Персональна сторінка
Галагуз Т.А.
Галагуз Т.А.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Галагуз Тетяна Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент.
Спеціалізація: «Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом».

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


В 2002 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ” за фахом магістр, спеціальність – Інформаційно-вимірювальні системи.

В 2005 році разом з О.О. Абрамович отримала першу премію на конкурсі молодих учених «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву».

Приймала участь в держбюджетній темі № 103-ДБ03 в 2003 – 2005 рр. Тема виконана та здана у відповідності з планом.

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом” за спеціальністю 051303 “Системи та процеси керування”.

В 2010 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Менеджмент освітянської діяльності» в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету.

В 2013 році отримала Сертифікат про те, що закінчила курси Інституту новітніх технологій і склала іспит з професійно-спрямованої англійської мови з правом викладання.

Основні етапи педагогічної діяльності:

 • З 2002 по 2006 рр. – асистент кафедри Систем управління літальних апаратів Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.
 • З 2007 по 2013 рр. – доцент кафедри Систем управління літальних апаратів Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.
 • З 2013 р. по теперішній час – доцент кафедри Систем управління літальних апаратів Інституту аеронавігації НАУ.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 10 років, усі в НАУ. Основні навчальні курси: Оптимальні системи управління, Теорія автоматичного управління, Архітектура комп’ютерних систем, Управління надійністю складними системами.

Є автором 23 друкованих праць, з них 20 наукових та 3 навчально-методичного характеру. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 10 років, усі в НАУ. Основні навчальні курси: Програмування, Архітектура комп’ютерних систем, Операційні системи, Теорія масового обслуговування. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

На теперішній час має 23 друкованих праці, з них 7 навчально-методичного характеру.


1. Галагуз Т.А. Оптимізація закону керування польотом з використанням спостерігача Люенбергера/ В.М.Азарсков, Т.А. Галагуз, А.А. Тунік// Проблеми інформатизації та управління. – 2004. – №10.– С. 83–91.

2. Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез цифрової робастної системи управління при стохастичних збуреннях і неповних вимірах вектора стану системи/ А.А. Тунік, Т.А.Галагуз // Вісник НАУ. – 2004. –№ 4. – С. 8 – 15.

3. Галагуз Т.А. Робастне керування при стохастичних збуреннях і неповних вимірах/ А.А. Тунік, Т.А.Галагуз//“Авіа - 2004”. Аерокосмічні системи моніторингу та керування. Матеріали VІ міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НАУ, 2004. – Т. 2. – С. 26.36 – 26.39.

4. Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез цифрової робастної системи управління при стохастичних збуреннях і неповних вимірюваннях вектора стану// А.А. Тунік, В.М.Азарсков, Т.А. Галагуз, //„Автоматика – 2004”. 11-а Міжнародна конф. по автоматичному управлінню. – К.: Національний університет харчових технологій, 2004. –Т.1. – С. 42.

5. Галагуз Т.А. Оптимальне управління боковим каналом БПЛА при неповних вимірах вектора стану/ А.А. Тунік, Т.А. Галагуз, М.М. Комнацька, Білий Т.А.// Проблеми інформатизації та управління. – 2005. – № 12. – С. 143 – 146.

6. Галагуз Т.А. Порівняльна характеристика систем керування, що містять у структурі спостерігачі Люенбергера та Калмана/ Т.А. Галагуз, Н.А. Тимошенко І. П.Гарбар // Електроніка та системи керування. – 2005. – № 1. – С. 40 – 45.

7. Galaguz T.A. Robust Stabilization and Nominal Performance of the Flight Control System for Small/ A.A. Tunik, T.A. Galaguz// UAV Applied and computation mathematics. – 2005. – Vol.3, №1. – Р. 34 – 45

8. Галагуз Т.А. Синтез оптимальної цифрової системи управління з використанням спостерігача Люенбергера / Т А. А. Тунік,.А. Галагуз, К. В. Мельник, Є. В. Галкін// Електроніка та системи керування. –2005. – № 2. – С. 125 – 129

9. Галагуз Т.А. Современные методы синтеза робастных систем управления полётом беспилотных летательных аппаратов/ А.А. Туник, Т.А. Галагуз, Е.А.Абрамович, Сюй Гуо-Дун// Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – №3. – С. 134–140

