Персональна сторінка
Воронов С.І.
Воронов С.І.
Швидкі посилання
Головна сторінка Кадровий склад Зарезервовано
Швидкі посилання
Автобіографія Перелік праць Дисципліни Перелік розробок Додатково
 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

Воронов Сергій Ігоревич

Старший викладач.
Спеціалізація: Інформаційно-вимірювальні системи, прикладне програмування.

  До кінця сторінки   Перелік праць   Дисципліни   Перелік розробок   Додатково
 

  Автобіографія


Народився 10 лютого 1952 року в м. Дніпропетровську. 1976 завершив повний курс навчання у Київському політехнічному інституті (КПІ) та захистив диплом по спеціальності інформаційно-вимірювальна техніка.

Трудову діяльність розпочав в 1971 році, поєднуючи навчання на стаціонарі КПІ із роботою на посаді лаборанта кафедри, а з 1976 року на посаді інженера кафедри ІВТ названого інституту. Після закінчення КПІ (09.03.1976р.) був направлений на роботу в Київський інститут автоматики (КІА), де продовжив розробку по НДР-ДКР, почату в КПІ, останній етап якої виконувався мною в якості відповідального виконувача. Протягом роботи в КІА (1976-1981рр.) мною була завершена та впроваджена (ПО “Хімволокно”, м. Курськ) інформаційно-вимірювальна система керування параметрами мікроклімату. Сутність робіт по вищеназваній системі потребувала великого об’єму обчислень та самостійного створення відповідних програм для ЕОМ. Це прив’язало мою подальшу діяльність до задач автоматизованих інженерних обчислень. До кінця 1981р всі мої наукові та технічні інтереси остаточно визначились в галузі створення та експлуатації систем автоматизованого проектування (САПР).

В період з 1979р по 1989р працював на посадах молодшего наукового співробітника, провідного інженера-програміста, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. За цей час:

 1. На базі алгоритмічніх мов (автокод, Ляпас, Алмір, Аналітік) та відповідних ЕОМ (БЕСМ-4, Мір-1, Мір-2) було разроблено понад програмних 15-комплексів для автоматизованих інженерних обчислювать в галузі радіо-електронній апаратури (РЕА).

 2. На базі алгоритмічніх мов (Assembler IBM, PL-1), ЕОМ серії ЕС-1033-1060 та відповідних операційних систем (MVT, SVS, SVM,) було викнано декілько значних родробок прикладного та системного рівня:

  • САПР "Документообіг" (PL-1).
  • Комплекс додаткових підсистем (Assembler IBM) в складі таких систем керування обчислювальним процесом як “Фокус”, “Аргус”, “Прімус”.
  • Комплекс програмних доробок до операційних систем MVT, SVS (Assembler IBM) понад 10 субмодулів ядра, та 5 субмодулів в частині діалога керування обчислювальним процесом.
  • Виконана розробка алгорітмічної мови "Янус", призначеної для підтримки діалога керування обчислювальним процесом в операційних системах MVT, SVS.
  • Розроблена система кросс-ассемблера для процесора Intel 8080 в середовищі Assembler IBM для операційних систем MVT, SVS.
  • Виконана (Assembler IBM, Borland Pascal ver.3 ) доробка та впровадження системи файлового з'вязку на базі модему "Iola" для ЕС-ЭВМ та ПК Intel 186-286.
  • Розроблено понад 90 утіліт та допоміжних модулів, що застосовувалися як засоби налаштування та супроводу розроблених систем та підсистем.

 3. Найбільш значні наукові результати цього періоду відображені в звітах двох науково-дослідних робот:

  • "Принципы построения универсальных программных интерфейсов для больших программных систем". Отчет по НИР "Разработка информационно-управляющих интерфейсов для создания организующих систем. (часть - II)". Киевский институт автоматики, г. Киев, 1989/
  • "Анализ структур баз данных". Отчет по теме 993 ОКР "КОМПАС-Р3", раздел II Киевский НИИ Гидроприборов, 1981.

Починаючи з 1989р. стало остаточно зрозумілим, що персональні комп'ютери це не тимчасова забавка, а це "надовго і всерйоз". Відповідно 1989 - 2002 роки можно відокремити як особливий період, який в середені 1990-их значно ускладнився кризою економіки України, кризою, що призвела до обвальної зупинки майже всіх наукоємних підприємств та розробок.

