Персональна сторінка
Єрмолаєва О.В.
Єрмолаєва О.В.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Єрмолаєва Ольга Вікторівна

Старший викладач.

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


У 1998 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації надалі Національний авіаційний університет за фахом «Світлотехніка та джерела світла».

З 2000 по 2003 рр. інженер 1 категорії кафедри систем управління та метрології факультету систем управління Інституту електроніки та систем управління НАУ.

Основні етапи педагогічної діяльності:

 • З 2003 по 2013 рр. асистент кафедри систем управління літальних апаратів Інституту електроніки та систем управління НАУ.
 • З 2013 р. асистент кафедри систем управління літальних апаратів Інституту аеронавігації НАУ.
 • З 2017 р. старший викладач кафедри систем управління літальних апаратів Інституту аеронавігації НАУ.

У 2010 році успішно закінчила курси підвищення кваліфікації здобувача в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету за курсом «Менеджмент освітянської діяльності».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 15 років, усі в НАУ.

Проводить заняття з дисциплін:

 • Інформаційно-вимірювальні елементи бортових систем управління,
 • Функціональна побудова пілотажно-навігаційних комплексів,
 • Теорія систем та системний аналіз,
 • Теорія автоматичного управління,
 • Теорія та практика управління персоналом,
 • Системи управління базами даних,
 • Інформаційно-вимірювальні прилади та системи авіоніки.

Є автором 52 друкованих праць, з них 27 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Працює над кандидатською дисертацією.

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

На теперішній час 52 публікації, з них 4 науково-методичних праці.


1. Блохин Л.Н., Ермолаева О.В. Важные грани и направления успішного решения проблеми підготовки конкурентоспособного специалиста системного профиля. Актуальні проблеми та перспектива підготовки конкурентноздатних фахівців: Міжнародна науково-технічна конф., 20-23 листопада 2001 р.: тези доп. –К., 2001. – С.254.– С. 83–91.

2. Ермолаева О.В. Задача синтеза оптимального управления стендом–имитатором. Авіа–2002: IV Міжнародна науково-технічна конференція, 24-26 квітня 2002 р.: тези доп.– К., 2002. – Т.2. –С.23.35–23.38.

3. Єрмолаєва О.В., Безкоровайний Ю.М., Юрченко О.М. Методологічні основи оптимізації комплексів натурного та напівнатурного моделювання польоту при стохастичних впливах. Авіа–2003: V Міжнародна науково-технічна конференція, 23–25 квітня 2003 р.: тези доп.– К., 2003.– Т.2. – С.41-44

4. Єрмолаєва О.В., Кривоносенко О.П.. Аналітичне конструювання оптимальної системи управління стендом–імітатором збуреного руху динамічного об’єкта. Авіа-2003: V Міжнародна науково-технічна конференція, 23–25 квітня 2003 р.: тези доп.– К., 2003.– Т.2.–С.49-52.

5. Єрмолаєва О.В., Безкоровайний Ю.М., Юрченко О.М. Аналітичне конструювання системи оптимального управління стендом–імітатором. Політ–2003: Міжнародна науково-технічна конференція., 2003 р.: тези доп. – К., 2003.– С.310-313.

6. Єрмолаєва О.В. Імітація кутових рухів судна за допомогою стенда–імітатора. Авіа–2004: VI Міжнародна науково-технічна конференція, 26–28 квітня 2004 р.: тези доп.– К., 2004.– Т.2. - С.26.24–26.27.

7. Єрмолаєва О.В. Оптимальна система управління стенда–імітатора кутових рухів повітряного судна. Авіоніка–2004: V Міжнародна науково-технічна конференція, 20-21 травня 2004 р.: тези доп. – К., 2004.–С.46–47.

8. Блохін Л.М., Кривоносенко О.П., Єрмолаєва О.В., Юрченко О.М. Особенности имитации трехстепенной “качки” корабля и ее модели динамики. Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2004.–Вип. 11.–С.75-78.

9. Єрмолаєва О.В. Оптимальное управление стендом–имитатором угловых движений судна. Автоматика–2004: 11 МНТК з автоматичного управління, 27 –29 жовтня 2004 р.: матеріали конф. –К., 2004. – Т3 – С.8.

10. Азарсков В.М., Блохін Л.М., Безкоровайний Ю.М., Єрмолаєва О.В., Сафронова І.Ю. Проблема модернізації комплексів натурного та напівнатурного моделювання збуреного польоту. Автошляховик України:Вісник північного наукового центру Транспортної академії України.– 2005. – №8. – С. 85 – 88.

11. Єрмолаєва О.В. Структурная идентификация моделей динамики канала стенда-имитатора угловой качки корабля. Теорія та методи обробки сигналів: І Міжнародна наукова конф., 25-27 травня 2005 р.:тези доп.– К., 2005.–С.116-117.

12. Єрмолаєва О.В., Безкоровайний Ю.М. Задача и результаты имитации пространственных угловых движений корабля на действующем трехстепенном динамическом стенде. Гиротехнологии, навигация, управление движением: V міжнар. наук.-техн. конф., 21–22 квітня 2005 р. –К., 2005.–С.241-244.

13. Єрмолаєва О.В., Безкоровайний Ю.М., Юрченко О.М. Новая задача модернизации малогабаритной гировертикали по данным ее динамической аттестации. Гиротехнологии, навигация, управление движением: V міжнар. наук.-техн. конф., 21–22 квітня 2005 р. –К., 2005.–С.245-248.

14. Єрмолаєва О.В., Ноєнко Н.С., Зюміна Ю.Б. Завдання і результати імітації просторових кутових рухів корабля на діючому триступеневому динамічному стенді. Електроніка та системи управління.– 2006. - №2 – С.22–26.

15. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Ермолаева О.В., Литвинова О.В., Юрченко А.Н. Методологические основы модернизации навигационных систем по результатам их динамической аттестации на комплексе полунатурного моделирования полета. XIII Санкт–Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам.,29-31 мая 2006 г. – С.–Пб, 2006.– С.44–46.

16. Азарсков В.М., Блохин Л.М., Єрмолаєва О.В., Литвинова О.В., Юрченко О.М. Методологія вдосконалення навігаційних систем з використанням даних динамічної атестації. Автошляховик України: Вісник північного наукового центру Транспортної академії України.– 2006. – №9. – С. 148 – 151.

 

17. Рижков Л.М., Єрмолаєва О.В., Троянов П.П. Основи програмування в сиcтемі MATLAB. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасна теорія управління». – Славутич: НТУУ «КПІ», 2006 – 32с.

18. Рижков Л.М., Єрмолаєва О.В., Троянов П.П., Кліпа А.М Задачі синтезу систем автоматичного управління. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасна теорія управління» – Славутич: НТУУ «КПІ», 2006.– 28с.

19. Єрмолаєва О.В., Безкоровайний Ю.М. Стенд–имитатор трехстепенной стохастической «качки» тяжелого корабля. Гиротехнологии, навигация, управление движением: VІ міжнар. наук.-техн. конф., 26–27 квітня 2007 р.– К, 2007.– Ч.ІІ – С. 20 –26.

20. Єрмолаєва О.В., Васильняк Р.І. Структурна ідентифікація моделей динаміки кренового каналу триступеневого стенда–імітатора кутового руху корабля. Політ–2008: VIII Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених, 4–6 квітня 2008 р. – К., 2008. – Т. 2. –С. 252.

21. Рижков Л.М., Єрмолаєва О.В., Троянов П.П., Кліпа А.М Задачі аналізу дискретних систем автоматичного управління. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасна теорія управління» – Славутич: НТУУ «КПІ», 2008. – 30 с.

22. Прокофьева И.Ю., Ермолаева О.В., Даниленко А.А Задача оптимального наблюдения выходных реакций объекта стабилизации с выходным и независимым возмущением. Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки: VII міжнар. наук.-техн. конф., 23–24 квітня 2009 р.– К., 2009. – Ч. I. – С. 340-343.

23. Вовк В.Г., Безкоровайний Ю.М., Єрмолаєва О.В. Завдання структурної ідентифікації стабілізованого об’єкту по даним спеціальних натурних досліджень. Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2009. – №12. – С. 80 – 83.

24. Єрмолаєва О.В. Методика обробки стохастичної інформації у процесі модернізації багатовимірного стенда-імітатора рухів. АВІА-2009: ІХ Міжнародна науково-технічна конф., 21–23 вересня 2009 р.: тези доп. – К., 2009.– Т.2. – С.9.39 -9.42.

25. Єрмолаєва О.В., Безкоровайний Ю.М. Структурна ідентифікація моделей динаміки багатовимірного стенда–імітатора кутових рухів корабля по каналу крена. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, 16–20 травня 2011 р.– Херсон, 2011.– Т.2. – С. 310-313.

26. О.В.Єрмолаєва, Г.Л.Токарик, Т.М.Гребінник Методика та деякі результати первинного оброблення стохастичної інформації багатовимірного стенда-імітатора кутових рухів по каналу диферента. Електроніка та системи управління.– 2011. - №2(28) – С.11–15.

27. Л.Н.Блохин, О.В.Ермолаева, А.Н.Юрченко Задача и алгоритм комплексирования первичной стохастической навигационной информации подвижного объекта. АВІА-2011: Х Міжнароднаї науково-технічна конф., 19–21 квітня 2011 р.: тези доп. – К., 2011.– Т.32. – С. 19.15–19.18.

28. A.М. Кліпа, О.О. Абрамович, О.В.Єрмолаєва, П.П. Троянов. Теорія автоматичного управління Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління» . – K: НАУ, 2011. – 96 с.

29. Безкоровайний Ю.М., Єрмолаєва О.В. Стабілізація багатовимірного об'єкту при наявності контрольованих та неконтрольованих стохастичних збурень. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція., 27–30 травня 2012 р..– Херсон, 2012. – С. 468-470.

30. О.В.Єрмолаєва , Г.Л.Токарик, Т.М.Гребінник Новые алгоритмы синтеза оптимальных робастных многомерных разомкнутых систем управления при детерминированных воздействиях. Автоматика–2012: XIX МНТК з автоматичного управління, 26 –28 вересня 2012 р. –К., 2012. – Т3 – С.319–320.

31. Єрмолаєва О.В. Первинна обробка стохастичної інформації багатовимірного стенда-імітатора кутових рухів по каналу крена. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція., 20–24 травня 2013 р..– Херсон, 2013. – С. 122-124.

 
  До меню сторінки
  Перелік дисциплін

За роки роботи в університеті виконувала асистентське навантаження по наступних дисциплінах:

 1. «Теорія автоматичного управління»
 2. «Теорія систем та системний аналіз»
 3. « Інформаційно-вимірювальні елементи бортових систем управління»
 4. «Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки»
 5. «Функціональна побудова бортових систем управління»
 6. «Функціональна побудова пілотажно-навігаційних комплексів»
 7. «Основи моделювання технологічних процесів»
 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

[ Чекаємо додаткової інформації ]

 1. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 2. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 3. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 4. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація

[ Поки чекаємо ... ]

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.