Персональна сторінка
Воронов С.І.
Воронов С.І.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Воронов Сергій Ігоревич

Старший викладач.
Спеціалізація: Інформаційно-вимірювальні системи, прикладне програмування.

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


Народився 10 лютого 1952 року в м. Дніпропетровську. 1976 завершив повний курс навчання у Київському політехнічному інституті (КПІ) та захистив диплом по спеціальності інформаційно-вимірювальна техніка.

Трудову діяльність розпочав в 1971 році, поєднуючи навчання на стаціонарі КПІ із роботою на посаді лаборанта кафедри, а з 1976 року на посаді інженера кафедри ІВТ названого інституту. Після закінчення КПІ (09.03.1976р.) був направлений на роботу в Київський інститут автоматики (КІА), де продовжив розробку по НДР-ДКР в якості відповідального виконувача. Протягом роботи в КІА (1976-1981рр.) мною була завершена та впроваджена (ПО “Хімволокно”, м. Курськ) інформаційно-вимірювальна підсистема в складі системи керування параметрами мікроклімату. Розробка інформаційно-вимірювальних пристроїв потребувала великого об’єму обчислень та самостійного створення відповідних комп'ютерних програм. Це обумовило мою подальшу діяльність в якості програміста, а мої наукові та технічні інтереси остаточно визначились в галузі створення систем автоматизованого проектування (САПР).

В період з 1979р по 1989р працював на посадах молодшого наукового співробітника, провідного інженера-програміста, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. За цей час мною було розроблено значний обсяг системних та прикладних програм (детальніше за наступним посиланням):   Розробки 1979-1989

Починаючи з 1989р. стало остаточно зрозумілим, що персональні комп'ютери це не тимчасова забавка, а це надовго і перспективно. Відповідно в період з 1989 по 2001 року я працював на посадах провідного інженера-програміста, накопичуючи досвід керівництва програмними проектами. Як результат, з 1991 року, обійняв посаду заступника генерального директора "Української зовнішнє-економічної асоціації Контакт" за профілем IT-технології, а з 1992р посаду директора ТОВ "Контакт-АПІ", поєднуючи керівництво програмними проектами з авторськими розробками (детальніше за наступним посиланням):   Розробки 1989-2002

На при кінці 1990-тих та початку 2000-них років (період економічної кризи в Україні) пошуки замовників програмного забезпечення потребувало все більшого та більшого часу. Іноді цей час перевищував час необхідний для виконання замовленого проекту та (що ще гірше) численні випадки банкрутства замовників призводили нульової рентабельності по поточним проектам. Тому в 2002 році після згортання діяльності фірми "Контакт-АПИ", я працевлаштувався в "Національний авіаційний університет" де працюю і сьогодні.

За час роботи в університеті я займав посади старшого наукового співробітника, в.о. доцента, старшого викладача. На теперішній час маю по над 30 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 навчально-методичного характеру. Підготував та викладав декілька навчальних курсів, в тому числі: «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», «Основи побудови систем управління в світлотехниці», «Апаратно-програмне забезпечення технічних систем», «Комп’ютерна графіка та моделювання», «Програмування», «Компютерні мережі».

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

На теперішній час маю по над 30 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 навчально-методичного характеру. Перелік основних наукових та навчально-методичних праць представлений по наступному посиланню:   Перелік (формат *.pdf)


Навчально-методичні праці останнього часу можно отримати у вільному доступі:

Додаткові лекції на тему “Алгоритми та методи обчислення елементарних функцій” до навчального курсу “Обчислювальна техніка та програмування” та "Програмування". Посилання для завантажування: лекції (формат pdf) та комп'ютерна програма (формат rar)

Додаткові лекції на тему “Квадратурні методи обчислення інтегралів табличних функцій з постійним шагом” до навчального курсу “Обчислювальна техніка та програмування” та "Програмування". Посилання для завантажування: лекції (формат pdf) та комп'ютерна програма (формат rar)

 
Додаткові лекції на тему “Апроксимація табличних функцій в інженерних задачах” до навчального курсу “Обчислювальна техніка та програмування” та "Програмування". Посилання для завантажування: лекції (формат pdf) та комп'ютерна програма (формат rar)

