ектов. Вісник КМУЦА. – 1999. – № 2. – С. 49-53.

15. Блохин Л.Н., Держак С.В. Современные технологии структурной идентифи-кации моделей динамики объектов по данням натурних испытаний. – Вісник КМУЦА. – 1999. – № 2. – С. 59-65.

16. Блохин Л.Н. Синтез оптимальных робастных систем в задачах эргономики и стохастической стабилизации. – Кибернетика и вычислительна техника, 1999. – Вып. 122. – С.28-50.

17. Блохин Л.Н., Казак В.Н. Синтез оптимальной робастной системы стабилиза-ции с отказывающими элементами // Кибернетика и системный анализ, 2000, № 3. – С. 151–158.

18. L.Blokhin, V.Kazak. Synthesis of f robust optimal system for stabilizing a plant with failing elements/ - Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 36, No 3, 2000.

19. L.Blokhin. The problem and algorithm of optimum stochastic stabilization system with increased robasti city/ The first international forum on astronautics and aero-nautics. Harbin, 2000, p.763-767.

20. Блохін Л.М., Петрова Ю.В. “Обнуління” функціоналу вимірювальної систе-ми як алгоритм її синтезу. – Вісник ЦНЦ ТАУ. – 2001. – № 4. – С. 50-52.

21. Блохин Л.Н. Активизированная оптимальная фильтрация в задачах высоко-точного управления и биомедицинской диагностики, - Кибернетика и вычислительная техника, Вып. 130. – 2001. – С. 39-48.

22. Блохин Л.Н., Держак С.В., Кошевая Л.А. Математическая модель защиты и оптимальной обработки навигационной информации в БИНС ЛА в крейсерском полете. – НТЖ “Захист інформації”, Вип. 2. – 2001. – С.60-65.

23. Блохин Л.Н., Держак С.В., Калиниченко В.В. Методика структурной иден-тификации моделей динамики вертолета с грузовой подвеской в режиме висения. – 3 МНТК «Гиротехнологии, навигация управление движением и конструирование подвижных объектов», - К.: Сборник трудов, 2001. – С.310–313.

24. Блохин Л.Н. Модернизированная многомерная винеровская фильтрация. – Кибернетика и вычислительная техника, вып. 136, 2002. – С. 77-88.

25. Блохін Л.М., Держак С.В. Структурна ідентифікація багатовимірного об’єкта за даними натурного експерименту. – Вісник НАУ, № 1, 2002, - С.69-71.

26. Блохін Л.М., Держак С.В., Сущенко О.А. Алгоритм аналізу стаціонарних систем із випадковими параметрами при стохастичних впливах. – Вісник НАУ, 2002, № 2. – С.40-43.

27. Блохин Л.Н., Держак С.В., Сущенко О.А. Динамическая аттестация борто-вых измерителей в условиях, приближенных к эксплуатационным.– «Техні-чна електродинаміка”, тематичний випуск. “Проблеми сучасної електротех-ніки”, частина 9, 2002. – С.59-62.

28. Блохін Л.М., Сущенко О.А., Кошева Л.О. Алгоритм структурної ідентифіка-ції моделей динаміки багатовимірного об’єкта з частково контрольованим випадковим впливом.. – Вісник ЦНЦ ТАУ, вип.5, 2002. – С. 55-56.

29. Блохін Л.М., Безкоровайний Ю.М., Вовк В.Г. Алгоритм структурної іденти-фікації моделей динаміки багатовимірного об’єкта. – Вісник НАУ. – 2004. – №2. – С. 59-62.

30. Блохін Л.М. Наукова проблема створення “надоптимальної” багатовимірної вінеровської фільтрації для задач навігації, управління рухом та обробки стохастичної ін формації. – Вісник ЦНЦ ТАУ.– 2003. – Вип. 6.. – С.57-60.

 

31. Блохін Л.М., Сафронова І.Ю. Новий метод структурної ідентифікації моде-лей динаміки рухомих об’єктів в штатних режимах функціонування. – Віс-ник ЦНЦ ТАУ, вип. 6, 2003. – С.60-62.

32. Блохин Л.Н. Билак Н.В. Новый функционал и задача синтеза робастных оп-тимальных систем стохастической стабилизации. – Кибернетика и вычисли-тельная техника, 2004, вып. 144. – С. 83-95.

33. Блохін Л.М., Білак Н.В. Наукоємні технології управління рухом автономних об’єктів у міжнародних транспортних ешелонах. – Вісник ЦНЦ ТАУ, вип. 7, 2004. – С.42-48.

34. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Глазунов И.Е. Некоторые пути модернизации навигационной системы «ГК Круиз». Матеріали VI МНТК, том ІІ «Аерокос-мічні системи моніторингу та керування», К.: НАУ, - 2004. – С.26.56-26.59.

35. Блохін Л.М., Азарсков В.М., Рудюк Г.І. Проблемні задачі модернізації авіа-ційних керуючих комплексів з необхідністю польотів в міжнародних транс-портних ешелонах. - Матеріали VI МНТК, К.: НАУ, том ІІ «Аерокосмічні системи моніторингу та керування» - 2004. – С.26.60-26.62.

36. Блохин Л.Н., Кривоносенко А.П., Ермолаева О.В., Юрченко А.Н. Особенно-сти имитации трехстепенной «качки» корабля и модели ее динамики. – Збір-ник наукових праць “Проблеми інформатизації та управління”, вип.. 11, 2004. – С. 75-79.