В цей період я працював на посадах провідного інжененра-програміста (КІА), з 1991р на посаді заступника генерального директора "Украінської зовнішне-економічної асоціації Контакт" та з 1992р на посаді директора ТОВ "Контакт-АПІ". Одночас криза економіки обумовила потребу переорієнтувати всі зусилля з наукових (на які важко було знайти замовника) на прикладні розробки. Таким чином, в цей пеіод основні розробки виконувались в алгоритмічних мовах Assembler Intel, Borland Pascal ver.5.5 - ver.7.0, Clarion ver.3, VBA for MS Office (ver.97 – ver.2000), VB ver.6, MS-SQL for MS-SQL-Server (6.0-7.0), крім того, в дуже широкому спектрі прикладних напрямків. Авторські розробки того періоду влючають:

MS-DOS, Assembler. Програмний інстументарій для швидкого текстового та графічного виводу на дісплей, модулі підтримки текстових та графічних меню та модулі для файлових операцій, понад 20 утіліт системного призначення.

MS-DOS, Borland Pascal ver.5.5. Система "КОНДИГ" для тестування РЕА за допомогою апаратного стенду з процесором Intel 8080 через інтерфейс RS232. (1989р.)
Копії з екрану: №1 , №2 , №3 , №4 , №5 .

MS-DOS, Assembler, Borland Pascal ver.5.5. Підсистема візуального проектування для системи "Відкриті виставкові майданчики". Ідея проекту була запозичена з відомої того часу комп'ютерної гри "Might and Magic ver.3." Але найбільш цікавим в роботі є застосування афінних преретворень для масштабування растрової графіки. (1991р.) Копії з екрану: №1 , №2 , №3 .

 
MS-DOS, Assembler, Borland Pascal ver.5.5. Система оператора ПК "DIR102", що функціонально аналогічна відомої в той час системі "Norton commander". (1992р.)
Копії з екрану: №1 , №2 , №3 , №4 .

MS-DOS, Borland Pascal ver.5.5. "САПР для станков ЧПУ по специальной обработке металлов алмазными резцами". Розроблені підсистеми “Оболочка”, "База данных проектов", а також підсистема “Проектирование детали”. (1993.) Відповідні копії з екрану: №1 , №2 , №3 .

MS-DOS, Borland Pascal ver.5.5. Програма "Украина-1993г. в цифрах". Найбільш цікавим в роботі є застосування технології "гіпермапа". Копії з екрану: №1 , №2 .

Піся того, коли виникла можливість проаналізувати тенденції розвитку MS Office 97 та 2000, а також операційних систем Windows 3.11 та Windows 95, стало чітко ясно - в реаліях украінської економіки того часу системне програмування треба згортати. Тому в період 1989 - 2002 роки основні зусилья були спрямовані на розробку прикладних баз даних. У наступному переліку приведені лише авторськи бази даних, які мали замовників на розробку:

VBA MS Access2000. Система супроводу платіжних документів. (Замовник "ЕНЕРГОСВІТ").
Копії з екрану: №1 , №2 , №3 .

VBA MS Access2000. Система учета, контроля та редагування для документообігу фірми. (Замовник "Ассоциация КОНТАКТ"). Копії з екрану: №1 , №2 .

VBA MS Access2000. Система «Кадры». Призначена для оперативного супроводу інформації відділом кадрів (Замовники "Укрспецэкспорт", ТОВ "ТРЕМБІТА") Копії з екрану: №1 , №2 , №3 .

VBA MS Access2000. Система «Зарплата». (Замовник "АО ГРАТ") Копії з екрану: №1 , №2 , №3 , №4 .

VBA MS Access2000. Система «Договор». Система призначена для відслідковування виконання договорів (Замовник "АО ГРАТ") Копії з екрану: №1 , №2 .

VBA MS Access2000. Система «Секретарь» Призначена для супроводу поточних контактів. (Замовник "ООО ХИТШИЛД"). Копії з екрану: №1 .

 
VBA MS Access2000. Підсистеми поточної діяльності фірми: «ТНВЭД» - «Товарная номенклатура», «Платежные поручения с анализом оборотных сальдо по счетам корреспондентов платежа», «Персонифицированный учет для Пенсионного фонда». (Замовник "Ассоциация КОНТАКТ")

VBA MS Access2000. Система супроводу та генерації переліку посилань у форматі *.html для WEB-дизайну. (Замовник "Ассоциация КОНТАКТ") Копії з екрану: №1 , №2 , №3 .

VBA MS Access2000. Система для супроводу бібліографіческих данных по науковим та технічним публікаціям.(Замовник "Ассоциация КОНТАКТ") Копії з екрану: №1 , №2 , №3 .

HTML ver.3.2. В цей же час було розроблено декілько сайтів. Сьогодні це вже майже забута історія, що зрозуміла лише тим, кто відрізняє IE3 від NS3 Тому наводяться лише копії з екрану стародавніх дісплеїв тих часів: НИКА , ХИТШИЛД , UTS .