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті мною підготовано та викладалося декілька навчальних дисциплін, в тому числі: «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», «Основи побудови систем управління в світлотехніці», «Апаратно-програмне забезпечення технічних систем», «Комп’ютерна графіка та моделювання», «Програмування», «Компютерні мережі» (детальніше за наступним посиланням):   Дисципіни 2002-2015

Починаючи з вересня 2015 року я викладаю наступні навчальні дисципіни:

 1. «Програмування» (I,II,III семестри)
  Анотація: Даний курс орієнтовано на студентів 1- та 2-го року навчання. Тематично курс включає:
  • I семестр - MatLab с заглибленням до M-Files та GUI; створення Delphi Application's.
  • II семестр - Створення Delphi Application's та розробка "class" підсистем.
  • III семестр - JAVA на базі технології "Eclipse".
  Навчальна програма: На даний час постійно оновлюється згідно з змінами навчальних планів.
  Забеспечення курсу: Викладання курсу забезпечується електронними підручниками багатьох авторів. Постійно оновлюється лабораторний практикум.

 2. «Комп'ютерні мережі» (VII семестр)
  Анотація: Даний курс орієнтовано на студентів 4-го року навчання. Тематично курс включає:
  • Проблематика комп'ютерних мереж та детальний розгляд моделі ISO/OSI;
  • Розгляд технології клієнт-сервер;
  Навчальна программа: На даний час постійно оновлюється згідно з змінами навчальних планів.
  Забезпечення курсу: Викладання курсу забеспечується електронними підручниками багатьох авторів. Постійно оновлюється лабораторний практикум.

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок останнього часу

До наступного переліку розробок були включені лише ті програми та програмні системи, до разробки яких залучалися студенти старших курсів та на базі яких захищалися дипломні роботи рівня магістр або спеціаліст.

Freeware. Клієнт-серверна програмна система EnPoint ver.4.02. для задач віддаленого вимірювання спектру сигналу (Delphi7). Система орієнтована на навчальний процес та дозволяє проілюструвати теоретичні знання алгоритмічними засобами. В розробці програми приймав участь студент П.Веремій. За матеріалами додаткового модуля системи була захищена дипломна робота.
Останню версію можна завантажити по наступному посіланню: EnPoint ver 4.02 (формат rar) .

Freeware - програма Spectrum ver.5.5. для моделювання клієнт-серверного рішення задач електротехніки за допомогою віддаленого вимірювання спектру сигналу (Delphi7). Програма є наступним етапом для подальшої розробки клієнт-серверної системи EnPoint та дозволяє проілюструвати поступовий розвиток складних алгоритмічними систем. В розробці програми приймав участь студент К.Кобец. За матеріалами програми була захищена дипломна робота.
Останню версію можна завантажити по наступному посіланню: Spectrum ver.5.5. (формат rar) .

Freeware - програма ComplexESet ver.1.04. для обчислення коренів системи лінійних рівнянь з комплексними коефіцієнтами (Delphi7 + Assembler). Програма дозволяє розв’язувати системи лінійних комплексних рівнянь розміром 1000 х 1001 за 10 - 11 секунд, що забезпечується завдяки Assembler - реалізації ресурсоємних частин алгоритму. За матеріалами на базі модулів цієї програми програми були захищені дипломні роботи.
Останню версію можна завантажити по наступному посиланню: ComplexESet ver.1.04. (формат rar) .

Freeware - програма Approx ver.2.07. для апроксимації табличних функцій степеневими рядами та дискретним перетворенням Фурьє. Програма орієнтована на автоматизацію інженерних розрахунків та учбовий процес.
Останню версію можна завантажити по наступному посиланню: Approx ver.2.07. (формат rar) .

 

Freeware - Програмна ImgTools ver.3.5. для обробки растрових зображень методами цифрової фільтрації, поелементних та афінних перетворень, статистичної обробки. Програма орієнтована на навчальний процес та дозволяє проілюструвати теоретичні знання алгоритмічними засобами. В розробці окремих модулів програми приймали участь студенти П.Задорожій, І.Думанська, Д.Друзь, Д.Давіденко, С.Денисенко. За матеріалами програми були захищені дипломні роботи.
Останню версію можна завантажити по наступному посиланню: ImgTools ver.3.5 (формат rar) .

