Персональна сторінка
Тунік А. А.
Тунік А. А.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Відео звернення
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Тунік Анатолій Азарійович

Доктор технічних наук, професор;
дійсний член Міжнародної Академії Навігації та Управління рухом;
старший член Американського Інституту Інженерів з Електротехніки та Електроніки;
фахівець з автоматичного управління та обробки інформації.

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Відео звернення
 

  Автобіографія


Народився 2 березня 1939 у м. Харкові. В 1961 році закінчив Харківській Політехнічний Інститут. У тому ж році почав працювати інженером в Інституті Електро-техніки АН України (нині Інститут Електродинаміки НАНУ), м. Київ, а з 1963 по 1978 р.р. в Інституті Кібернетики АН України. В 1965 році захистив у цьому ж Інституті під керівництвом акад. НАНУ В.М.Кунцевича кандидатську дисертацію, присвячену теорії та застосуванню дискретних екстремальних систем управління. Основні наукові та практичні результати по цій тематиці відображені у приблизно 40 статтях, двох авторських свідоцтвах на винаходи, та наступних монографіях:

 • «Дискретні екстремальні регулятори з модуляцією», вид.„Техніка”, Київ, 1968 р.;
 • «Самонастраивающиеся системы» під ред. П.І.Чінаєва, Київ, 1968 р. (у cпіваторстві);
 • «Автоматичне регулювання режимів роботи гідротранспортних установок», вид.”Наукова думка”, Київ, 1970р. (у співавторстві);
 • «Системы экстремального управления при случайных возмущениях», вид.”Наукова думка”, Київ, 1970 р. (у співавторстві).
З 1964 по 1969 рр. працював за сумісництвом в Київському Політехнічному Інституті, де викладав „Теорію автоматичного управління” на кафедрі „Автоматика і телемеханіка”.


З 1966р. по 1980р. працював над розробкою теорії систем автоматичного керування для динамічних випробувань нових авіаційно-ракетних конструкцій та бортових систем при детермінованих і стохастичних збуреннях та над їх впровадженням у промисловість. Головним науковим напрямком в цих дослідженнях стала теорія багатовимірних цифрових систем управління спектральними характеристиками векторних випадкових процесів, теорія стохастичної стійкості дискретних систем управління.

Основні наукові та практичні результати по цій тематиці наведені приблизно у 80 наукових статтях, трьох авторських свідоцтвах на винаходах, монографії „Автоматическое управление вибрационными испытаниями”, вид.”Энергия”, Москва, 1978 р. (у співавторстві.), енцік-лопедії „Вибрации в технике”, том 5, глава «Методы и средства моделирования эксплуатационных состояний при случайных воздействиях», вид. «Машиностроение», Москва, 1981 р. Приймав участь у створенні інших енциклопедичних видань: „Енциклопедія Кібернетики”, вид. УРЕ АН УРСР, 1973 р. (12 статей) та “Lexicon der Kybernetic”, Academie-Verlag, Berlin, 1981, 10 статей).

А.А.Тунік доповідав головні результати вищезгаданих досліджень на Міжнародних сімпозіумах ІФАК (International Federation on Automatic Control) із стохастичного управління (Будапешт, 1974 р.), з математичного забезпечення цифрових систем управління (Таллінн, 1976 р.), а також на Міжнародних конференціях з нелінійних коливань ( Київ, 1969 р. та Познань, 1972 р.).

По результатам вищенаведених досліджень захистив у 1974 р. докторську дисертацію на тему: „ Системи управління параметрами випадкових процесів” в Інституті Кібернетики АН України та підготував у цьому ж Інституті двох кандидатів наук. Практичні результати були застосовані у конкретних системах управління динамічними випро-буваннями у деяких провідних аерокосмічних та ракетних Конструкторських Бюро та Науково-Дослідних Інститутах колишнього Радянського Союзу.


З 1978 по 1981 р. працював у Київському Політехнічному Інституті професором кафедри прикладної математики, де викладав „Теорію ігор, масового обслуговування та дослідження операцій”, а також „Чисельні методи аналізу”. Продовжував працювати над теоретичними та практичними аспектами управління динамічними випробуваннями.