10. Galaguz T.A. Design of suboptimal robust flight control system for small UAV/ A.A. Tunik, T.A. Galaguz, Xu Guo Dong// The Second World Congress “Aviation in the XXIst Century” “Safety in Aviation”.– 2005. – Р. 1.70 – 1.79

11. Галагуз Т.А. Методологія структурно-параметричної робастної оптимізації/ А.А.Тунік, Т.А.Галагуз//„Гиротехнологи, навигация и управление движением”. V Міжнародна науково-технічна конф. – К.: КПІ, 2005. – С. 283 – 286

12. Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом: автореф. Дис.. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.03 “Системи та процеси керування”/ Т.А. Галагуз. – К., 2007. – 20, [1] с.

 

13. Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом:дис. … кандидата технічних наук:03.04.2007/Галагуз Тетяна Анатоліївна. – К., 2007. – 164 с.

14. Галагуз Т.А. Оптимізація закону керу-вання польотом з вико-ристанням спостерігача Люенбергера/ О.Д.Горбатюк, Т.А.Галагуз// Електроніка та системи керування. –2008. – № 3(17). – С. 88 – 98.

15. Галагуз Т.А. Порівняння результатів синтезу робастних систем управління з використанням спостерігача Калмана та спостерігача Люенбергера/ Т.А.Галагуз, О.О Абрамович, М.М.Комнацька// Системи управління, навігації та зв’язку.– 2010.–№2(14). – С.75–82.

16. Галагуз Т.А. Визначення початкової моделі БПЛА та структур-но-параметричний синтез регулятора з використан-ням отриманої моделі/ Т.А. Галагуз, А.М. Медведев, О.В. Гольцман// Політ: Сучасні про-блеми науки: Х міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7-9 квітня 2010 р.: тези доп.–К.: НАУ «НАУ-друк», 2010.–Т.1.– С 125.

17. Galaguz T.A. Model design and flight control system synthesis/ T.A. Galaguz, M.M.Komnatska// Methods and Systems of Navigation and Motion Control: I-st International Conference Proceedings, Ukraine, October, 13–16, 2010. – К.: ФОП Пилипенко О.В., 2010. – P. 104-107.

18. Галагуз Т.А. Programming. Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань та курсових робіт для студентів напряму 6.050201 «Системна інженерія» (англ. мо-вою)/ В.О.Апостолюк, Т.А.Галагуз. – К.: НАУ, 2011. – 48 с.

19. Галагуз Т.А. Оцінювання зміщень датчиків під час ідентифікації динамічних характеристик легких літальних апаратів/ А.М.,Кліпа, Т.А. Галагуз, П.В. Колоколов// Електроніка та системи управління. –2012. – № 1(31). – С. 23-27

20. Галагуз Т.А. Особливості Структурно-параметричного синтезу робастної системи управління з використанням спостерігача пониженого порядку/ Т.А. Галагуз, М.М. Комнацька, А.М. Кліпа// Проблеми інформатизації та управління. – 2012. - №2(38). – С.10 – 17

21. Галагуз Т.А. Теорія масового обслуговування. Лабораторний практикум для студентів напряму 6.050201 «Системна інже-нерія»/ Т.А. Галагуз, О.П. Басанець. – К.: НАУ, 2012. – 32 с.

22. Галагуз Т.А. Програмування. Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань та курсових робіт для студентів напряму 6.050201 «Системна інженерія»/ В.О.Апостолюк, Т.А.Галагуз. – К.: НАУ, 2012. – 48 с.

23. Галагуз Т.А. Синтез статистичного зворотнього зв’язку для управління польотом малого безпілотного літального апарата/ Т.А. Галагуз, М.М. Комнацька, О.В. Савченко// Вісник Національного авіаційного університету. – 2013. – №2(55). – С. 33 – 39

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті викладалися наступні дисципліни:

 1. «Програмування»
  [ семестр ], [ анотація ].

 2. «Архітектура комп’ютерних систем»
  [ семестр ], [ анотація ].

 3. «Операційні системи»
  [ семестр ], [ анотація ].

 4. «Теорія масового обслуговування»
  [ семестр ], [ анотація ].

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

[ Чекаємо додаткової інформації ]

 1. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 2. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 3. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 4. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація

[ Поки чекаємо ... ]

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.