Персональна сторінка
Кічігін А.А.
Кічігін А.А.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Кічігін Андрій Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент.
Спеціалізація: «Системна інженерія».

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


Народився 4 грудня 1952 року у місті Києві. У 1970 закінчив середню школу і вступив на електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації, який закінчив у 1976 році і отримав кваліфікацію інженера-електрика. З того ж року працює в НАУ на інженерних посадах, а з 1979 року як асистент кафедри електрообладнання літальних апаратів. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію, у 1996 році отримав вчене звання доцента. Працював доцентом на кафедрах електрообладнання аеропортів, технічної експлуатації авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів повітряних суден. З 1999 року працює доцентом кафедрі систем управління літальних апаратів ІАН. Має 34 друковані праці (з них 9 навчально-методичного характеру).

За період роботи виконував всі види навчальної роботи: читання лекцій, проведення лабораторних та практичних занять, здійснював керівництво навчальними та виробничими практиками, дипломним та курсовим проектуванням.

За період викладацької діяльності було поставлено одинадцять навчальних дисциплін для спеціальностей 7.091003 (7.091002) “Біотехнічні та медичні апарати і системи”, 8.091401 ”Системи управління і автоматики”, напряму 6.050201 “Системна інженерія”, спеціальності 7(8).05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”. На поточний момент читає лекційні курси „Основи моделювання технологічних процесів”, „Імітаційне моделювання складних систем”, „Управління технологічними процесами”, „Теорія масового обслуговування” для студентів напряму 6.050201 та спеціальності 7(8).05020101.

У рамках проведення навчально-організаційної роботи виконує обов’язки члена вченої ради ІАН, заступника завідувача кафедри систем управління літальних апаратів. Прийняв безпосередню участь у процесі акредитації та ліцензування напряму 6.050201 “Системна інженерія” та спеціальності 7(8).05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика” у 2012 році. Є співавтором ОКХ та ОПП для студентів цих спеціальностей.

У рамках наукової діяльності брав участь у виконанні наукових робіт: “Розробка, конкретизація та координація виконання планів НДР з проблеми організації, планування та проведення Українських антарктичних експедицій”; “Розробка математичної моделі процесу забезпечення та реалізації 7-ої Української антарктичної експедиції”; “Розробка сучасної концептуальної моделі проведення техніко-економічної експертизи інноваційних проектів”. Є співавтором наукової розробки “Методичний довідник щодо здійснення оцінки теоретичної, науково-практичної і техніко-економічної значимості проектів, запропонованих до “Програми досліджень України в Антарктиді”.

За участь у роботі дільничної виборчої комісії з виборів Президента України (2004 рік) та участь у роботі приймальної комісії НАУ (2005 рік) був відзначений подяками ректора НАУ. У 2006 році нагороджений медаллю “За сумлінну працю”.

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць.

На теперішній час має понад 34 друковані праці (з них 9 навчально-методичного характеру).


1. Кичигин А.А., Кузовик В.Д., Майбородін Б.А., Пилипчук В.С. Системы электроснабжения летательных аппаратов. Лабораторный практикум для студентов специальности 0621. К.: КИИГА, 1982. – 24 с.

2. Кичигин А.А., Кузовик В.Д., Ткаченко В.Г. Метод определения параметров и оценки технического состояния изделий АО на ремзаводе. Материалы Всесоюзной НТК МГА “Совершенствование технологических процессов ремонта АТ на заводах ГА” – М.: МГА, 1986. – С.31-33.

3. Кичигин А.А., Пилипчук В.С. Методы повышения эффективности контроля и диагностирования авиационного оборудования. - К.:“Знание”, 1986. – 16 с.

4. Кичигин А.А., Кузовик В.Д. Системы электроснабжения летательных аппаратов. Методические указания и контрольные задания для студентов специальности 0621. - К.: КИИГА, 1987. – 24 с.

5. Кичигин А.А., Кононов С.П., Кузовик В.Д., Сураев В.Ф., Ткаченко В.Г. Автоматический комплекс диагностики и проверки параметров самолетного электрического оборудования на базе ЭВМ СОУ-1. - М.: ЦНТИ ГА, 1987. – 2 с.