З 1981 р. починає працювати в КІІЦА, де по 1999 р. включно очолював кафедру автоматизованих систем управління і пілотажно-навігаційних комплексів (АСУ і ПНК). Викладав наступні дисципліни:

 • «Системи автоматичного управління польотом»,
 • «Теорія систем автоматичного управління»,
 • «Цифрові системи управління та обробки інформації».
У 1983 отримав вчене звання професора. Наукова дослідна діяльність була спрямована на розв’язання проблем аналізу та синтезу оптимальних та робастних цифрових систем управління польотом при стохастичних збуреннях, методах ідентифікації динамічних характеристик літального аппарата, аналізу ефективності розподілених бортових компютерних мереж пілотажно-навігаційних комплексів, створенню комплексів напівнатурного моделювання для випробувань та сертифікації ПНК в умовах, наближених до експлуатаційних. Практичне впровадження результатів цих досліджень було виконано на підприємствах цивільної авіації та авіаційної промисловості.


У травні-червні 1995 р. викладав курс „Системи управління ЛА” у Китайському Інституті Цивільної авіації (м. Тяньцзінь) для викладачів та інженерів. У тому ж році був запрошений до Універсітету шт. Аляска, Анкорідж, США, де на протязі осіннього семестру викладав „Основи авіоніки” та „Основи алгебри”. У 1997 році був запрошений до Корейського Науково-Дослідного Аерокосмічного Інституту (м. Теджон, Південна Корея), де працював до кінця 2001 р. У цьому інституті він приймав участь у розробці проектів по створенню робастних систем управління польотом безпілотних ЛА (літаків та аеростатів), ідентифікації динаміки ЛА за допомогою розширених фільтрів Калмана та створенню інтегрованих інерціально-супутникових навігацийних систем. Результати цих досліджень були надруковані у 10 статтях у провідних південно-корейських наукових журналах. Зроблено 6 доповідей на корейських та міжнародних наукових конференціях з аерокосмічних проблем та з автоматичного управління, в т.ч. на 14-му Міжнародному Сімпозіумі ІФАК з управління в космосі (Сеул, 1998). По запрошенню провідних корейських ВУЗ’ів А.А.Туніком були прочитані короткі курси лекцій „Проблеми управління та ідентифікації ЛА” (у Корейському Авіаційному Універсітеті, м. Сеул, та Корейському Інституті Передових Наук та Технологій, м.Теджон) та „Інтегровані інерціально-супутникові системи для ближньої навігації” (Сеульський Національний Університет та Чунгнамський Національний Університет, м.Теджон).


Після повернення з Південної Кореї працює в НАУ професором кафедри систем управління і метрології, викладає на англійській мові курси:

 • «Теорія автоматичного управління»,
 • «Оптимальні системи управління»,
 • «Основи теорії управління польотом»,
 • «Організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем в бортових системах управління»,
 • «Системи управління літальними апаратами».
Є науковим керівником держбюджетних тем в галузі систем управління та навігації безпілотних літальних апаратів, займається науковою роботою в галузі робастних систем управління польотом, зокрема із застосуванням елементів штучного інтелекту, інтегрованих інерціально-супутникових систем навігації, алгоритмів та систем обробки інформації, здійснює наукове керівництво аспірантами і докторантами. Всього на поточний час під його керівництвом захищено 22 кандидатські дисертації, та надруковано 341 наукова праця. У 2003 році йому було присвоєно почесне звання «Почесний працівник авіаційного транспорту України». З 2003 по 2009 роки очолював Координаційний Центр Англомовної освіти НАУ.

З 1993 по 1997р. був членом експертної ради ВАК України по інформатиці та управлінню. У період з 1976 по 1997 р. був в різні роки членом Вчених Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій у Інституті Кібернетики АН України, КПІ, КІІЦА та Київському Інженерно-Будівельному Інституті.


Напрям наукової діяльності:

 • «Розробка методів і алгоритмів синтезу робастних систем управління польотом.
 • «Розробка методології створення комбінованих систем управління польотом з елементами штучного інтелекту».