На прикінці 1990-тих та початку 2000-них років пошуки замовників роботи потребувало все більшого та більшого часу. Іноді цей час перевищував час, необхідний для виконання замовленного проекту. Тому в 2002 році після згортання діяльності фірми "Контакт-АПИ", я працевлаштувався в "Національний авіаційний університет" де працюю і сьогодні.

За час роботи в унівеситеті я займав посади старшого наукового співробітника, в.о. доцента, старшого викладача. На теперішній час маю 29 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 навчально-методичного характеру. Розробив п'ять авторських навчальних курсів: «Обчислювальна техніка та програмне забеспечення», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», «Основи побудови систем управління в світлотехниці», «Апаратно-програмне забезпечення технічних систем» та «Комп’ютерна графіка та моделювання».

 
  До меню сторінки
  Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

На теперішній час Воронов С.І. має 29 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 навчально-методичного характеру, та одне свідоцтво про винаходи. Перелік основних наукових та навчально-методичних праць представлений по наступному посиланню:

  Перелік (формат *.pdf)


Навчально-методичні праці останнього часу можно отримати у вільному доступі:

1) Додаткові лекції на тему “Алгоритми та методи обчислення елементарних функцій” до навчального курсу “Обчислювальна техніка та програмування”. Посилання для завантажування: леції (формат pdf) та комп'ютерна програма (формат rar)

2) Додаткові лекції на тему “Квадратурні методи обчислення інтегралів табличних функцій з постійним шагом” до навчального курсу “Обчислювальна техніка та програмування”. Посилання для завантажування: леції (формат pdf) та комп'ютерна програма (формат rar)

  3) Додаткові лекції на тему “Апроксимація табличних функцій в інженерних задачах” до навчального курсу “Обчислювальна техніка та програмування”. Посилання для завантажування: леції (формат pdf) та комп'ютерна програма (формат rar)

 
  До меню сторінки
  Перелік викладаємих дисциплін

За роки роботи в університеті Воронов С.І. розробив п'ять авторських навчальних курсів: «Обчислювальна техніка та програмне забеспечення», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», «Основи побудови систем управління в світлотехниці», «Апаратно-програмне забезпечення технічних систем» та «Комп’ютерна графіка та моделювання».

 1. «Обчислювальна техніка та програмне забеспечення» (I,II,III семестри)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 1- та 2-го року навчання. Тематично курс включає:
  • I семестр - Mscrosoft Office с заглибленням до рівня Visual Basic for Application та Adobe Photoshop.
  • II та III семестри - Visual Basic ver.6.
  Навчальна программа курсу: На даний час значно застаріла та потребує значного оновлення.
  Забеспечення курсу: До курсу був составлений з відкритих джерел HTML-підручник та розроблен комплекс комп'ютерних програм (VB6), які поступово ілюстрували кожну тему. Завершальні програми кожної теми можно завантажити по наступному посіланню: VB6 Final Lab's (формат rar) .

 2. «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови» (I,II,III семестри)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 1- та 2-го року навчання. Тематично курс включає:
  • I семестр - Mscrosoft Office, Adobe Photoshop, Borland Pascal ver 7.
  • II та III семестри - Delphi ver.7.
  Навчальна программа курсу: Завантажити по наступному посіланню: 2012р. (формат pdf)
  Забеспечення курсу: Викладання курсу забеспечувалось електроними підручниками багатьох авторів. До курсу був розроблен комплекс комп'ютерних програм (Delphi7), які поступово ілюстрували кожну тему. Поточні програми кожної теми можно завантажити по наступному посіланню: Delphi7 Lab's (формат rar) .

 3. «Апаратно-програмне забезпечення технічних систем» (V, VI семестри)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 3-го року навчання. Тематично курс включає:
  • V семестр - Розгляд архітектур узагальнених систем управління; Розгляд та разрахунок цифро-аналогових перетворювачів;
  • VI семестр - Розгляд та разрахунок аналого-цифрових перетворювачів; Розгляд з архитектур та функцій систем передачі даних.
  Навчальна программа курсу: Завантажити по наступному посіланню: 2011р. (формат pdf)
  Забеспечення курсу: До курсу були розроблені електронні (pdf) навчальні посібники “Цифро-аналогові перетворювачі” та “Аналого-цифрові перетворювачі”. Крім того, був розроблен комплекс комп'ютерних програм - моделей (MultiSim ver.8), які ілюстрували кожну тему. Моделі до кожної теми можно завантажити по наступному посіланню: MultiSim DAC, ADC, OSI (формат rar) . Додатково була розроблена комп'ютерна система "EnPoint" для моделювання в режимі кліент-сервер спектральних вимірювань електричного сигналу. Останню версію системи можно завантажити по наступному посіланню: EnPoint ver 4.02 (формат rar) .