37. Блохин Л.Н., Осадчий С.И. Практика и основные етапы развития техничес-кой кибернетики. - Збірник наукових праць “Проблеми інформатизації та управління”, вип. 11, 2004. – С.. 79-84.

38. Блохин Л.Н., Билак Н.В. Методология и некоторые результаты синтеза оп-тимальных структур систем стабилизации крейсерского движения самолета. – К.: Сб. докладов V МНТК «Гиротехнологии, навигация и управление дви-жением», 2005. – С. 273–278.

39. Блохин Л.Н., Осадчий С.И., Сафронова И.Ю. Этапы модернизации управле-ния крейсерским движение автономного объекта по данным натурных испы-таний. – К.: Сб. докладов V МНТК «Гиротехнологии, навигация и управле-ние движением», 2005. – С. 279–282.

40. Блохін Л.М., Білак Н.В., Літвинова О.В., Юрченко О.М. Динамічна атестація бортових навігаційних комплексів рухомих об’єктів як основа їх модерніза-ції. – Вісник ЦНЦ ТАУ, вип. 8, 2005. – С.20-24.

41. Блохін Л.М., Безкоровайний Ю.М., Юрченко О.М. Алгоритм структурної ідентифікації моделей динаміки багатовимірного об’єкта. – Вісник НАУ, № 1, 2006. – С. 44-48.

42. Блохин Л.Н., Осадчий С.И., Сафронова И.Ю. Исследование динамики дви-жения автономного многомерного неустойчивого объекта по эксперимента-льным данным. Тези доповідей ХІІІ Міжнародної конференції “Автоматика-2006”, Вінниця, 2006. – С. 271.

43. Блохин Л.Н., Билак Н.В. Проблемные вопросы и задача эффективной моде-рнизации стабилизирующих комплексов самолета. Сбор. материалов XIII Санкт-Петербургской международной конференции по интегрированным навигационным системам, 2006. – С. 72-75.

44. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Житецкий Л.С., Куссуль Н.Н. Робастные мето-ды оценивания, идентификации и адаптивного управления. /Монография – К.: НАУ, 2003. – 498 с.

45. Азарсков В. Н., Блохин Л. Н., Житецкий Л. С. Методология конструирова-ния оптимальных систем стохастической стабилизации. – К.: НАУ, 2006. – 437 с.

46. Блохін Л.М. Білак Н.В. Технології системного керування організаціями. / Конспект лекцій. . — К.: НАУ, 2006. – 115 с.

47. Блохін Л.М., Буриченко М.Ю., Кривоносенко О.П., Безкоровайній Ю.М. Ба-зові алгоритми статистичної динаміки (модуль І) / Навчальний посібник. –К.: НАУ, 2007. – 108 с.

48. Блохин Л.Н. Проблематика конструирования конкурентоспособных систем стабилизации движения авиакосмических объектов. - Праці VI МНТК «Гіро-технології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», К.: 2007, частина І (100 років з дня народження С.П.Корольова), С. 47-50.

49. Блохин Л.Н., Литвинова О.В. Алгоритм синтеза робастных систем опти-мальной фильтрации. – К.: Матеріали VIII МНТК «Авіа-2007», т.ІІ., 2007. – С.22.97–22.101.

50. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н. Этапы развития космического тренажерострое-ния. – К.: Матеріали VIII МНТК «Авіа-2007», т.ІІ., 2007, С.22.105–22.158.

51. Блохин Л.Н., Осадчий С.И., Безкоровайный Ю.Н. Технология структурной идентификации и последующего синтеза оптимальных систем стабилизации неустойчивых динамических объектов // Проблемы управления и информа-тики – 2007. – № 6. – С. 57–65.

52. Blokhin L.N., Osadchiy S.I., Bezkorovainyi Yu.N. Technology of Structural Iden-tification and Subsequent Synthesis of Optimal Stabilization Systems for Unstable Dynamic Objects //Journal Automation and Information Sciences, 39 (11). 2007, p.p. 57–66.

53. Поліщук С.Т., Азарсков В.М., Блохін Л.М., Самчук О.М., Безпалов А.О. (власник – НАУ). – Патент України на корисну модель № 31879; (11) 31881, (51) МПК (2006), АG1М 1/14. – назва корисної моделі: Спосіб екстракорпо-ральної корекції гомостазу; ергатична система с контуром стабілізації пара-метрів стану біологічної складової.

54. Блохин Л.Н., Кривоносенко А.П., Вовк В.Г., Безкоровайный Ю.М. Задача и алгоритмы структурной идентификации многомерного объекта стабилиза-ции с произволом в динамике (на примере вертолета с грузовым подвесом). Сборник материалов Юбилейной XVСанкт-Петербургской международной конференции по интегрированным навигационным системам, Санкт-Петербург, 26-28 мая 2008. – С. 180-185.

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті поставлено та прочитано біля двох десятків навчальних курсів. За останні роки підготував та читає на сучасному рівні такі курси як:

 1. «Основи сучасної теорії управління»
  [семестр], [анотація].

 2. «Статистична динаміка систем управління»
  [семестр], [анотація].

 3. «Системи управління літальними апаратами»
  [семестр], [анотація].

 4. «Системне управ-ління організаціями»
  [семестр], [анотація].

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

 1. Назва розробки, анотація.
 2. Назва розробки, анотація.
 3. Назва розробки, анотація.
 4. Назва розробки, анотація.
 
  До меню сторінки
  Відео звернення

Поки чекаємо ...

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.