Докторська дисертація на тему «Системи управління параметрами випадкових процесів».

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць за 2008-2009 роки

На теперішній час має понад 350 наукових, науково-методичних праць та винаходів. У наведеному нижче списку відображені публікації за 2008-2009 роки.


1. А.А. Tunik, M.A. Touat. Combination of Fuzzy and “Crisp” Principles in Modern Multivariable Robust Flight Control. ISDMCI’2008: Збірка наукових праць Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту».- Євпаторія, 2008.- С. 7-10.

2. Тунік А.А., Комнацька М.М. Нечіткий закон керування висотою польоту безпілотного літального апарата у разі неповних вимірювань вектора стану. Електроніка та системи управління, № 1(15).-К.: НАУ, 2008.- С.45-55.

3. А.А. Tunik, M.A. Touat. Structured Parametric Optimization of Multivariable Robust Control Based on Genetic Algorithms. Proceedings of National Aviation University, No. 2 (35).-K.: NAU, 2008. - pp. 10-17.

4. Тунік А.А., Мельник К.В. Робастная оптимизация многомерных систем управления полётом на основе технологии синтеза. Автоматика-2008: Доклады XV Международной Конференции по автоматическому управлению, Т.2, Одесса: ОНМА, 23-26.08.2008.- С.619-623.

5. А.А. Tunik, M.A. Touat, M.M. Komnatska. Combination of Fuzzy and Crisp Control in the Airborne Robust Multivariable Systems. The 3rd World Congress “Aviation in the XXI Century. Safety in Aviation”. Kiev, NAU, September 22-24, vol. 2, 2008.- pp.33.37-33.47.

6. Тунік А.А., Мельник К.В. Проектування багатовимірних систем керування польотом в умовах невизначеності за допомогою технології синтезу. Вісник НАУ, №3 (36).-К.: НАУ, 2008.-стор.73-84.

  7. А.А. Tunik, M.A. Touat. Design of UAV Robust Control Autopilot Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Вісник НАУ, №4 (37).-К.: НАУ, 2008.-стор.9-18.

8. Тунік А.А., Кліпа А.М. Визначення початкових значень параметрів для ідентифікації моделі в просторі станів. Електроніка та системи управління, № 4(18).-К.: НАУ, 2008.- С.115-120.

9. Туник А.А., Мельник К.В. Робастная оптимизация многомерной системы управления полётом, основанная на концепции структурированного сингулярного числа. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструю-вання авіаційно-космічної тех.-ніки». Збірник доповідей. Ч.1. Київ: 23-24.04.09.-С.289-291.

10. Тунік А.А., Горбатюк О.Д. Синтез ?-оптимальної системи покращення стійкості та керованості вертольоту. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки». Тез. доп., ДНДІА, Київ: 2009, стор. 116-117.

11. А.А. Tunik, M.A. Touat. Combination of Fuzzy and “Crisp” Principles in Modern Multivariable Robust Flight Control. Системні технології, № 6’(59), Дніпропетровськ: 2008.- С.10-26.

12. Туник А.А., Горбатюк О.Д., Ларин В.Б. Подавление возмущений, действующих на вертолёт в режиме висения, с помощью статической обратной связи по выходу. Проблемы управления и информатики. - 2009. - № 3. - С.87-97.

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті поставлено та прочитано біля двох десятків навчальних курсів. За останні роки підготував та читає на сучасному рівні такі курси як:

 1. «Теорія автоматичного управління» (на англійській мові)
  [семестр], [анотація].

 2. «Оптимальні системи управління» (на англійській мові)
  [семестр], [анотація].

 3. «Основи теорії управління польотом» (на англійській мові)
  [семестр], [анотація].

 4. «Організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем в бортових системах управління» ( на англійській мові)
  [семестр], [анотація].

 5. «Системи управління літальними апаратами» (на англійській мові)
  [семестр], [анотація].

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок

 1. Назва розробки, анотація.
 2. Назва розробки, анотація.
 3. Назва розробки, анотація.
 4. Назва розробки, анотація.
 
  До меню сторінки
  Відео звернення

Поки чекаємо ...

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.