 4. «Основи побудови систем управління в світлотехниці» (V семестр)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 3-го року навчання. Тематично курс включає:
  • Знайомство з архітектурою узагальнених систем управління;
  • Порівняльний розгляд цифро-аналогових та аналого-цифрових перетворювачів;
  • Знайомство з архитектурою та функціями систем передачі даних.
  Навчальна программа курсу: Завантажити по наступному посіланню: 2012р. (формат pdf)
  Забеспечення курсу: До курсу були розроблені електронні (pdf) навчальні посібники “Цифро-аналогові перетворювачі” та “Аналого-цифрові перетворювачі”. Крім того, був розроблен комплекс комп'ютерних програм - моделей (MultiSim ver.8), які ілюстрували кожну тему. Моделі до кожної теми можно завантажити по наступному посіланню: MultiSim DAC, ADC, Block's (формат rar) .

 5. «Комп’ютерна графіка та моделювання» (IX семестр)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 5-го року навчання. Тематично курс включає:
  • Інформаційні поля та проблематіка їх метрізації, сканування та відображення;
  • Порівняльний розгляд засобів обробки зображень;
  • Математичні та алгоритмічні методи обробки зображень.
  Навчальна программа курсу: Завантажити по наступному посіланню: 2012р. (формат pdf)
  Забеспечення курсу: До курсу були розроблені мультимедійни конспекти лекцій (pdf) обсягом 125 слайдів та значною кількістю гипертекстових посилань на приклади зображень та наукові статті. Крім того, була розроблена комп'ютерна система "ImgTools" для обробки зображень цифровими фільтрами, поелементними перетворюваннями та статистичними методами. Останню версію системи можно завантажити по наступному посіланню: ImgTools ver.3.5 (формат rar) .

Починаючи з вересня 2015 року Воронов С.І. викладає наступні навчальні курси:

 1. «Програмування» (I,II,III семестри)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 1- та 2-го року навчання. Тематично курс включає:
  • I семестр - MatLab с заглибленням до M-Files та GUI; створення Delphi Application's.
  • II семестр - Створення Delphi Application's та розробка "class" підсистем.
  • III семестр - JAVA на базі технології "Eclipse".
  Навчальна программа курсу: На даний час значно оновлюється згідно з анотацією.
  Забеспечення курсу: Викладання курсу забеспечується електроними підручниками багатьох авторів. Розробляеться та оновлюється лабораторний практікум.

 2. «Комп'ютерні мережі» (VII семестр)
  Анотація: Даний курс орієнтован на студентів 4-го року навчання. Тематично курс включає:
  • Проблематика комп'ютерних мереж та детальний розгляд моделі ISO/OSI;
  • Розгляд технології клієнт-сервер;
  • Інтерфейсні системи, що застосовуються в авіації.
  Навчальна программа курсу: На даний час значно оновлюється згідно з анотацією.
  Забеспечення курсу: Викладання курсу забеспечується електроними підручниками багатьох авторів. Розробляеться та оновлюється лабораторний практікум.

 
  До меню сторінки
  Перелік науково-технічних розробок останнього часу

До наступного переліку розробок були включені лише ті програми та програмні системи, до разробки яких залучалися студенти старших курсів та на базі яких захищалися дипломні роботи рівня магістр або спеціаліст.

Freeware. Клієнт-серверна програмна система EnPoint ver.4.02. для задач віддаленого вимірювання спектру сигналу (Delphi7). Система орієнтована на навчальний процес та дозволяє проілюструвати теоритичні знання алгоритмічними засобами. В розробці програми приймал участь студент П.Веремій. За матеріалами додаткового модуля системи була захищена діпломна робота.
Останню версію можно завантажити по наступному посіланню: EnPoint ver 4.02 (формат rar) .

Freeware - програма Spectrum ver.5.5. для молелювання клієнт-серверного рішення задач електротехніки за допомогою віддаленого вимірювання спектру сигналу (Delphi7). Програма є наступним етапом для подальшої розробки клієнт-серверної системи EnPoint та дозволяє проілюструвати поступовий розвиток складних алгоритмічними систем. В розробці програми приймал участь студент К.Кобец. За матеріалами програми була захищена діпломна робота.
Останню версію можно завантажити по наступному посіланню: Spectrum ver.5.5. (формат rar) .