Freeware - програма GraphTools ver.1.5. це відносно простий графічний редактор векторної графіки. Програма орієнтована на навчальний процес та дозволяє проілюструвати теоретичні знання алгоритмічними засобами. Особливістю програми є техніка реалізації операцій "UnDo". В розробці окремих модулів програми приймали участь студенти І.Медяник, О.Ткаченко. За матеріалами програми були захищені діпломні роботи.
Останню версію можна завантажити по наступному посиланню: GraphTools ver.1.5. (формат rar) .

Freeware - Клієнт-серверна програмна система АРМ бортового інженера. Сервер системи реалізований як група вимірювальних підсистем, а клієнт як група підсистем візуалізації результатів. На першому етапі цього проекту не розглядалася прив'язка вимірювальних посістем до конкретних датчиків, АЦП, інтерфейсів зв'язку з АЦП з комп'ютером. Вихідні дані вимірювань имитировались за допомогою візуальних консолей на сервері. За матеріалами системи у 2017 році були захищені три дипломні роботи.
Детальніше про: АРМ бортового інженера


Крім того, для забезпечення навчального процесу (у різні періоди роботи в НАУ) було розроблено наступне інформаційне забезпечення:

В період 2004-2010 роки була створена та експлуатувалась комп'ютерна мережа ІЕСУ. Мережа була реалізована по трьохрівневій ізольованій доменній архітектурі (формат pdf) . До переліку сервісів, які надавала мережа було включено:
 • WEB сервера на базі Internet Information Servese;
 • FTP сервера на базі BlackMon Server;
 • EMAIL сервер на базі MS Exchange 2000 SP3
 • DNS, WINS, DHCP та OSPF сервіси на базі серверов MS Server 2000 SP4.
Для управління мережею, сервісами та доступом до інформації було розроблено WEB - інтерфейси, що були встановлені, починаючи від магістральних та завершаючи серверами окремих кафедр. Копії з екранів таких інтерфейсів мали вигляд: головний сервер , сервер адміністрації .

З початку 2005 по 2010 роки на базі комп'ютерна мережі ІЕСУ були створені та експлуатувалися технічні WEB та FTP бібліотеки електронних підручників. До бібліотек включалися лише ті фахові підручники, що на той час були вільно доступні в глобальному Internet. На при кінці експлуатації бібліотеки включали понад 5 тис. найменувань (WEB - бібліотека) та понад 8 тис. найменувань (FTP - бібліотека). Доступ до бібліотек був безкоштовним та лише у мережі ІЕСУ. Копія з екрану - WEB бібліотеки .

 
В організаційному плані за період роботи в НАУ було створено та супроводжувалось декілька сайтів:
 • Сайт кафедри електротехніки і світлотехніки (~33 МБ). На даний час сайт відключено у зв'язку зі зміною назви кафедри та підпорядкуванню іншому інституту. Тому наводиться лише копія екрану головної сторінки сайту.
 • Сайт інституту електроніки та систем управління (~293 МБ). На даний час сайт відключено у зв'язку з реорганізацією інституту. Тому наводиться лише копія екрану головної сторінки сайту.
 • Сайт кафедри комп'ютеризованих систем та технологій cest.nau.edu.ua
 • сайт кафедри систем управління літальних апаратів в складі науково-навчального інституту аеронавігаціїї.


Оскільки в даний час обсяги навчальних програм постійно скорочуються, то для багатьох навчальних дисциплін глибина освоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу небезпечно наближається до критичного рівня. Тому у 2016 році було створено сайт "Ресурсы для моих студентов". На сайті розміщено значна кількість додаткових учбових матеріалів. sv52blog.ho.ua

 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація та посилання

3.10.2017
САЙТ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ


Звертаємось до студентів кафедри! Панове, чи не настав час зробити сайт студентів нашої кафедри?
З пропозиціями по програмуванню, або редакторській та журналістській діяльності для сайту звертатися до Воронова С.І корп.5 ауд.501. Доречі, сторінка для підключення студентських сайтів, вже підготовлена


 

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.