Персональна сторінка
Іванов І.О.
Іванов І.О.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Іванов Ігор Олексійович

Кандидат технічних наук, доцент.
Спеціалізація: «Дослідження та створення авіаційних ємнісних паливомірів для нових літаків».

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


Народився 13 червня 1939 року. У 1957 році з срібною медаллю закінчив десятий клас і поступив на перший курс електротехнічного факультету Київського інституту ЦПФ. У 1963 р. з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів ЦА де набув кваліфікацію інженера-електрика.

Після закінчення інституту в лютому місці 1963 р. був призначений на роботу до КІІЦА на посаду завідуючого навчальною лабораторією авіаційних приладів кафедри електрообладнання літальних апаратів. У 1964 р. переведений на посаду асистента тієї ж кафедри. З 1968 по 1974 рр. працював старшим викладачем кафедри Авіаційних приладів і автоматів.

У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, спрямовану на дослідження та створення авіаційних ємнісних паливомірів, результати якої застосовані при створені нових паливомірів для літаків Ту-154, Ил-76, Як-42, Ил-86 та інших. Результати досліджень використовуються при створені сучасних паливомірних систем.

Приймав активну участь у створенні Метрологічної служби цивільної авіації СРСР, у підвищенні кваліфікації співробітників метрологічної служби на базі кафедри, де навчалися майже всі співробітники метрологічної служби з аеропортів та заводів. Був членом Науково-технічної ради Метрологічної служби міністерства ЦА.

Сприяв створенню Метрологічної служби ЦА України: розробляв структуру та Положення про МС ЦА України, Положення про ГОМС ЦА України, проводив аналіз нормативних документів з метрології, що залишилися після розпаду СРСР та складав пропозиції, щодо створення відповідних документів для ЦА України.

Виконував науково-дослідні роботи, був науковим керівником чотирьох та відповідальним виконавцем шести НДР, за результатами яких були створені дослідні зразки нових паливомірів, покращені випробування авіадвигунів на ремонтних заводах ЦА, розроблена система «автоматизоване робоче місце метролога», застосована в метрологічній службі НАУ, автоматизований стенд повірки авіаційних тахометрів, який був представлений на ВДНГ СРСР та УРСР, нагороджений дипломом ВДНГ УРСР.

У період 1994-2008 рр. працював за сумісництвом головним метрологом університету.

У 1978 р. йому присвоєне звання доцента, з тих пір і до цього час працює доцентом кафедри систем управління літальних апаратів. Проводить всі види занять з навчальних дисциплін «Метрологія та електричні вимірювання», «Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи», «Технологічні вимірювання та прилади», «Електроприладове обладнання компресорних станцій», «Електроприладове обладнання конкретних типів повітряних суден», «Інерціальні навігаційні системи» для студентів стаціонарного та заочного навчання. Приймає активну участь у поліпшені лабораторної бази кафедри, ним розроблено та впроваджено в навчальний процес 15 лабораторних стендів для впроваджених лабораторних робіт.

З 2004 р. за сумісництвом працює старшим науковим співробітником НДЧ НАУ, де проводить значну методичну та організаційну роботу по удосконаленню звітних та інших документів.

Доц. Івановим І.О. підготовлено понад 90 публікацій, серед яких підручник - Авиационные приборы и измерительные системы, Транспорт, 1981 г., 8 навчальних посібників, наукові статті, методичні навчальні документи.

Нагороджений медаллю «1500 років Київу», почесним знаком «За заслуги в стандартизации» (Госстандарт СССР), почесним знаком «Ветеран НАУ», присвоєно звання «Відмінник освіти України».

Приділяє велику увагу вихованню студентської молоді, багато років являється наставником навчальних груп.

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць за 2008 -2009 p.p.

На теперішній час має понад 90 публікацій, серед яких підручник - Авиационные приборы и измерительные системы, Транспорт, 1981 г., 8 навчальних посібників, наукові статті, методичні навчальні документи.


1. [ Чекаємо додаткової інформації ]

 

2. [ Чекаємо додаткової інформації ]

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті викладалися наступні дисципліни:

 1. «Метрологія та електричні вимірювання»
  [ семестр ], [ анотація ].

 2. «Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи»
  [ семестр ], [ анотація ].

 3. «Технологічні вимірювання та прилади»
  [ семестр ], [ анотація ].

 4. «Електроприладове обладнання компресорних станцій»
  [ семестр ], [ анотація ].

 5. «Електроприладове обладнання конкретних типів повітряних суден»
  [ семестр ], [ анотація ].

 6. «Інерціальні навігаційні системи»
  [ семестр ], [ анотація ].

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

[ Чекаємо додаткової інформації ]

 1. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 2. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 3. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 4. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація

[ Поки чекаємо ... ]

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.