Freeware - програма ComplexESet ver.1.04. для обчислення коренів системи лінійних рівнянь з комплексними коефіцієнтами (Delphi7 + Assembler). Програма дозволяє роз'вязувати системи лінійних комплексних рівнянь розміром 1000 х 1001 за 10 - 11 секунд, що забеспечується завдяки Assembler - реалізації ресурсоємних частин алгоритиу. За матеріалами на базі модулів цієї програми програми були захищені діпломні роботи.
Останню версію можно завантажити по наступному посіланню: ComplexESet ver.1.04. (формат rar) .

 

Freeware - програма Approx ver.2.07. для аппроксімації табличних функцій степеневими рядами та діскретним перетворенням Фурьє. Програма орієнтована на автоматизацію інженерних розрахунків та учбовий процес.
Останню версію можно завантажити по наступному посіланню: Approx ver.2.07. (формат rar) .

Freeware - Програмна ImgTools ver.3.5. для обробки растрових зображень методами цифрової фільтраці, поелементних та афінних перетворень, статистичної обробки. Програма орієнтована на навчальний процес та дозволяє проілюструвати теоритичні знання алгоритмічними засобами. В розробці окремих модулів програми приймали участь студенти П.Задорожій, І.Думанська, Д.Друзь, Д.Давіденко, С.Денисенко. За матеріалами програми були захищені діпломні роботи.
Останню версію можно завантажити по наступному посіланню: ImgTools ver.3.5 (формат rar) .

Freeware - програма GraphTools ver.1.5. це відносно простий графічний редактор векторної графіки. Програма орієнтована на навчальний процес та дозволяє проілюструвати теоритичні знання алгоритмічними засобами. Особливостю програми є техніка реалізації операцій "UnDo". В розробці окремих модулів програми приймали участь студенти І.Медяник, О.Ткаченко. За матеріалами програми були захищені діпломні роботи.
Останню версію можно завантажити по наступному посіланню: Approx ver.2.07. (формат rar) .

Крім того, для забеспечення навчального процесу (у різні періоди роботи в НАУ) було розроблено наступне інформаційне забеспечення:

В період 2004-2010 роки була створена та експлатувалась комп'ютерна мережа ІЕСУ. Мережа була реалізована по трьохрівневій ізольованій доменній архітектурі (формат pdf) . До переліку сервесів, які предоставляла мережа було включено:
 • WEB сервера на базі Internet Information Servese;
 • FTP сервера на базі BlackMon Server;
 • EMAIL сервер на базі MS Exchange 2000 SP3
 • DNS, WINS, DHCP та OSPF сервіси на базі серверов MS Server 2000 SP4.
Для управління мережею, сервісами та доступом до інформації було розроблено WEB - інтерфейси, що були встановлені, починаючи від магістралних та завершаючи серверами окремих кафедр. Копії з єкранів таких інтерфейсов мали вигляд: головний сервер , сервер адміністрації .

 

З початку 2005 по 2010 роки на базі комп'ютерна мережі ІЕСУ були створені та експлатувалася технічні WEB та FTP бібліотеки електроних підручників. До бібліотек влючалися лише ті фахові підручники, що на той час були вільно доступні в глобальному Internet. На прикикінці єксплуатації бібліотеки включали понад 5 тис. найменувань (WEB - бібліотека) та понад 8 тис. найменувань (FTP - бібліотека). Доступ до біліотек був безкоштовним та лише у мережі ІЕСУ. Копія з екрану - WEB бібліотеки .

В організаційному плані за період работі в НАУ було створено та супроводжувалось декілька сайтів:
 • Сайт кафедри електротеніки і світлотехніки (~33 МБ). На даний час сайт відключено у зв'язку зі зміною назви кафедри та підпорядкуванню іншому інституту. Тому наводиться лише копія екрану головної сторінки сайту.
 • Сайт інституту електроніки та систем управління (~293 МБ). На даний час сайт відключено у зв'язку з реорганізацією інституту. Тому наводиться лише копія екрану головної сторінки сайту.
 • Сайт кафедри комп'ютеризованих систем та технологій cest.nau.edu.ua
 • В даний час виконується розробка сайту кафедри систем управління літальних апаратів в складі науково-навчального інституту аеронавігаціїї.


 
  До меню сторінки
  Додаткова інформація та посилання

14.10.2015
САЙТ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ?


Звертаємось до студентів кафедри! Панове, чи не настав час зробити сайт студентів нашої кафедри?
З пропозиціями по програмуванню, або редакторській та журналістській діяльності для сайту звертатися до Воронова С.І корп.5 ауд.501.


 

 
  До меню сторінки
© ELTE WEB DESIGN,   2003-2015.