6. Кичигин А.А., Кохановський Л.М. Метод определения сроков настройки параметров изделий авиационного оборудования. Сборник научных трудов “Авиационное оборудование. (Вопросы повышения эффективности эксплуатации систем авиационного оборудования)”.- К.: КИИГА, 1987.

7. Кичигин А.А., Кузовик В.Д. Влияние эксплуатационных факторов на выбор определяющих параметров для диагностики АО. Сборник научных трудов “Автоматизация производственных технологических процессов обслуживания и ремонта АО ВС”. - К.: КИИГА, 1988. – С.58-61.

8. Кичигин А.А. Методика определения параметров оценки технического состояния авиационного оборудования. Сборник научных трудов “Адаптивные системы технической эксплуатации авиационной техники”. - К.: КИИГА, 1989. – С.79-85.

9. Кичигин А.А., Кузовик В.Д. Авиационное оборудование. Методические указания и сборник заданий для самостоятельной работы студентов специальности 13.03.01. - К.: КИИГА, 1989.- 48 с.

10. Кичигин А.А., Кузовик В.Д. Системы электроснабжения. Методические указания и контрольные задания для студентов заочного факультета специальности 19.04.01. - К.: КИИГА, 1992. – 20 с.

11. Кичигин А.А., Кузовик В.Д. Синтез автоматизированной системы оценки технического состояния электрооборудования ВС. Тезисы доклада НТС “Методы управления системной эффективностью функционирования авиационного оборудования и ПНК”. – К.: КМУГА, 1993. – С.63-64.

12. Кичигин А.А. Методика построения гибких ресурсосберегающих технологий ремонта авиационного оборудования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, К.: КМУГА,1994. – 16 с.

13. Кичигин А.А., Ткаченко В.Г. Основы проектирования электронного и электротехнического оборудования. Методические указания по курсовому проектированию для студентов специальности 19.03.05. - К.: КМУГА, 1996. – 16 с.

14. Кичигин А.А. Средства и методы автоматизации технологических процессов производства (часть 1). Методические указания и контрольное задание для студентов ЗФ специальности 19.03.05. - К.: КМУЦА, 1996. – 16 с.

15. Кичигин А.А., Ткаченко В.Г. Средства и методы автоматизации технологических процессов производства (часть 2). Методические указания и контрольное задание для студентов ЗФ специальности 19.03.05. - К.: КМУЦА, 1996. – 16 с.

16. Кичигин А.А. Організація програмного забезпечення операцій оцінки технічного стану авіаційного обладнання. Тези доповіді: Матеріали науково-технічної конференції викладацького складу КМУЦА. – К.: КМУЦА, 1996. – С. 114.

17. Кичигин А.А., Пантус С.Б., Савков В. І. Методика определения рациональных объемов ремонтных работ для изделий электронного и электротехнического оборудования. Депонований рукопис статті. – К.: ДНТБ України, 1996. – 12 с.

18. Кичигин А.А., Пантус С.Б., Савков В. І. Алгоритм организации ремонтных работ в условиях гибкого ремонтного производства. Депонований рукопис статті. – К.: ДНТБ України, 1996. – 12 с.

 

19. Кичигин А.А., Пантус С.Б., Савков В. І. Определение показателей ремонтопригодности изделий электронного и электротехнического оборудования. Депонований рукопис статті. – К.: ДНТБ України, 1996. – 15 с.

20. Кичигин А.А. Методы автоматизации технологических процессов обслуживания и ремонта (часть1). Методические указания и контрольные задания для студентов заоч¬ного факультета специальности 7.090608. - К.: КМУЦА, 1998. – 24 с.

21. Кичигин А.А., Краснов В.Н. Методы автоматизации технологических процессов обслуживания и ремонта (часть2). Методические указания, контрольное задание и задание на выполнение курсовой работы для студентов заоч¬ного факультета специальности 7.090608. - К.: КМУЦА, 1998. – 24 с.

22. Кичигин А.А., Подгорний Е.И. Устройство ввода визуальной информации в ПЭВМ системы защиты информации. Збірник наукових праць “Защита информации”.– К.: КМУЦА, 2000. – С. 40-48.

23. Воробйов В.М., Захарченко В.П., Казак В.М., Кічігін А.А. Системний підхід у проблемі підвищення ефективності бортових комплексів авіоніки на життєвому циклі. Збірник наукових праць “Вісник НАУ”. Вип.2. – К.:НАУ, 2003.- С. 163-174.

24. Воробйов В.М., Захарченко В.П., Кічігін А.А. Оцінка якості функціонування бортових динамічних систем за перехідними характеристиками. Збірник наукових праць “Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій”. – Д: Вид-во Дніпропетр. Ун-ту, 2003.- Т.7. – С.181-190.

25. Воробйов В.М., Єнчев С.В., Захарченко В.П., Кічігін А.А. Формування масиву інформації статистичної моделі управління ефективністю функціонування електроенергетичних комплексів повітряних суден. Матеріали V МНТК “АВІА-2003”. Т.ІІ ”Аерокосмічні системи моніторингу та керування”, К.: НАУ, 2003. – С.179-185.

26. Воробьев В.М., Захарченко В.А., Кичигин А.А. Формирование «дерева критериев» системной оптимизации функционирования эргатических комплексов. Тези доповіді VI МНТК “АВІА-2004”. Т.ІІІ ”Виробництво та експлуатація авіаційної техніки”, К: НАУ, 2004.- С.35.15-35.16.

27. Воробьев В.М., Захарченко В.А., Кичигин А.А. Обоснование метода моделирования процесса функционирования электроэнергетического комплекса воздушного судна. Збірник наукових праць “ВІСНИК північного наук. центру “Автошляховик України”. К.: ТАУ №7, 2004. - С. 65-69.

28. Воробйов В.М., Захарченко В.П., Кічігін А.А. Обґрунтування ресурсу електроенергетичного комплексу з використанням методу статистичного моделювання. Тези доповіді: Матеріали V МНТК “Авіоніка-2004”: К: НАУ, 2004. - С. 138.

29. Воробйов В.М. Захарченко В.П., Кічігін А.А., Майданюк В.В. Критерій оцінки ефективності експлуатації автотранспортних засобів. Науково-технічний вісник МВС України ”Безпека дорожнього руху України”, №1-2, К: МВС України. 2005. – С.92-95.

30. Воробйов В.М., Єнчев С.В., Захарченко В.П., Кічігін А.А. Формування логіко-динамічної моделі оцінки ефективності функціонування електроенергетичних комплексів. Вісник Інституту електроніки та систем управління НАУ №2, К:, 2004.- С.89-97.

31. Воробьев В.М., Захарченко В.А., Кичигин А.А. Формализация критерия системной эффективности функционирования эргатических комплексов. Проблеми інформатизації та управління. Вип. 10, К: 2004. – С.68-71.

32. Кічігін А.А., Ленів О.І., Третяк Е.О. Мінімізація факторів математичної моделі виробництва із застосуванням методу експертних оцінок. Матеріали НТК молодих вчених “Політ-2007”, К: НАУ, 2007.

33. Захарченко В.А., Кичигин А.А., Тихонов В.В., Шемет Д.В. Алгоритм и программа подготовки информационных массивов для статистического моделирования функционирования авионики. Матеріали VІІІ МНТК “АВІА-2007”. - К: НАУ, 2007.

34. Кічігін А.А., Костюченко Є.І., Ленів О.І., Використання програмного пакету Visual Basic для статистичного моделювання складних систем. Матеріали НТК молодих вчених “Політ-2006”, К: НАУ, 2008.

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті викладалися наступні дисципліни:

 1. «Біотехнічні та медичні апарати і системи»
  [ семестр ], [ анотація ].

 2. «Системи управління і автоматики»
  [ семестр ], [ анотація ].

 3. «Системна інженерія»
  [ семестр ], [ анотація ].

 4. «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
  [ семестр ], [ анотація ].

 5. «Основи моделювання технологічних процесів»
  [ семестр ], [ анотація ].

 6. «Імітаційне моделювання складних систем»
  [ семестр ], [ анотація ].

 7. «Управління технологічними процесами»
  [ семестр ], [ анотація ].

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

[ Чекаємо додаткової інформації ]

 1. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 2. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 3. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 4. [ Назва розробки ], [ анотація ].
 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація

[ Поки чекаємо ... ]

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.